Instruktor Szkolenia Podstawowego (ISP)

KURS NA INSTRUKTORA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO

Certyfikat instruktora szkolenia podstawowego:
 • upoważnia do wydawania odznaki „Jeżdżę konno”,
 • jest jednym z warunków otrzymania certyfikatu PZJ przez ośrodek, w którym pracuje szkoleniowiec z takimi uprawnieniami,
 • umożliwia przystąpienie do kursu na stopień instruktora sportu jeździeckiego bez egzaminu wstępnego na kursy organizowane przez PZJ, pod warunkiem posiadania minimum drugiej klasy sportowej,
 • w przypadku, gdy szkoleniowiec z certyfikatem instruktora szkolenia podstawowego wykaże się co najmniej dwuletnim stażem pracy potwierdzonym przez właściwy WZJ, może on uczestniczyć w skróconym kursie na stopień instruktora sportu jeździeckiego.

1100zł - szkolenie 
500zł - zakwaterowanie, wyżywienie

 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej, legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • posiadanie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej o spec. jazda konna, wydanymi pod patronatem PZJ,
 • ukończony 18 rok życia,
 • odpowiedni stan zdrowia, zezwalający na jazdę konną, potwierdzony świadectwem lekarskim wydanym przez lekarza o specjalności medycyny sportowej,
 • posiadanie ubezpieczenia NW,
 • wykształcenie średnie,
 • posiadanie co najmniej Srebrnej Odznaki.

Miejsce Moszna Wiktorowo Dąbrówka Mała
Termin 13-17.11.2019
(2 wolne miejsca)
01-05.01.2020 12-16.02.2020
Zapisz się Zapisz się Zapisz się
 

 e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl  

 tel.: 665-011-813

 

 

tel. Księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444