Warsztaty tworzenia wniosku

WARSZTATY TWORZENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE + ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DOGOTERAPII, HIPOTERAPII, JAZDY KONNEJ

500 zł cena warsztatów

 

PRZYKŁADOWY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE GRATIS !

1. Konstruowanie przykładowego wniosku o dofinansowanie – warsztaty.
- czym jest projekt?
- charakterystyka i przebieg projektu;
- jak stworzyć DOBRY projekt?
-elementy projektu: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, opis odbiorców (grupy docelowej/
uczestników cel główny i cele szczegółowe, opis zadań (działań) i harmonogram, zarządzanie
projektem, zarządzanie projektem, ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu, rezultaty i produkty,
budżet;
- praca w grupach: tworzenie przykładowego wniosku o dofinansowanie.

 

2. Praktyczne aspekty pozyskiwania środków na prowadzenie zajęć dogoterapii, hipoterapii, jazdy
konnej itp.
- źródła finansowania dogoterapii, hipoterapii, jazdy konnej;
- na co zwrócić szczególną uwagę zanim przystąpi się do pisania projektu? 

 

 

 

Osoby biorące udział w kursie otrzymają przykładowy wniosek o dofinansowanie GRATIS !

 

[TABELA]