Kursy i szkolenia instruktorskie

ZAPISZ SIĘ
Kurs instruktora jazdy konnej

KURS INSTRUKTORA  JAZDY KONNEJ

( kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: JAZDA KONNA )

GREEN WAY- Centrum Szkoleń Instruktorskich prowadzi kursy Instruktora Jazdy Konnej pod PATRONATEM
Polskiego Związku Jeździeckiego

  Szkolenie daje możliwość przystąpienia ostatniego dnia kursu do egzaminu na Instruktora Szkolenia Podstawowego

 Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie jazdy konnej,
które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi we wszystkich klubach,
ośrodkach jeźdźieckich oraz  na obozach sportowych i koloniach.

Miejsce Dąbrówka Mała(k.Olsztyna) Pólko (k.Lublina) Dąbrówka Mała(k.Olsztyna)
Termin 26.07-04.08.2015
(4 wolne miejsca)
01-10.08.2015 (6 wolnych miejsc) 23-31.08.2015
(6 wolnych miejsc)
Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się

CENA:
szkolenie (część ogólna + część specjalistyczna) - 1690zł
zakwaterowanie +wyżywienie -1000zł

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego
oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora rekreacji i sportu z innej dyscypliny sportu.

 

W łączną cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzaminy
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja IRR)
 • Zakwaterowanie i wyżywienie
 • Materiały szkoleniowe
 • Ubezpieczenie uczestników

Szkolenie obejmuje tematy:

 • Teoria i metodyka nauczania jeźdżiectwa
 • Psychologia konia
 • Metodyka instruktażu
 • Hodowla, żywienie i pielęgnacja koni,
 • Opieka weterynaryjna i kowalska,
 • Historia jeździectwa,
 • Przepisy jeździeckie i kodeks drogowy,
 • Postępowanie w nagłych wypadkach,
 • Ćwiczenia gimnastyczne na koniu i ćwiczenia usprawniające do jazdy
 • Lonżowaie jeźdżca od podstaw;
 • Lonżowanie młodego konia;
 • Jazda konna na ujeżdżalni,
 • Elementy woltyżerki

Warunki uczestnictwa:

 1. Zdanie egzaminu wstępnego-odbywającego się pierwszego dnia kursu przed członkiem Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej (srebrna odznaka jeździecka zwalnia z egzaminu wstępnego)
 2. ukończone 18 lat
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania JAZDY KONNEJ
 4. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np.dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
 5. 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 6. nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł)
 7. opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w  ratach)

 

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

W trakcie trwania szkolenia istnieje możliwość zdawania na
ODZNAKI JEŹDZIECKIE PZJ

Informacje dodatkowe:
 • Dokumenty wydawane są na drukach MEN
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki
 • Poza programem szkolenia   możliwe jest wykupienie dodatkowych godzin jazdy konnej
 • Na kursie niezbędny jest sprzęt jeźdźiecki ( bryczesy, buty na płaskiej podeszwie, kask ochronny)
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp
 • wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu praktycznego oraz teoretycznego jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością „jazda konna";
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł
 • koszt egzaminu na odznaki jeżdzieckie wynosi 150zł

 

Ukończenie kursu, zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz frekwencja min 90%
jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością „jazda konna”
i upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć w ośrodkach jeździeckich, klubach itp.

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

 

 

 

 

Szkoleniowcy
JACEK WODYŃSKI

W światku jeździeckim popularnie nazywany HARNAŚ ,człowiek "renesansu" - żeglarz, taternik, aikidoka...

ANTONI PACYŃSKI

Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZJ, lekarz weterynarii, olimpijczyk z Meksyku 1968r. Zawo...

URSZULA ŚLIWA

Zawodniczka WKKW i ujeżdżenia Prowadzi od kilku lat wraz z mężem gospodarstwo rolne nastawione na ho...

ALICJA MIELCAREK

Od roku 2000 związana ze Stadniną Koni w Udorzu gdzie zdobywała doświadczenie w pracy z młodymi końm...

SŁAWOMIR PIETRZAK

Prof. Sławomir Pietrzak – członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZJ; licencjonowany szkole...

WALDEMAR KALINOWSKI

Prowadzę działalność lekarsko-weterynaryjną z siedzibą w Węgierskiej Górce , zajmując się gł&...

MAŁGORZATA RAŚ-NORYŃSKA

dr n wet Małgorzata Raś- Noryńska, lekarz weterynarii specjalista chorób koni i specjalista ...

Partnerzy

Ośrodek Jeźdźiecki EKWADORPZJOśrodek Jeźdźiecki LALINTS WISŁAAZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGOstadnina hubertushuskywopr zduńska wola
Facebook