Karta zgłoszeniowa

Kurs

Kurs Instruktora Pływania PZP
18-19.09.2020- I ZJAZD 25-26.09.2020- II ZJAZD 2-3.10.2020 - II ZJAZD 9-10.10.2020 . - IV ZJAZD 16-17.10.2020 - V ZJAZD 23-24.10.2020- VI ZJAZD 7.11.2020 – egzamin
Kraków

Dane uczestnika

--

Dane kontaktowe

Faktura

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym. W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.

Informacje

Zaliczka bezzwrotna: 200 zł płatna na konto:
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU GREEN WAY Subik Sylwia
Ul. Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik
Alior Bank
26 2490 0005 0000 4530 9955 4303
Obowiązkowe załączniki (mogą zostać dostarczone w dniu rozpoczęcia kursu):
1. Dokument potwierdzający wymagane wykształcenie
2. Zaświadczenie lekarskie świadczące o dobrym stanie zdrowia lub aktualne badania lekarskie.
3. Fotografia do legitymacji format 3,5x4,5cm – 1 szt.

Wymagane zgody