Kurs Felinoterapii

 

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Centrum Szkoleń „Green Way”, wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającym uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

 (SZCZEGÓŁY PRZYZNAWANIA LICENCJI)

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

 

Zapewniamy możliwość uczestniczenia w kursie Z WŁASNYM KOTEM. 

TYLKO U NAS PRAKTYKI w ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością. 

Okazja uzyskania certyfikatu KOTA TERAPEUTYCZNEGO GRATIS. 

SCENARIUSZE zajęć felinoterapii GRATIS.

 

 

Felinoterapia to jedna z metod animaloterapii, w której rolę zwierzęcego pomocnika terapeuty pełni kot. Felinoterapię stosuje się w usprawnianiu osób starszych, niedołężnych i z niepełnosprawnością oraz dzieci młodzieży z różnymi dysfunkcami. Kontakt z kotem wywiera pozytywny wpływ na psychikę, wyraźnie poprawia samopoczucie, obniża poziom lęku, a także przełamuje bariery u osób, które boją się zwierząt. Terapia wspomagająca odbywa się głównie w domach spokojnej starości, hospicjach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, środowiskowych domach samopomocy, watsztatach terapii zajęciowej, szpitalach i zakładach penitencjarnych. Jednak stosowanie tej metody wymaga szerokiej wiedzy i praktyki, jaką można nabyć biorąc udział w Naszym szkoleniu.

 

Cena szkolenia: 1 690 zł 
(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)

(pomagamy w zorganizowaniu noclegu i wyżywienia)

Miejsce Kraków
Termin 06-11.12.2019 r.
Zapisz się
 

Polska Akademia Zoopsychologii i Animaloterapii oraz Centrum Szkoleń Instruktorskich „Green Way” zapraszają na Kurs Felinoterapii.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne: felinologia, felinoterapia oraz praktyczne: przygotowanie kota do pracy w felinoterapii, zajęcia felinoterapii w ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością (zajęcia obejmują: przygotowanie do zajęć (pielęgnacja kota, przewóz, zdrowie, opracowanie scenariusza zajęć), obserwację i udział kursatów w  felinoterapii.

Kurs przeznaczony jest dla:
 • osób, pragnących poznać metodę felinoterapii;
 • terapeutów, pedagogów, psychologów, asystentów osób niepełnosprawnych, studentów itd., chcących wykorzystywać metodę felinoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy;
 • właścicieli zwierząt, którzy chcieliby nauczyć swe koty pomagać dzieciom, ludziom starszym, chorym, z niepełnosprawnością;
 • właścicieli odważnych, przyjacielskich kotów.
Cena szkolenia obejmuje:
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • egzaminy,
 • wydanie dokumentów (zaświadczenie na wzorze druku MEN,
 • certyfikat w j. polskim i angielskim,
 • legitymacja instruktorska domyślnie w j. polskim (w innym języku należy zgłosić organizatorowi tydz. przed rozpoczeciem kursu), możliwość wyrobienia oprócz jednej bezpłatnej dodatkowej legit. za opłatą 50 zł,
 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie uczestników.
Warunki uczestnictwa:
 • ukończone 18 lat,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • zaświadczenie od lekarza o możliwości udziału w kursie felinoterapii ( organizator zastrzega sobie prawo, że może poprosić o dodatkowe badania od lekarza specjalisty, lub lekarza medycyny pracy).
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł),
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).
Informacje dodatkowe:
 1. Możliwość udziału w kursie Z WŁASNYM KOTEM! Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zwierzę nie może przebywać w sali szkoleniowej, należy zapewnić mu opiekę w hotelu. 
 2. Dla wszystkich uczestników kursu istnieje możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatu KOTA TERAPEUTYCZNEGO dla własnego pupila po uprzednim zaliczeniu przez niego egzaminu (regulamin poniżej).
 3. Możliwość bezpłatnej certyfikacji 1 kota jest w termine do 5 lat od daty ukończenia kursu.
 4. Kursanci, którzy biorą udział w szkoleniu bez kota, również mają możliwość certyfikowania 1 kota bezpłatnie w późniejszym terminie.
 5. Do certyfikacji można przystąpić z kotem, który ukończył 12 miesięcy.
 6. Certyfikacja kotów odbywa się wyłącznie podczas kolejnych edycji kursów felinoterapii wg. terminów ogłoszonych powyżej (nie ma możliwości certyfikowania kota w innym terminie). Do egzaminu należy zgłosić się poprzez wypełnienie formularza i wysłanie  na e-mail: aswedrychowicz@wp.pl na min. 2 tyg. przed planowanym egzaminem.
 7. Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
 8. Pobierz REGULAMIN EGZAMINU KOTA TERAPEUTYCZNEGO.

