Instruktor Szkolenia Podstawowego (ISP)

KURS NA INSTRUKTORA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

Certyfikat instruktora szkolenia podstawowego:
 • upoważnia do wydawania odznaki „Jeżdżę konno”,
 • jest jednym z warunków otrzymania certyfikatu PZJ przez ośrodek, w którym pracuje szkoleniowiec z takimi uprawnieniami,
 • umożliwia przystąpienie do kursu na stopień instruktora sportu jeździeckiego bez egzaminu wstępnego na kursy organizowane przez PZJ, pod warunkiem posiadania minimum drugiej klasy sportowej,
 • w przypadku, gdy szkoleniowiec z certyfikatem instruktora szkolenia podstawowego wykaże się co najmniej dwuletnim stażem pracy potwierdzonym przez właściwy WZJ, może on uczestniczyć w skróconym kursie na stopień instruktora sportu jeździeckiego.

1100zł - szkolenie 
500zł - zakwaterowanie, wyżywienie

 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej, legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • posiadanie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej o spec. jazda konna, wydanymi pod patronatem PZJ,
 • ukończony 18 rok życia,
 • odpowiedni stan zdrowia, zezwalający na jazdę konną, potwierdzony świadectwem lekarskim wydanym przez lekarza o specjalności medycyny sportowej,
 • posiadanie ubezpieczenia NW,
 • wykształcenie średnie,
 • posiadanie co najmniej Srebrnej Odznaki.

Miejsce Moszna ( woj. opolskie) Wiktorowo
Termin 23-27.09.2020 2-06.09.2020
Zapisz się Zapisz się
 

 

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl  

 tel.: 665-011-813

 tel. Księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.