Kurs Instruktora Psich Sportów

 

Kurs przeznaczony jest dla:

 • Instruktorów Szkolenia Psów/Treserów Psów (wymagany dokument ukończenia kursu), którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu szkolenia psów

 

1990 zł szkolenie 
(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)

 

 

 Program szkolenia jest kontynuacją pierwszego stopnia kursu na instruktora szkolenia psów.

Uczestnicy w trakcie trwania kursu zdobędą wiadomości z zakresu psich sportów: agility, frisbee, obedience, rally-obedience, dogtrekking, dog dancing, tropienie oraz z zakresu weterynarii i rehabilitacji psów. Program kursu daje możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności oraz rozszerzenia swojej działalności związanej ze szkoleniem psów.

 

 Tematyka kursu:

 1) wiadomości uzupełniające: prawidłowe nagradzanie, tworzenie obrazu pamięciowego, budowanie motywacji u psa, prawidłowa zabawa, cierpliwość, samokontrola, flustracja psa

2)  specyfika pracy instruktora: organizacja pracy, ustalenie celów pracy i sposoby ich realizajcji, trudności pracy instruktora, skuteczna komunikacja z klientem, prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych

3) weterynaria : pierwsza pomoc, apteczka, parametry życiowe, postępowanie w przypadku urazu, krwotoku, wypadku itp., predyspozycje rasowe do chorób, rehabilitacja psów, profilaktyka

4) psie sporty: wybór psa do sportu, wysoka motywacja a wyciszenie, praca z psim sportowcem, trudności szkoleniowe, przygotowanie psa do zajęć, przeciwskazania do sportu, rola rozgrzewki przed i wyciszenia po treningu

 • agility: regulamin, handler – przygotowanie, zmiany kierunku, sposoby prowadzenia psa po torze, psy – praca z psem na torze, zajęcia praktyczne nauka pojedynczych przeszkód, prostych sekwencji.
 • rally-o: regulamin, trening poszczególnych komend do wykonania , organizacja zajęć
 • frisbee: regulamin, podstawowe rzuty
 • tropenie: przygotowanie, rola wiatru, układanie śladu, proste zabawy węchowe
 • dog dancing – sztuczki: nauka wybranych sztuczek, tworzenie choreografii
 • dogtrekking: regulamin, potrzebny sprzęt, przygotowanie kondycyjne człowieka i psa, planowanie treningów
 • obedience: regulamin, praca nad precyzją wykonywanych komend, praca w rozproszeniach, samokontrola, dostawianie się do nogi, przywołanie do nogi, przywołanie w rozproszeniach, aportowanie, wysyłanie do celu, zostań w rozproszeniach, na odległość i na czas, zmiany pozycji, przeszkoda
 • praktyka szkoleniowca – prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z klientami, tworzenie konspektów zajęć, planów pracy

 

Informacje dodatkowe:

 • Możliwość  udziału w kursie z własnymi psami
 • Organizator pomaga w zorganizowaniu noclegów i wyżywienia
 • Uwaga! W kursie nie mogą brać udziału:
  - psy z zaburzeniami zachowa np. psy lękliwe, agresywne w stosunku do ludzi lub innych zwierząt itp.
 • Właściciele odpowiadają za zachowanie swojego  psa podczas kursu.
 • Podczas części teoretycznej psy mogą być z właścicielami w sali wykładowej
  • Wszyscy uczestniczy PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA otrzymają: 
   *Materiały z wykładów w formie papierowej oraz elektronicznej opracowane przez nasz instruktorów
   *Zaświadczenie ukończenia kursu na druku MEN
   *Certyfikat ukończenia kursu w językach polsko-angielskim

 

 • Istnieje możliwość rozłożenia  płatności na raty
 • Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy

W trakcie trwania kursu uczestnicy mają do napisania jedną pracę zaliczeniową – egzamin teoretyczny, a w ostatnim dniu szkolenia zaliczają egzamin praktyczny.

 

 

 

 

 

 

 


ZAPRASZAMY NA NASZE KURSY DOSZKALAJĄCE