Oświadczenie

Firma Polska Akademia Trenerów i Instruktorów Sportu Green Way Sylwia Subik przyznaje, że naruszyła autorskie prawa osobiste Pani Magdaleny Dąbrowskiej poprzez niedozwolone korzystanie z treści jej utworu: “Mały pływak. Kształtowanie prawidłowych postaw od pierwszych chwil życia”, w związku z czym wyraża ubolewanie i przeprasza Panią Magdalenę Dąbrowską.