Kurs Instruktora SPORTU spec. Jazda Konna

INSTRUKTOR SPORTU JEŹDZIECKIEGO

„Instruktorem sportu jest wykwalifikowana osoba przygotowana do prowadzenia zajęć jeździeckich w sporcie masowym i sporcie kwalifikowanym, która spełniła wszystkie kryteria na kursie instruktorskim organizowanym przez Polski Związek Jeździecki lub przez inne instytucje pod jego bezpośrednim nadzorem.
W czasie szkolenia szczególną uwagę zwraca się na wyrobienie u  kandydatów umiejętności podstawowego przygotowania konia do użytkowania sportowego.”

                                                                                                              Polski Związek Jeździecki

[TABELA]

Cena:
szkolenie - 2890 zł
zakwaterowanie+wyżywienie

W cenę kursu wliczone są:

  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Egzaminy
  • Materiały szkoleniowe
  • Ubezpieczenie uczestników

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:
-posiadanie certyfikatu Instruktora Szkolenia Podstawowego oraz co najmniej dwuletni staż pracy potwierdzony przez właściwy WZJ
-odpowiedni stan zdrowia, zezwalający na jazdę konną, potwierdzony świadectwem lekarskim wydanym przez lekarza o specjalności medycyny sportowej,
 - ukończony 21 rok życia (w momencie wydawania uprawnień),
-  ukończona szkoła średnia – matura,
-  zdanie egzaminu praktycznego składającego się z dwóch części:

a . pokazanie niektórych elementów ujeżdżeniowych z poniższego zestawu:
-       stęp na kontakcie, wszystkie rodzaje kłusa i  galopu,

-       zatrzymanie i cofanie,
-       prawidłowe wykonanie wszystkich figur na ujeżdżalni
-       wszystkie sposoby wykonania ustępowania od łydki w stępie i w kłusie
-       kontr galop
-       zwykła zmiana nogi
-       zwrot na zadzie i przygotowanie do półpiruetu w stępie

  • Po zakończeniu przejazdu i ukłonie, dojazd stępem do litery G, zatrzymanie, zejście z konia i wyprowadzenie go w ręku z czworoboku, doprowadzenie konia w pobliże komisji, zademonstrowanie prawidłowego wsiadania – z ziemi lub ze stopnia.
  • Dozwolone jest przytrzymanie konia,  jak również przytrzymanie zewnętrznego strzemienia przez pomocnika
  • Obowiązuje kiełznanie wędzidłowe.
  • Oceniany będzie dosiad i oddziaływanie pomocy, a także wykonanie poszczególnych lekcji zgodnie z przepisami ujeżdżeniowymi.
  • Pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do części skokowej.

b. pokonanie standardowego toru przeszkód o wysokości 100-110 cm i szerokości 100-130 cm.

Obowiązuje kiełznanie wędzidłowe. Ocenie będzie podlegał dosiad i oddziaływanie jeźdźca w różnych rodzajach siadu, praca ujeżdżeniowa z koniem skokowym, wyczucie tempa i dystansu, a także sposób pokonywanie szeregów i linii przeszkód.

Dwa nieposłuszeństwa konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

 

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

 

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl    

tel.: 665-011-813

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444