Kurs Felinoterapii

 

UWAGA! Zajęcia odbywają się w formie: teoria on-line, praktyka stacjonarnie. W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią termin zajęć praktycznych może zostać zmieniony.  Dostęp do nagranych wykładów i zajęć felinoterapii wysyłamy niezależnie od terminu zarejestrowania się na kurs, warunkiem jest wpłata min. połowy należności za kurs. 

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

 (SZCZEGÓŁY PRZYZNAWANIA LICENCJI) 

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

 

TYLKO U NAS PRAKTYKI w ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością + nagrania zajęć.

Zapewniamy możliwość uzyskania certyfikatu KOTA TERAPEUTYCZNEGO GRATIS. 

SCENARIUSZE zajęć felinoterapii GRATIS.

 

Felinoterapia to jedna z metod animaloterapii, w której rolę zwierzęcego pomocnika terapeuty pełni kot. Felinoterapię stosuje się w usprawnianiu osób starszych, niedołężnych i z niepełnosprawnością oraz dzieci młodzieży z różnymi dysfunkcami. Kontakt z kotem wywiera pozytywny wpływ na psychikę, wyraźnie poprawia samopoczucie, obniża poziom lęku, a także przełamuje bariery u osób, które boją się zwierząt. Terapia wspomagająca odbywa się głównie w domach spokojnej starości, hospicjach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, środowiskowych domach samopomocy, watsztatach terapii zajęciowej, szpitalach i zakładach penitencjarnych. Jednak stosowanie tej metody wymaga szerokiej wiedzy i praktyki, jaką można nabyć biorąc udział w Naszym szkoleniu.  


 Cena szkolenia: 2 190 zł

Przy zapisie do 31.10.21 cena: 1 790 zł*

 * Warunkiem uzyskania zniżki jest zapisanie się do 31.10.21 r. i wpłata 400 zł zaliczki w dniu zapisu. 

(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)


 

 

Miejsce Teoria on-line + praktyka Skawina k. Krakowa Teoria on-line + praktyka Skawina k. Krakowa
Termin Teoria - dostęp do nagranych wykładów i zajęć felinoterapii
16-19.12.2021 praktyka Skawina k. Krakowa
Teoria - dostęp do nagranych wykładów i zajęć felinoterapii
26-29.06.2022 praktyka Skawina k. Krakowa
Zapisz się Zapisz się
 

 

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób, pragnących poznać metodę felinoterapii;
 • terapeutów, pedagogów, psychologów, asystentów osób z niepełnosprawnością, studentów itd., chcących wykorzystywać metodę felinoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy;
 • właścicieli zwierząt, którzy chcieliby nauczyć swe koty pomagać dzieciom, ludziom starszym, chorym i z niepełnosprawnością;
 • właścicieli odważnych, przyjacielskich kotów.
Cena szkolenia obejmuje: 
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne;
 • egzaminy;
 • wydanie dokumentów (zaświadczenie na wzorze druku MEN, certyfikat w j. polskim i angielskim, legitymacja instruktorska  w j. polskim i angielskim (w innym języku należy zgłosić organizatorowi tydz. przed rozpoczeciem kursu), możliwość wyrobienia  legitymacji w innym języku za dopłatą 100 zł, licencja PAZiA  (SZCZEGÓŁY PRZYZNAWANIA LICENCJI).
 • materiały szkoleniowe;
 • dostęp do materiałów on-line w Strefie studenta;
 • ubezpieczenie uczestników.
Warunki uczestnictwa:
 • ukończone 18 lat,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • zaświadczenie od lekarza o możliwości udziału w kursie felinoterapii (organizator zastrzega sobie prawo, że może poprosić o dodatkowe badania od lekarza specjalisty, lub lekarza medycyny pracy).
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł),
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach). Płatność ratalna jest bez odsetek, w dowolnych ratach. Całkowitej spłaty należy dokonać do 2 mies. od rozpoczęcia kursu. Warunkiem uzyskania takiej formy płatności jest wpłata co najmniej połowy należności najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
Informacje dodatkowe:
 1. Dla wszystkich uczestników kursu istnieje możliwość bezpłatnego udziału w egzaminie sprawdzającym predyspozycje do pracy KOTA TERAPEUTYCZNEGO  (regulamin poniżej). Podczas wykładów teoretycznych i praktycznych zwierzęta nie mogą przebywać z kursantami w sali szkoleniowej, a certyfikacja odbywa się indywidualnie po zajęciach szkoleniowych w wyznaczonych dniach i godzinach.
 2. Kursanci, którzy biorą udział w szkoleniu bez kota, również mają możliwość certyfikowania 1 kota bezpłatnie w trakcie nastepnych edycji kursu (bez konieczności ponownego w nim uczestniczenia).
 3. Do certyfikacji można przystąpić z kotem, który ukończył 12 miesięcy.
 4. Certyfikacja kotów odbywa się wyłącznie podczas kolejnych edycji kursów felinoterapii wg. terminów ogłoszonych powyżej (nie ma możliwości certyfikowania kota w innym terminie). Do egzaminu należy zgłosić się poprzez wypełnienie formularza i wysłanie  na e-mail: aswedrychowicz@wp.pl na min. 2 tyg. przed planowanym rozpoczęciem kursu felinoterapii.
 5. Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
 6. Pobierz REGULAMIN EGZAMINU KOTA TERAPEUTYCZNEGO.

