Kurs Felinoterapii

UWAGA! W związku z panującą sytuacją w naszym kraju zajęcia mogą odbywać się w formie: teoria on-line, praktyka stacjonarnie. O formie kursu informujemy indywidualnie do 10 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Centrum Szkoleń „Green Way”, wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającym uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

 (SZCZEGÓŁY PRZYZNAWANIA LICENCJI)

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

 

TYLKO U NAS PRAKTYKI w ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością. 

Zapewniamy możliwość uzyskania certyfikatu KOTA TERAPEUTYCZNEGO GRATIS. 

SCENARIUSZE zajęć felinoterapii GRATIS.

 

 

Felinoterapia to jedna z metod animaloterapii, w której rolę zwierzęcego pomocnika terapeuty pełni kot. Felinoterapię stosuje się w usprawnianiu osób starszych, niedołężnych i z niepełnosprawnością oraz dzieci młodzieży z różnymi dysfunkcami. Kontakt z kotem wywiera pozytywny wpływ na psychikę, wyraźnie poprawia samopoczucie, obniża poziom lęku, a także przełamuje bariery u osób, które boją się zwierząt. Terapia wspomagająca odbywa się głównie w domach spokojnej starości, hospicjach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, środowiskowych domach samopomocy, watsztatach terapii zajęciowej, szpitalach i zakładach penitencjarnych. Jednak stosowanie tej metody wymaga szerokiej wiedzy i praktyki, jaką można nabyć biorąc udział w Naszym szkoleniu.

 

Cena szkolenia: 1 790 zł 
(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)

(pomagamy w zorganizowaniu noclegu i wyżywienia)

Miejsce Teoria on-line + praktyka Skawina k. Krakowa
Termin 05-08.12.2020 teoria on-line
09-11.12.2020 praktyka Skawina k. Krakowa
Zapisz się
 

Polska Akademia Zoopsychologii i Animaloterapii oraz Centrum Szkoleń Instruktorskich „Green Way” zapraszają na Kurs Felinoterapii.

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób, pragnących poznać metodę felinoterapii;
 • terapeutów, pedagogów, psychologów, asystentów osób z niepełnosprawnością, studentów itd., chcących wykorzystywać metodę felinoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy;
 • właścicieli zwierząt, którzy chcieliby nauczyć swe koty pomagać dzieciom, ludziom starszym, chorym i z niepełnosprawnością;
 • właścicieli odważnych, przyjacielskich kotów.
Cena szkolenia obejmuje:
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • egzaminy,
 • wydanie dokumentów: zaświadczenie na wzorze druku MEN, certyfikat w j. polskim i angielskim, legitymacja instruktorska domyślnie w j. polskim (w innym języku należy zgłosić organizatorowi tydz. przed rozpoczeciem kursu), możliwość wyrobienia oprócz jednej bezpłatnej dodatkowej legit. za opłatą 50 zł,
 • licencję PAZiA ważną 1 rok,
 • materiały szkoleniowe,
 • dostęp do materiałów on-line w strefie studenta,
 • ubezpieczenie uczestników.
Warunki uczestnictwa:
 • ukończone 18 lat,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • zaświadczenie od lekarza o możliwości udziału w kursie felinoterapii (organizator zastrzega sobie prawo, że może poprosić o dodatkowe badania od lekarza specjalisty, lub lekarza medycyny pracy).
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł),
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach). Płatność ratalna jest bez odsetek, w dowolnych ratach. Całkowitej spłaty należy dokonać do 2 mies. od ukończenia kursu. Warunkiem uzyskania takiej formy płatności jest wpłata co najmniej połowy należności najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
Informacje dodatkowe:
 1. Dla wszystkich uczestników kursu istnieje możliwość bezpłatnego udziału w egzaminie sprawdzającym predyspozycje do pracy KOTA TERAPEUTYCZNEGO  (regulamin poniżej). Podczas wykładów teoretycznych i praktycznych zwierzęta nie mogą przebywać z kursantami w sali szkoleniowej, a certyfikacja odbywa się indywidualnie po zajęciach szkoleniowych w wyznaczonych dniach i godzinach.
 2. Kursanci, którzy biorą udział w szkoleniu bez kota, również mają możliwość certyfikowania 1 kota bezpłatnie w trakcie nastepnych edycji kursu (bez konieczności ponownego w nim uczestniczenia).
 3. Do certyfikacji można przystąpić z kotem, który ukończył 12 miesięcy.
 4. Certyfikacja kotów odbywa się wyłącznie podczas kolejnych edycji kursów felinoterapii wg. terminów ogłoszonych powyżej (nie ma możliwości certyfikowania kota w innym terminie). Do egzaminu należy zgłosić się poprzez wypełnienie formularza i wysłanie  na e-mail: aswedrychowicz@wp.pl na min. 2 tyg. przed planowanym rozpoczęciem kursu felinoterapii.
 5. Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
 6. Pobierz REGULAMIN EGZAMINU KOTA TERAPEUTYCZNEGO.

