Kurs Felinoterapii

Felinoterapia to jedna z metod animaloterapii, w której rolę zwierzęcego pomocnika terapeuty pełni kot. Felinoterapię stosuje się w usprawnianiu osób starszych, niedołężnych i z niepełnosprawnością oraz dzieci młodzieży z różnymi dysfunkcami.

Kontakt z kotem wywiera pozytywny wpływ na psychikę, wyraźnie poprawia samopoczucie, obniża poziom lęku, a także przełamuje bariery u osób, które boją się zwierząt.
Terapia wspomagająca odbywa się głównie w domach spokojnej starości, hospicjach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, środowiskowych domach samopomocy, watsztatach terapii zajęciowej, szpitalach i zakładach penitencjarnych.
Jednak stosowanie tej metody wymaga szerokiej wiedzy i praktyki, jaką można nabyć biorąc udział w naszym szkoleniu.

JAKO JEDYNA FIRMA PROWADZIMY PRAKTYKI W OŚRODKACH GDZIE PRZEBYWAJĄ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Okazja uzyskania certyfikatu KOTA TERAPEUTYCZNEGO GRATIS !!!

Scenariusze zajęć felinoterapii GRATIS !!!

Zaświadczenia wystawiane na wzorze druku MEN

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

cena szkolenia: 1690zł 
(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)

 

Informacje dodatkowe:

 • Możliwość udziału w kursie Z WŁASNYM KOTEM! Podczas zajęć zwierzę powinno zostawać w hotelu. W ostatnim dniu kursu istnieje możliwość certyfikowania kota.
 • Organizator pomaga w zorganizowaniu noclegów i wyżywienia.
 • Dla wszystkich uczestników kursu możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatu KOTA TERAPEUTYCZNEGO dla własnego pupila po zdaniu egzaminuz wynikiem pozytywnym. Istnieje możliwość certyfikowania kota w ostatnim dniu kursu, po wcześniejszym zgłoszeniu.

  REGULAMIN EGZAMINU NA KOTA TERAPEUTYCZNEGO
 • Zajęcia praktyczne podczas kursu, w trakcie których będzie można zweryfikować zdobytą wiedzę, pracując z podopiecznymi w różnym wieku i z różnymi schorzeniami, odbędą się w Ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością.
 • Wszyscy uczestnicy PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA otrzymają: 
  *Materiały z wykładów w formie papierowej oraz elektronicznej, opracowane przez naszych instruktorów,
  *Zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze druku MEN,
  *Certyfikat ukończenia kursu w językach polsko-angielskim,
  *Legitymację instruktorską, uprawniającą do prowadzenia zajęć felinoterapii.
 • Istnieje możliwość rozłożenia  płatności na raty.
 • Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez urząd pracy.

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób, pragnących poznać metodę felinoterapii,
 • terapeutów, pedagogów, psychologów, asystentów osób niepełnosprawnych, studentów itd., chcących wykorzystywać metodę felinoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy,
 • właścicieli kotów, którzy chcieliby nauczyć swoje zwierzęta pomagać ludziom chorym, z niepełnosprawnością lub depresyjnym.

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • Egzaminy,
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja IRR),
 • Materiały szkoleniowe,
 • Ubezpieczenie uczestników.

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat.
 • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
 • Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (200 zł).
 • Opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).
 • W przypadku posiadania uprawnień Instruktora Rekreacji lub Sportu w innej specjalności, legitymację potwierdzającą te uprawnienia.

 

Miejsce Kraków Kraków
Termin 08-13.03.2019r.
(3 wolne miejsca)
12-17.09.2019r.
(5 wolnych miejsc)
Zapisz się Zapisz się

 

Program:

1. Felinoterapia

 • Historia felinoterapii.
 • Czym jest felinoterapia.
 • Cele felinoterapii.
 • Wpływ posiadania zwierząt na zdrowie człowieka na podstawie badań naukowych.
 • Obecność zwierząt, a obniżenie poziomu stresu.
 • Wybór kota do pracy w felinoterapii, testy predyspozycji.
 • Praktyczne aspekty prowadzenia zajęć z kotem (wpływ zajęć felinoterapii na dobrostan uczestniczących w nich zwierząt: organizacja zajęć; liczebność grup; czas i miejsce pracy; warunki przewozu; stres, a zdrowie kota).
 • Kot w zakładzie penitencjarnym, Domu Opieki Społecznej, Hospicjum. 
 • Zajęcia praktyczne z kotem w Ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością.

 2. Felinologia

 • Udomowienie kota.  
 • Podstawy z zakresu wiedzy na temat zachowania kota.
 • Naturalne wzorce zachowania kotów.
 • Etapy rozwoju kota.
 • Rola zmysłów w postrzeganiu świata przez koty.
 • Proces socjalizacji.
 • Sposoby komunikacji kotów.
 • Stymulacja kota niewychodzącego.
 • Strach i agresja u kotów.
 • Zapobieganie zaburzeniom zachowania u kotów.
 • Wpływ żywienia na zachowanie zwierząt.

3. Psychologia i Pedagogika

 • Podstawowe zagadnienia psychologii dziecka z niepełnosprawnością. (e-learning)
 • Etapy rozwoju dziecka. (e-learning)
 • Typy rodziców dziecka z niepełnosprawnością i współpraca z nimi. (e-learning)
 • Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością oraz formy wspomagania rozwoju. (e-learning)
 • Możliwości i zastosowanie felinoterapii w terapii dziecka o zaburzonym rozwoju oraz z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 • Felinoterapia jako proces terapeutyczny.

     

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs felinoterapii-22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl  

tel.: 665-011-813

tel. Księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444

 

Wszystkie informacje merytoryczne (program kursu, udział z kotem, certyfikacja, zajęcia praktyczne itp.) odnośnie kursu można uzyskać:

e-mail: YXN3ZWRyeWNob3dpY3pAd3AucGw=