Kurs instruktora pływania

( kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu/rekreacji, specjalność: PŁYWANIE )

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie pływania, które pozwolą na założenie własnej szkółki pływackiej, samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach pływackich, szkołach na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów

GREEN WAY Centrum Szkoleń Instruktorskich
 posiada zgodę Polskiego Związku Pływackiego na prowadzenie kursów INSTRUKTORA SPORTU, co pozwala na uzyskanie legitymacji intruktorskiej  i licencji  PZP.

1200zł część specjalistyczna 
200 zł
 część ogólna (e-learning) 

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora z innej dyscypliny sportu lub rekreacji.

W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzaminy
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja )
 • Basen
 • Ubezpieczenie uczestników

Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty wydawane są na drukach MEN
 • Możliwość uzyskania licencji PZP
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.
 • wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

 

Miejsce Kraków Gdynia Kraków Wrocław Kraków Gdynia
Termin 29.04-05.05.2017
( 2 wolne miejsca)
29.04-05.05.2017
( 2 wolne miejsca)
26.06-02.07.2017
(4 wolne miejsca)
24-30.07.2017
(6 wolnych miejsc)
31.07-06.08.2017
( 4 wolne miejsca)
21-27.08.2017
( 7 wolnych miejsc)
Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się


Program kursu na instruktora pływania obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne na pływalni
 • zajęcia teoretyczne
 1. Metodyke i systematyke ćwiczeń stosowanych w nauczaniu pływania
 2. Technike pływania poszczególnymi stylami pływackimi
 3. Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów do poszczególnych stylów
 4. Gry i zabawy stosowane w nauce pływania dzieci
 5. Ćwiczenia oswajające z wodą
 6. Formy, środki oraz metody treningowe stosowane w treningu pływackim dzieci
 7. Podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży
 8. Zdolności motoryczne i ich znaczenie w nauczaniu pływania
 9. Podstawy ratownictwa wodnego
 10. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy instruktora pływania
 11. Zasady bezpieczeństwa na pływalniach
 12. Odpowiedzialność cywilna i karna instruktora pływania

Dla osób uczestniczących w kursie PZP dodatkowo:
      13. Przepisy pływania FINA oraz PZP
      14. Zawody pływackie – organizacja, obowiązki organizatora, przeprowadzenie
      15. Samodzielne prowadzenie zajęć nauki pływania 
      16.Trening pływacki – charakterystyka, cechy motoryczne oraz metody treningowe.
      17. Kształtowanie wytrzymałości, szybkości, gibkości i siły u pływaków.
      18. Struktura wyścigu pływackiego oraz metody obserwacji i analizy.
      19. Samodzielne prowadzenie treningu  pływackiego.

Warunki uczestnictwa w kursie instruktorskim:

 1. ukończone 18 lat
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania pływania
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np.dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
 4. 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 5. nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł)
 6. opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach)

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

ZAPRASZAMY
Wszystkich, którzy pragną podnieść swoje umiejętności pływackie i jednocześnie zdobyć nowy ciekawy zawód
Dokładamy wszelkich starań, by organizowane przez Nas kursy były na wysokim poziomie; starannie dobieramy doświadczoną kadrę instruktorską a jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo i miłą atmosferę zajęć.

 

 U NAS SZKOLĄ SIĘ GWIAZDY :)

 

 

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

 

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

 

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl    

tel.: 665-011-813

 

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444