Kurs Dogoterapii / Kynoterapii

(możliwość uczestnictwa z własnym psem)

Zaświadczenia wystawiane na drukach MEN

Okazja uzyskania certyfikatu PSA TERAPEUTY gratis !!!

Dogoterapia/Kynoterapia to jedna z metod wspomagająca długotrwałe procesy rehabilitacji. 
Polega na wieloprofilowym wspomaganiu leczenia poprzez kontakt z udziałem wyszkolonego psa. Stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych w usprawnianiu dzieci i dorosłych. Głównym celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym fizycznie, umysłowo i nieprzystosowanym społecznie. Jednak stosowanie tej metody wymaga szerokiej wiedzy i praktyki jaką można nabyć biorąc udział w Naszym szkoleniu.

1790 zł szkolenie 
(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)

Fundacja Dogoterapeutyczna "Husky team" (www.fundacjahuskyteam.pl )
oraz Centrum Szkoleń Instruktorskich "Green Way"
zapraszają na Kurs Dogoterapii/Kynoterapii.  
Kurs obejmuje 96 godzin, w tym 80  godzin wykładów i warsztatów z zakresu szkolenia psów, dogoterapii, kynologii 
oraz 16 godzin praktyki w ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością.


Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób, pragnących poznać metodę dogoterapii
 • terapeutów, pedagogów, psychologów, asystentów osób niepełnosprawnych, studentów itd. chcących wykorzystywać metodę dogoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy
 • właścicieli psów, którzy chcieliby nauczyć swe psy pomagać ludziom chorym, niepełnosprawnym lub depresyjnym
 • właścicieli młodych i chętnych do nauki psów

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzaminy
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja IRR)
 • Materiały szkoleniowe
 • Ubezpieczenie uczestników

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat
 • 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł)
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach)
 • w przypadku posiadania uprawnień instruktora rekreacji lub sporu w innej specjalności, legitymację potwierdzającą te uprawnienia

 

REGULAMIN EGZAMINU NA PSA TERAPEUTĘ

Miejsce Kraków Gdańsk Gdańsk Kraków Warszawa
Termin 14-22.06.17
(2 wolne miejsca)
01-09.07.17
(brak wolnych miejsc)
2-6.08 2017-I zjazd
16-19.08.2017 -II zjazd
21-29.08.17
(4 wolne miejsca)
09-17.09.17
(3 wolne miejsca)
Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się
 

Informacje dodatkowe:

 • Udział w kursie z własnymi psami, które nie wykazują lęku separacyjnego (psy będą musiały pozostać w pokojach hotelowych podczas zajęć praktycznych w ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością – 4 dni po 4 godziny).
 • Udział w kursie bez psa - kursanci trenują z psami biorącymi udział w kursie.
 • Organizator pomaga w zorganizowaniu noclegów i wyżywienia
 • Uwaga! W kursie nie mogą brać udziału:
  - psy ras uznanych za agresywne wg art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
  - psy z zaburzeniami zachowa np. psy lękliwe, agresywne w stosunku do ludzi lub innych zwierząt itp.
 • Właściciele odpowiadają za zachowanie swojego  psa podczas kursu
 • Podczas części teoretycznej psy mogą być z właścicielami w sali wykładowej
 • Dla wszystkich uczestników kursu możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatu PSA TERAPEUTY dla własnego pupila po zaliczeniu egzaminu na psa terapeutycznego. Certyfikacja psów odbywa się tylko i wyłącznie podczas kolejnych edycji kursów dogoterapii (nie ma możliwości certyfikowania psa w innym terminie). Wszyscy kursanci, którzy ukończyli kurs dogoterapii otrzymują informację o możliwości certyfikowania psa na e-mail wraz z przewidywanym terminem i godziną.
 • Psy biorące udział w kursie NIE OTRZYMUJĄ certyfikatu Psa terapeuty bezpośrednio po jego ukończeniu.
 • Zajęcia praktyczne podczas kursu odbędą się w Ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością, podczas których będzie można zweryfikować zdobytą wiedzę pracując z podopiecznymi w różnym wieku i z różnymi schorzeniami (Dom Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy).
 • Wszyscy uczestniczy PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA otrzymają: 
  *Materiały z wykładów w formie papierowej oraz elektronicznej opracowane przez nasz instruktorów
  *Zaświadczenie ukończenia kursu na druku MEN
  *Certyfikat ukończenia kursu w językach polsko-angielskim 
  *Legitymację instruktorską uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie dogoterapii/kynoterapii
 • Istnieje możliwość rozłożenia  płatności na raty (po uprzedniej informacji mailowej)
 • Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez urząd pracy

