kurs instruktora strzelectwa

SZKOLENIE INSTRUKTORSKIE Z LICENCJĄ PZSS!!!

Program kursu obejmuje:

  • ćwiczenia praktyczne na strzelnicy
  • zajęcia teoretyczne

1. Historia strzelectwa
2. Proces odnowy w procesie strzelania sportowego
3. Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć
4. Nauka o broni i amunicji
5. Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich
6. Przepisy i regulaminy
7. Prowadzenie zajęć 
8. Organizacja zawodów strzeleckich
9. Prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach
10. Strzelania kontrolne konkurencji
11. Strzelectwo praktyczne, bojowe, obronne
12. Zajęcia indywidualn