Karta zgłoszeniowa

Kurs

Strzelectwo Sportowe
29.02-01.03.2020 I zjazd (cz.ogólna) 07-08.03.2020 II zjazd (cz. ogólna) 14-15.03.2020 III zjazd (cz.ogólna) 21-22.03.2020 IV zjazd (cz.ogólna +cz.specjalistyczna) 28-29.03.2020 V zjazd ( cz. specjalistyczna) 04-05.04.2020 VI zjazd ( cz. specjalistyczna) 18-19.04.2020 VII zjazd ( cz. specjalistyczna) 25-26.04.2020 VIII zjazd ( cz. specjalistyczna) 01-03.05.2020 IX zjazd ( cz. specjalistyczna) 09-10.05.2020 X zjazd ( cz. specjalistyczna)
Tarnobrzeg

Dane uczestnika

--

Dane kontaktowe

Faktura

Informacje

Zaliczka bezzwrotna: 200 zł płatna na konto:
Subik Sylwia
Ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik
Alior Bank
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
Obowiązkowe załączniki (mogą zostać dostarczone w dniu rozpoczęcia kursu):
1. Dokument potwierdzający wymagane wykształcenie
2. Zaświadczenie lekarskie świadczące o dobrym stanie zdrowia lub aktualne badania lekarskie.
3. Fotografia do legitymacji format 3,5x4,5cm – 1 szt.

Wymagane zgody