Kurs Instruktora Pływania

( kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu/rekreacji, specjalność: PŁYWANIE )

            KURSY NA INSTRUKTORA PŁYWANIA
PROWADZONE SĄ ZA ZGODĄ I POD PATRONATEM

            POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO !!!

Uwaga !!!

Ze względu na częste zapytania informujemy,

iż ukończenie kursów tylko w firmie posiadającej zgodę PZP,

umozliwia ubieganie się o licencj PZP oraz przystąpienie do kursu na Trenera II klasy.

( Prosimy o sprawdzanie firm, gdyż zdarza się, że podają błedne informacje o możliwości otrzymania licencji PZP. Dodatkowo informujemy, że część specjalistyczna kursu instruktora sportu o specjalności Pływanie trwa 120 godzin.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Polskim Związkiem Pływackim).

 

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie pływania, które pozwolą na:

 • założenie własnej szkółki pływackiej,

 • samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach pływackich, szkołach na obozach sportowych i koloniach,

 • prowadzenie zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów.

 

1200 zł część specjalistyczna 

1590zł - część specjalistyczna z licencją PZP

200 zł    - część ogólna (e-learning) 

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora

z innej dyscypliny sportu lub rekreacji.

 

W cenę kursu wliczone są:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne, 

 • egzaminy,

 • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja),

 • basen,

 • ubezpieczenie uczestników.

   

Informacje dodatkowe:

 • dokumenty wydawane są na drukach MEN,

 • możliwość uzyskania licencji PZP,

 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,

 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie,

 • możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.,

 • wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia,

 • wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"

  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015),

 • kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł,

 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę.

 

Miejsce Kraków Lublin Kraków Kraków Gdynia Kraków Kraków Gdynia
Termin 4-10.12.2017r.
(2 wolne miejsca)
Kurs z LICENCJĄ PZP
9-11.02.2018-I zjazd
16-18.02.2018- II zjazd
23-25.02.2018-III zjazd
02-04.03.2018-IV zjazd
(cena 1590zł)
( 5 wolnych miejsc)
17-23.02.2018r.
(kurs bez licencji PZP)
(cena 1200zł)
17-25.02.2017+02-04.03.2017
(kurs z licencją PZP)
(cena 1590zł)
( 6 wolnych miejsc)
27.04-03.05.2018r.
(kurs bez licencji PZP)
(cena 1200zł)

27.04-06.05.2018
(kurs z licencją PZP)
(cena 1590zł)

( 6 wolnych miejsc)
27.04-03.05.2018r. (kurs bez licencji PZP) (cena 1200zł)

27.04-06.05.2018 (kurs z licencją PZP) (cena 1590zł)

( 7 wolnych miejsc)
Kurs z LICENCJĄ PZP
15-24.06.2017
( 8 wolnych miejsc)
23-29.07.2018 (kurs bez licencji PZP)
(cena 1200zł)

23,07-01.08.2018
(kurs z licencją PZP)
(cena 1590zł)

(8 wolnych miejsc)
23-29.07.2018 (kurs bez licencji PZP) (cena 1200zł)

23.07-01.08.2018 (kurs z licencją PZP) (cena 1590zł)

(8 wolnych miejsc)
Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się

 


Program kursu na instruktora pływania obejmuje:

 • zajęcia praktyczne na pływalni;

 • zajęcia teoretyczne:

   

 1. Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu pływania. 

 2. Technika pływania poszczególnymi stylami pływackimi.

 3. Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów do poszczególnych stylów.

 4. Gry i zabawy stosowane w nauce pływania dzieci.

 5. Ćwiczenia oswajające z wodą.

 6. Formy, środki oraz metody treningowe stosowane w treningu pływackim dzieci.

 7. Podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży.

 8. Zdolności motoryczne i ich znaczenie w nauczaniu pływania.

 9. Podstawy ratownictwa wodnego. 

 10. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy instruktora pływania.

 11. Zasady bezpieczeństwa na pływalniach. 

 12. Odpowiedzialność cywilna i karna instruktora pływania.

   

Dla osób uczestniczących w kursie PZP dodatkowo:

      13. Przepisy pływania FINA oraz PZP

      14. Zawody pływackie – organizacja, obowiązki organizatora, przeprowadzenie

      15. Samodzielne prowadzenie zajęć nauki pływania 

      16.Trening pływacki – charakterystyka, cechy motoryczne oraz metody treningowe.

      17. Kształtowanie wytrzymałości, szybkości, gibkości i siły u pływaków.

      18. Struktura wyścigu pływackiego oraz metody obserwacji i analizy.

      19. Samodzielne prowadzenie treningu  pływackiego.

 

Warunki uczestnictwa w kursie instruktorskim:

 1. Ukończone 18 lat.

 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania pływania.

 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej).

 4. 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

 5. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł).

 6. Opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

 

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

 

ZAPRASZAMY

Wszystkich, którzy pragną podnieść swoje umiejętności pływackie i jednocześnie zdobyć nowy ciekawy zawód

Dokładamy wszelkich starań, by organizowane przez Nas kursy były na wysokim poziomie; starannie dobieramy doświadczoną

kadrę instruktorską a jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo i miłą atmosferę zajęć.

 

 
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA KURS INSTRUKTORA NAUKI PŁYWANIA NIEMOWLĄT - BABY SWIM

 

 

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl    

tel.: 665-011-813

 

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444