W przypadku pytań dotyczących certyfikacji kota prosimy o kontakt e-mail: YXN3ZWRyeWNob3dpY3pAd3AucGw=

 Informacje organizacyjne:

 1. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
 2. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator przesyła informacje dotyczące miejsca kursu,  linki do miejsc noclegowych, szczegółowy harmonogram. Dokładna lokalizacja kursu uzależniona jest od ilości zapisanych osób.
 3. W trakcie kursu zajęcia praktyczne odbywają się w Ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością. W trakcie zajęć możliwa będzie weryfikacja zdobytej wiedzy podczas pracy z podopiecznymi w różnym wieku i z różnymi schorzeniami (Dom Pomocy Społecznej lub Warsztaty Terapii Zajęciowej lub Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy, itp.).
 4. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy.
 5. Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (przy wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie. Płatność ratalna jest bez odsetek, w dowolnych ratach. Całkowitej spłaty należy dokonać do 2 mies. od ukończenia kursu. Warunkiem uzyskania takiej formy płatności jest wpłata co najmniej połowy należności najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

W przypadku pytań dotyczących spraw organizacyjnych prosimy o kontakt:

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl
tel. 665 011 813
tel. Księgowość / Urzędy pracy: 531 938 444

Program:

1. Felinoterapia

 • Historia felinoterapii.
 • Czym jest felinoterapia.
 • Cele felinoterapii.
 • Wpływ posiadania zwierząt na zdrowie człowieka na podstawie badań naukowych.
 • Obecność zwierząt, a obniżenie poziomu stresu.
 • Wybór kota do pracy w felinoterapii, testy predyspozycji.
 • Praktyczne aspekty prowadzenia zajęć z kotem (wpływ zajęć felinoterapii na dobrostan uczestniczących w nich zwierząt: organizacja zajęć; liczebność grup; dopuszczalny czas i miejsce pracy; warunki przewozu; stres, a zdrowie kota).
 • Kot w zakładzie penitencjarnym, Domu Opieki Społecznej, Hospicjum.

2. Zajęcia praktyczne felinoterapii dla osób z niepełnosprawnością:

 • Przygotowanie do zajęć (pielęgnacja kota, przewóz, zdrowie).
 • Omówienie scenariuszy zajęć.
 • Obserwacja i udział kursantów w zajęciach felinoterapii dla osób z niepełnosprawnością.

3. Felinologia

 • Udomowienie kota.
 • Podstawy z zakresu wiedzy na temat zachowania kota.
 • Naturalne wzorce zachowania kotów.
 • Etapy rozwoju kota.
 • Rola zmysłów w postrzeganiu świata przez koty.
 • Proces socjalizacji.
 • Sposoby komunikacji kotów.
 • Stymulacja kota niewychodzącego.
 • Strach i agresja u kotów.
 • Zapobieganie zaburzeniom zachowania u kotów.
 • Wpływ żywienia na zachowanie zwierząt.

4. Psychologia i Pedagogika

 • Podstawowe zagadnienia psychologii dziecka z niepełnosprawnością. 
 • Etapy rozwoju dziecka. 
 • Typy rodziców dziecka z niepełnosprawnością i współpraca z nimi. 
 • Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością oraz formy wspomagania rozwoju. 
 • Najczęściej występujące zaburzenia i dysfunkcje: niep. intelektualna, MPD, Zespół Downa, autyzm, Zespół Retta, zaburzenia nerwicowe, depresja, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera.
 • Możliwości i zastosowanie felinoterapii w terapii dziecka o zaburzonym rozwoju oraz z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 • Felinoterapia jako proces terapeutyczny.

NASI WYKŁADOWCY

ZAPRASZAMY NA NASZE KURSY DOSZKALAJĄCE

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303


POLSKA AKADEMIA TRENERÓW I INSTRUKTORÓW SPORTU

GREEN WAY Subik Sylwia
ul. Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2019)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl
tel. 665 011 813
tel. Księgowość / Urzędy pracy: 531 938 444