W przypadku pytań dotyczących certyfikacji kota prosimy o kontakt e-mail: YXN3ZWRyeWNob3dpY3pAd3AucGw=

 Informacje organizacyjne:
 1. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
 2. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator przesyła szczegółowy harmonogram.
 3. W trakcie kursu zajęcia praktyczne odbywają się w Ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością. W trakcie zajęć możliwa będzie weryfikacja zdobytej wiedzy podczas pracy z podopiecznymi w różnym wieku i z różnymi schorzeniami (Dom Pomocy Społecznej lub Warsztaty Terapii Zajęciowej lub Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy, itp.).
 4. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy.

Program:

1. Felinoterapia - dostęp do nagranych wykładów

 • Historia felinoterapii.
 • Czym jest felinoterapia.
 • Cele felinoterapii.
 • Wpływ posiadania zwierząt na zdrowie człowieka na podstawie badań naukowych.
 • Obecność zwierząt, a obniżenie poziomu stresu.
 • Wybór kota do pracy w felinoterapii, testy predyspozycji.
 • Praktyczne aspekty prowadzenia zajęć z kotem (wpływ zajęć felinoterapii na dobrostan uczestniczących w nich zwierząt: organizacja zajęć; liczebność grup; dopuszczalny czas i miejsce pracy; warunki przewozu; stres, a zdrowie kota).
 • Kot w zakładzie penitencjarnym, Domu Opieki Społecznej, Hospicjum.

2. Zajęcia praktyczne felinoterapii dla osób z niepełnosprawnością - stacjonarnie

 • Przygotowanie do zajęć (pielęgnacja kota, przewóz, zdrowie).
 • Omówienie scenariuszy zajęć.
 • Obserwacja i udział kursantów w zajęciach felinoterapii dla osób z niepełnosprawnością.

3. Felinologia - dostęp do nagranych wykładów

 • Udomowienie kota.
 • Podstawy z zakresu wiedzy na temat zachowania kota.
 • Naturalne wzorce zachowania kotów.
 • Etapy rozwoju kota.
 • Rola zmysłów w postrzeganiu świata przez koty.
 • Proces socjalizacji.
 • Sposoby komunikacji kotów.
 • Stymulacja kota niewychodzącego.
 • Strach i agresja u kotów.
 • Zapobieganie zaburzeniom zachowania u kotów.
 • Wpływ żywienia na zachowanie zwierząt.

4. Psychologia i Pedagogika - dostęp do nagranych wykładów

 • Podstawowe zagadnienia psychologii dziecka z niepełnosprawnością. 
 • Etapy rozwoju dziecka. 
 • Typy rodziców dziecka z niepełnosprawnością i współpraca z nimi. 
 • Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością oraz formy wspomagania rozwoju. 
 • Najczęściej występujące zaburzenia i dysfunkcje: niep. intelektualna, MPD, Zespół Downa, autyzm, Zespół Retta, zaburzenia nerwicowe, depresja, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera.
 • Możliwości i zastosowanie felinoterapii w terapii dziecka o zaburzonym rozwoju oraz z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 • Felinoterapia jako proces terapeutyczny.

NASI WYKŁADOWCY

ZAPRASZAMY NA NASZE KURSY DOSZKALAJĄCE

 

Numer konta:
Alior Bank:  26 2490 0005 0000 4530 9955 4303
Polska Akademia Trenerów i Instruktorów Sportu  “Green Way”
Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2015)

Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych:
Telefon:  728 087 314 (jeśli nie odbieramy prosimy o napisanie na: kontakt@pazia.pl)
Dofinansowania z Urzędu Pracy i inne: tel. 531 938 444
Faktury, raty: tel. 665 011 813, 607 648 811