Instruktor Szkolenia Podstawowego (ISP)

KURS NA INSTRUKTORA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

Certyfikat instruktora szkolenia podstawowego:
  • upoważnia do wydawania odznaki „Jeżdżę konno”,
  • jest jednym z warunków otrzymania certyfikatu PZJ przez ośrodek, w którym pracuje szkoleniowiec z takimi uprawnieniami,
  • umożliwia przystąpienie do kursu na stopień instruktora sportu jeździeckiego bez egzaminu wstępnego na kursy organizowane przez PZJ, pod warunkiem posiadania minimum drugiej klasy sportowej,
  • w przypadku, gdy szkoleniowiec z certyfikatem instruktora szkolenia podstawowego wykaże się co najmniej dwuletnim stażem pracy potwierdzonym przez właściwy WZJ, może on uczestniczyć w skróconym kursie na stopień instruktora sportu jeździeckiego.

1100zł - szkolenie 
500zł - zakwaterowanie, wyżywienie

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • posiadanie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej o spec. jazda konna, wydanymi pod patronatem PZJ,
  • ukończony 18 rok życia,
  • odpowiedni stan zdrowia, zezwalający na jazdę konną, potwierdzony świadectwem lekarskim wydanym przez lekarza o specjalności medycyny sportowej,
  • posiadanie ubezpieczenia NW,
  • wykształcenie średnie,
  • posiadanie co najmniej Srebrnej Odznaki.

Miejsce Wiktorowo Dąbrówka Mała ( warmińsko - mazurskie) Moszna
Termin 31.07 - 04.08.2019 11-15.09.2019 25-29.09.2019
Zapisz się Zapisz się Zapisz się
 

 e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl  

 tel.: 665-011-813

 

 

tel. Księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444