Kurs Instruktora Jazdy Konnej

KURS INSTRUKTORA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO I REKREACJI RUCHOWEJ

KURSY PROWADZONE ZA ZGODĄ I POD PATRONATEM

POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO !!!!

Uwaga !!!

Ze względu na częste zapytania informujemy, iż ukończenie kursów tylko w firmie posiadającej zgodę PZJ, umozliwia ubieganie się o Instruktora Szkolenia Podstawowego oraz licencję PZJ

Kursy prowadzone są przez członków  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Polskiego Związku Jeździeckiego

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie jazdy konnej, które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach jeźdźieckich oraz  na obozach sportowych i koloniach.

1690 zł szkolenie (część ogólna + część specjalistyczna)
1000 zł zakwaterowanie + wyżywienie

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego 
oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora rekreacji i sportu z innej dyscypliny sportu.
 

W łączną cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzaminy
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja IRR)
 • Zakwaterowanie i wyżywienie
 • Materiały szkoleniowe
 • Ubezpieczenie czestników  

 

Szkolenie obejmuje tematy:

 • Teoria i metodyka nauczania jeźdżiectwa                                            
 • Psychologia konia
 • Metodyka instruktażu
 • Hodowla, żywienie i pielęgnacja koni,
 • Opieka weterynaryjna i kowalska,
 • Historia jeździectwa,
 • Przepisy jeździeckie i kodeks drogowy,
 • Postępowanie w nagłych wypadkach,
 • Ćwiczenia gimnastyczne na koniu i ćwiczenia usprawniające do jazdy
 • Lonżowaie jeźdżca od podstaw;
 • Lonżowanie młodego konia;
 • Jazda konna na ujeżdżalni

 

Warunki uczestnictwa w kursie instruktora jeździectwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania JAZDY KONNEJ
 4. 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 5. umiejętności na poziomie co najmniej brązowej odznaki jeździeckiej ( posiadanie samej odznaki nie jest konieczne)
 6. nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł)
 7. opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w  ratach)

 

Miejsce Moszna (kurs IRR+ISP) Dąbrówka Mała Moszna Żmiąca (woj. małopolskie)
Termin 15-27.09.2017
(2 wolne miejsca)
cena:
szkolenie 2290zł
noclegi+wyż 1150zł
9-18.10.2017r.
( 4 wolne miejsca)
10-19.11.2017r.
( 6 wolnych miejsc)
01-10.12.2017r.
Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się

 

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

W trakcie trwania szkolenia istnieje możliwość zdawania na ODZNAKI JEŹDZIECKIE PZJ

 

Informacje dodatkowe:
 • Dokumenty wydawane są na drukach MEN
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki
 • Poza programem szkolenia   możliwe jest wykupienie dodatkowych godzin jazdy konnej
 • Na kursie niezbędny jest sprzęt jeźdźiecki ( bryczesy, buty na płaskiej podeszwie, kask ochronny)
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp
 • wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu praktycznego oraz teoretycznego jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością „jazda konna";
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł
 • koszt egzaminu na odznaki jeżdzieckie wynosi 180zł
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

 

Ukończenie kursu, zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz frekwencja min 90% jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością „jazda konna” i upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć w ośrodkach jeździeckich, klubach itp.

 

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl
tel.:   48 665-011-813
tel. księgowość / Urzędy pracy: 48 531-938-444