Karta zgłoszeniowa

Kurs

Kurs instruktora fitness
16-17.03.2019 I zjazd 23-24.03.2019 II zjazd 30-31.03.2019 III zjazd (6 wolnych miejsc)
Kraków

Dane uczestnika

--

Dane kontaktowe

Informacje

Zaliczka bezzwrotna: 200 zł płatna na konto:
Subik Sylwia
Ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik
Alior Bank
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
Obowiązkowe załączniki (mogą zostać dostarczone w dniu rozpoczęcia kursu):
1. Dokument potwierdzający wymagane wykształcenie
2. Zaświadczenie lekarskie świadczące o dobrym stanie zdrowia lub aktualne badania lekarskie.
3. Fotografia do legitymacji format 3,5x4,5cm – 1 szt.

Wymagane zgody