Instruktor Szkolenia Podstawowego (ISP)

KURS NA INSTRUKTORA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

Certyfikat instruktora szkolenia podstawowego:
  • upoważnia do wydawania odznaki „Jeżdżę konno”
  • jest jednym z warunków otrzymania certyfikatu PZJ przez ośrodek, w którym pracuje szkoleniowiec z takimi uprawnieniami,
  • umożliwia przystąpienie do kursu na stopień instruktora sportu jeździeckiego bez egzaminu wstępnego na kursy organizowane przez PZJ pod warunkiem posiadania minimum drugiej klasy sportowej,
  • w przypadku, gdy szkoleniowiec z certyfikatem instruktora szkolenia podstawowego wykaże się co najmniej dwuletnim stażem pracy potwierdzonym przez właściwy WZJ, może on uczestniczyć w skróconym kursie na stopień instruktora sportu jeździeckiego.

1100zł - szkolenie 
500zł - zakwaterowanie, wyżywienie

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • posiadanie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej o spec. jazda konna wydanymi pod patronatem PZJ
  • ukończony 18 rok życia
  • odpowiedni stan zdrowia, zezwalający na jazdę konną, potwierdzony świadectwem lekarskim wydanym przez lekarza o specjalności medycyny sportowej,
  • posiadanie ubezpieczenia NW,
  • wykształcenie średnie - matura, w momencie wydawania uprawnień
  • umiejętności jeździeckie na poziomie co najmniej Srebrnej Odznaki

 

 e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl  

 tel.: 665-011-813

 

 

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444

 

Miejsce Dąbrówka Mała (woj. warminsko - mazurskie) Moszna (kurs IRR+ISP)
Termin 10-14.05.2017
( 2 wolne miejsca)
05-16.06.2017
(Cena : 2190zł)
( 2 wolne miejsca)
Zapisz się Zapisz się