Program:

1. Dogoterapia

Historia dogoterapii. Czym jest dogoterapia. Formy dogoterapii. Cele dogoterapii. Wpływ posiadania zwierząt na zdrowie człowieka. Obecność zwierząt, a obniżenie poziomu stresu. Dogoterapia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową i ruchową. Skuteczność dogoterapii na podstawie badań naukowych. Zajęcia praktyczne w Ośrodku dla osób z niepełnosprawnością.

Zajęcia praktyczne w Ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością

2.Kynologia

Udomowienie psa oraz proces kształtowania się ras. Różnice zachowań u różnych typów psów. Podstawy z zakresu wiedzy na temat zachowania psa. Naturalne wzorce zachowania psów. Etapy rozwoju z uwzględnieniem okresów szczególnej wrażliwości u psa. Rola zmysłów w postrzeganiu świata przez psy. Kryteria wyboru psa do pracy w dogoterapii, dobór rasy i szczenięcia. Proces socjalizacji. Potrzeby psa z uwzględnieniem ras. Sposoby komunikowania się zwierząt. Teoria dominacji i mity z nią związane. Strach i agresja u zwierząt. Zapobieganie zaburzeniom zachowania u psów. Wpływ żywienia na zachowanie zwierząt. Stres i wypalenie zawodowe u psów pracujących w dogoterapii.

3. Psychologia i Pedagogika

Podstawowe zagadnienia psychologii dziecka z niepełnosprawnością. Etapy rozwoju dziecka. Typy rodziców dziecka niepełnosprawnego i współpraca z nimi. Wsparcie dziecka niepełnosprawnego oraz formy wspomagania rozwoju. Możliwości i zastosowanie dogoterapii w terapii dziecka o zaburzonym rozwoju. Dogoterapia jako proces terapeutyczny. Zastosowanie dogoterapii w terapii dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

4. Fizjoterapia

Podstawy anatomii człowieka. Najczęstsze jednostki chorobowe i wady postawy. Definicja niepełnosprawności. Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjoterapii. Usprawnianie ruchowe dzieci z niepełnosprawnością. Dogoterapia w rehabilitacji ruchowej.

5. Szkolenie psa terapeutycznego

- szkolenie psa – zajęcia teoretyczne: Podstawy teorii uczenia się. Kliker jako narzędzie szkoleniowe. Sposoby uczenia. Indywidualne możliwości psa, a sposoby pracy. Utrzymanie efektów uczenia się i generalizacja zachowań. Wpływ różnych czynników na psa podczas procesu uczenia się. Zachowania niepożądane u psów, sposoby na ich wyeliminowanie.

- szkolenie psa – zajęcia praktyczne: kontakt wzrokowy, targetowanie, siad, leżeć, zostań, stój, przywołanie, prawidłowa zabawa, podawanie przedmiotu, czekaj, weź, akceptowanie zabiegów pielęgnacyjnych, akceptowanie osób obcych, w różnych pozycjach, wielu osób na raz.

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl
tel.: 665-011-813
tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444

Wszystkie informacje merytoryczne odnośnie kursu można uzyskać pod numerem:

Agnieszka Wędrychowicz
kom.
608 490 337
e-mail: aW5mb0BmdW5kYWNqYWh1c2t5dGVhbS5wbA==