Kurs Instruktora Pływania PZP

(kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE Instruktora Sportu, specjalność: PŁYWANIE)        

  KURSY NA INSTRUKTORA PŁYWANIA
PROWADZONE SĄ ZA ZGODĄ I POD PATRONATEM
POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO !!!

Uwaga !!!
Ze względu na częste zapytania informujemy,
iż ukończenie kursów tylko w firmie posiadającej zgodę PZP, umożliwia ubieganie się o licencję PZP oraz przystąpienie do kursu na Trenera II klasy. 

(Prosimy o sprawdzanie firm, gdyż zdarza się, że podają błędne informacje o możliwości otrzymania licencji PZP. Dodatkowo informujemy, że część specjalistyczna Kursu Instruktora Sportu o specjalności Pływanie trwa 120 godzin.W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Polskim Związkiem Pływackim).

 

 

Po zakończonym kursie z LICENCJĄ PZP uczestnik:

- widnieje w wykazie Instruktorów z licencją PZP,
- ma możliwość utworzenia licencjonowanej szkoły PZP,

- przystąpic do kursu na trenera II klasy PZP,
- może zgłaszać swoich zawodników do zawodów organizowanych przez

PZP

 

 

 Cena:

1700 zł kurs  Instruktora Rekreacji Ruchowej (bez licencji PZP)
2090 zł część specjalistyczna z licencją PZP

 [TABELA]

* BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI.

W cenę kursu wliczone są:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne, 

 • egzaminy,

 • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja),

 • basen,

 • ubezpieczenie uczestników.

   

Informacje dodatkowe:

 • dokumenty wydawane są na drukach MEN,

 • możliwość uzyskania licencji PZP,

 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,

 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)

 • możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.,

 • wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo na ok. 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, legitymacje wysyłane są  max 2 tyg po zakończonym szkoleniu.
 • osoby ubiegające się o licencję PZP muszą odrobić praktyki w wymiarze 20 godzin, 
 • data egzaminu końcowego ustalana jest indywidualnie przez prowadzącego szkolenie (może być inna, niż ostatni dzień kursu),
 • wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"

  (np. Jan Kowalski-kurs pływania-22-29.07.2019),

 • kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł,

 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych czynników uniemożliwiających organizację szkolenia, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane na listę,

   

  Osoby zapisujące się na kurs z licencją PZP: po ukończeniu szkolenia i  zdaniu egzaminów końcowych otrzymują maila z instrukcjami co należy przedłożyć do PZP  w celu uzyskania licencji.
  Składanie wniosków o przyznanie licencji do PZP nastepuje indywidualnie przez każdego kandydata.

 ZAPRASZAMY NA KURS TRENERA II KLASY PŁYWANIA PZP

https://szkolenia-gw.pl/oferta/kurs_trenera_ii_klasy_plywania_pzp

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora z innej dyscypliny sportu lub rekreacji. 

Program kursu na Instruktora Pływania obejmuje:

 • zajęcia praktyczne na pływalni,

 • zajęcia teoretyczne:

   

 1. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu pływania. 

 2. Technika pływania poszczególnymi stylami pływackimi.

 3. Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów do poszczególnych stylów.

 4. Gry i zabawy stosowane w nauce pływania dzieci.

 5. Ćwiczenia oswajające z wodą.

 6. Formy, środki oraz metody treningowe stosowane w treningu pływackim dzieci.

 7. Podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży.

 8. Zdolności motoryczne i ich znaczenie w nauczaniu pływania.

 9. Podstawy ratownictwa wodnego.

 10. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy Instruktora Pływania.

 11. Zasady bezpieczeństwa na pływalniach. 

 12. Odpowiedzialność cywilna i karna Instruktora Pływania.

   

Dla osób uczestniczących w kursie PZP dodatkowo:

   13. Przepisy pływania FINA oraz PZP.

   14. Zawody pływackie – organizacja, obowiązki organizatora, przeprowadzenie.

   15. Samodzielne prowadzenie zajęć nauki pływania.

   16.Trening pływacki – charakterystyka, cechy motoryczne oraz metody treningowe.

   17. Kształtowanie wytrzymałości, szybkości, gibkości i siły u pływaków.

   18. Struktura wyścigu pływackiego oraz metody obserwacji i analizy.

   19. Samodzielne prowadzenie treningu  pływackiego.

 

Warunki uczestnictwa w Kursie Instruktorskim:

 1. Ukończone 18 lat.

 2. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania pływania.

 3. Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub innego dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej).

 4. Posiadanie 1 zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

 5. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł).

 6. Uiszczenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).


  Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

ZAPRASZAMY

Wszystkich, którzy pragną podnieść swoje umiejętności pływackie i jednocześnie zdobyć nowy ciekawy zawód.

Dokładamy wszelkich starań, by organizowane przez nas kursy były na wysokim poziomie. Starannie dobieramy doświadczoną

kadrę instruktorską, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i miłą atmosferę podczas zajęć.

 

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA KURS INSTRUKTORA NAUKI PŁYWANIA NIEMOWLĄT
- BABY SWIM

 

 

 

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2019)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl    

tel.: 665 011 813

tel. Księgowość / Urzędy pracy:   531 938 444

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.