Karta zgłoszeniowa

Kurs

Kurs Trenera II Klasy Pływania PZP
KURS WEEKENDOWY: 14-15.03.2020 I zj, 21-22.03.2020 II zj, 28-29.03.2020 III zj, 04-05.04.2020 IV 18-19.04.2020 V zj, 25-26.04.2020 VI zj, 9-10.05.2020VII zj, 16-17.05.2020VIII zj, 23-24.05.2020 IX zj, 30-31.0.2020 X zj, 6.06.2020 XI zj, EGZAMIN KOŃCOWY
Kraków

Dane uczestnika

--

Dane kontaktowe

Faktura

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym. W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.

Informacje

Zaliczka bezzwrotna: 200 zł płatna na konto:
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU GREEN WAY Subik Sylwia
Ul. Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik
Alior Bank
26 2490 0005 0000 4530 9955 4303
Obowiązkowe załączniki (mogą zostać dostarczone w dniu rozpoczęcia kursu):
1. Dokument potwierdzający wymagane wykształcenie
2. Zaświadczenie lekarskie świadczące o dobrym stanie zdrowia lub aktualne badania lekarskie.
3. Fotografia do legitymacji format 3,5x4,5cm – 1 szt.

Wymagane zgody