W przypadku pytań dotyczących certyfikacji kota prosimy o kontakt e-mail: YXN3ZWRyeWNob3dpY3pAd3AucGw=

 Informacje organizacyjne:

 1. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany jego terminu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych lub innych czynników uniemożliwiających organizację szkolenia, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane na listę.
 3. Na ok. 7 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator przesyła listę miejsc noclegowych.
 4. W trakcie kursu zajęcia praktyczne odbywają się w Ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością. W trakcie zajęć możliwa będzie weryfikacja zdobytej wiedzy podczas pracy z podopiecznymi w różnym wieku i z różnymi schorzeniami (Dom Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy, itp.).
 5. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy.
 6. Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (przy wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)
 7. Wszyscy uczestnicy PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA otrzymają:
 • Materiały z wykładów w formie papierowej oraz elektronicznej opracowane przez naszych instruktorów,
 • Zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze druku MEN,
 • Certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim,
 • Legitymację instruktorską w j. polskim (w j. angielskim lub innym tylko osoby, które to zgłoszą). Za każdą dodatkową legitymację opłata 50 zł

W przypadku pytań dotyczących spraw organizacyjnych prosimy o kontakt:

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl
tel. 665 011 813
tel. Księgowość / Urzędy pracy: 531 938 444

Program:

1. Felinoterapia

 • Historia felinoterapii.
 • Czym jest felinoterapia.
 • Cele felinoterapii.
 • Wpływ posiadania zwierząt na zdrowie człowieka na podstawie badań naukowych.
 • Obecność zwierząt, a obniżenie poziomu stresu.
 • Wybór kota do pracy w felinoterapii, testy predyspozycji.
 • Praktyczne aspekty prowadzenia zajęć z kotem (wpływ zajęć felinoterapii na dobrostan uczestniczących w nich zwierząt: organizacja zajęć; liczebność grup; czas i miejsce pracy; warunki przewozu; stres, a zdrowie kota).
 • Kot w zakładzie penitencjarnym, Domu Opieki Społecznej, Hospicjum.

2. Zajęcia praktyczne felinoterapii dla osób z niepełnosprawnością.

3. Felinologia

 • Udomowienie kota.
 • Podstawy z zakresu wiedzy na temat zachowania kota.
 • Naturalne wzorce zachowania kotów.
 • Etapy rozwoju kota.
 • Rola zmysłów w postrzeganiu świata przez koty.
 • Proces socjalizacji.
 • Sposoby komunikacji kotów.
 • Stymulacja kota niewychodzącego.
 • Strach i agresja u kotów.
 • Zapobieganie zaburzeniom zachowania u kotów.
 • Wpływ żywienia na zachowanie zwierząt.

4. Psychologia i Pedagogika

 • Podstawowe zagadnienia psychologii dziecka z niepełnosprawnością. (e-learning)
 • Etapy rozwoju dziecka. (e-learning)
 • Typy rodziców dziecka z niepełnosprawnością i współpraca z nimi. (e-learning)
 • Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością oraz formy wspomagania rozwoju. (e-learning)
 • Możliwości i zastosowanie felinoterapii w terapii dziecka o zaburzonym rozwoju oraz z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 • Felinoterapia jako proces terapeutyczny.

NASI WYKŁADOWCY

ZAPRASZAMY NA NASZE KURSY DOSZKALAJĄCE

Numer konta:
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
„GREEN WAY” Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl
tel. 665 011 813
tel. Księgowość / Urzędy pracy: 531 938 444