Kurs instruktora jazdy konnej

Kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE
instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: JAZDA KONNA

Kursy prowadzone są przez członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Polskiego Związku Jeździeckiego

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie jazdy konnej, które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach jeźdźieckich oraz  na obozach sportowych i koloniach.

1690 zł szkolenie (część ogólna + część specjalistyczna)
1000 zł zakwaterowanie + wyżywienie

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego 
oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora rekreacji i sportu z innej dyscypliny sportu.

 

W łączną cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzaminy
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja IRR)
 • Zakwaterowanie i wyżywienie
 • Materiały szkoleniowe
 • Ubezpieczenie czestników  

 

Szkolenie obejmuje tematy:

 • Teoria i metodyka nauczania jeźdżiectwa                                            
 • Psychologia konia
 • Metodyka instruktażu
 • Hodowla, żywienie i pielęgnacja koni,
 • Opieka weterynaryjna i kowalska,
 • Historia jeździectwa,
 • Przepisy jeździeckie i kodeks drogowy,
 • Postępowanie w nagłych wypadkach,
 • Ćwiczenia gimnastyczne na koniu i ćwiczenia usprawniające do jazdy
 • Lonżowaie jeźdżca od podstaw;
 • Lonżowanie młodego konia;
 • Jazda konna na ujeżdżalni,
 • Elementy woltyżerki

 

Warunki uczestnictwa w kursie instruktora jeździectwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania JAZDY KONNEJ
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np.dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
 4. 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 5. nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł)
 6. opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w  ratach)

 

Miejsce Dąbrówka Mała(k.Olsztyna) Moszna (woj.opolskie) Moszna (woj.opolskie) Dąbrówka Mała(k.Olsztyna) Dąbrówka Mała(k.Olsztyna) Dąbrówka Mała(k.Olsztyna)
Termin 29.04-08.05.2016
( 7 wolnych miejsc)
29.04-08.05.2016
(4 wolne miejsca)
17-26.06.2016 (wolne miejsca) 17-26.06.2016 (wolne miejsca) 22-31.07.2016 (wolne miejsca) 22-31.08.2016 (wolne miejsca)
Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się

 

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

W trakcie trwania szkolenia istnieje możliwość zdawania na ODZNAKI JEŹDZIECKIE PZJ

 

Informacje dodatkowe:
 • Dokumenty wydawane są na drukach MEN
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki
 • Poza programem szkolenia   możliwe jest wykupienie dodatkowych godzin jazdy konnej
 • Na kursie niezbędny jest sprzęt jeźdźiecki ( bryczesy, buty na płaskiej podeszwie, kask ochronny)
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp
 • wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu praktycznego oraz teoretycznego jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością „jazda konna";
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł
 • koszt egzaminu na odznaki jeżdzieckie wynosi 150zł

 

Ukończenie kursu, zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz frekwencja min 90% jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością „jazda konna” i upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć w ośrodkach jeździeckich, klubach itp.

 

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

e-mail: biurogw@gmail.com      tel.: 665-011-813