Kurs ratownika wodnego

Szkolenie na ratownika wodnego trwa 63 godziny i jest prowadzone według najnowszych przepisów o ratownictwie wodnym.
wg przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym/Dz. U. 2012 r. poz. 747/ po ukończeniu, którego i zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

 

Po zakończonym kursie  uczestnik:
- może podjąć pracę zarobkową na kąpieliskach, pływalniach, koloniach, spływach kajakowych,
- ma przygotowanie merytoryczne i praktyczne do podjęcia pracy,
- podnosi kwalifikacje zawodowe,

Posiadamy zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 
 
 

CENA SZKOLENIA: 1290 zł szkolenie całościowe

  Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie
(przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne.
 • Egzaminy.
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja).
 • Basen.
 • Ubezpieczenie uczestników.

   
Miejsce Kraków
Termin 1-9.10.2022
Zapisz się

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Ukończone 18 lat.
 • Bardzo dobre umiejętności pływackie.
 • Posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania pływania.
 • Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub innego dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie.
 • Posiadanie 1 zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
 • Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł).
 • Uiszczenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych
( min. 7 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na list.

 

Program kursu obejmuje:

 Kształcenie umiejętności w kierunku:

 • pływania stosowanego w ratownictwie wodnym,
 • wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody,
 • pływania pod wodą i nurkowanie,
 • holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami,

Kształcenie umiejętności w kierunku:

 • opanowanie osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania
 • postępowania z osobą tonącą aktywną
 • podstawowych prac bosmańskich
 • prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego              

Przygotowanie do pracy w zawodzie:

 • podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w RP
 • prawnych aspektów pracy ratownika wodnego (kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks cywilny, kodeks pracy),
 • dokumentacji działań ratowniczych

 

Egzamin praktyczny, do którego można przystąpić po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego obejmuje siedem zadań, wyszczególnionych w §6 Rozporządzenia Ministra w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

Uczestnik szkolenia będzie musiał:

 1. przepłynąć sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min,
 2. przepłynąć dystans 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia,
 3. przepłynąć sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystans 50 m w czasie poniżej 55 s,
 4. przepłynąć w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), dopłynąć do niej rufą oraz powrócić do miejsca startu za pomocą jednego wiosła,
 5. przeprowadzić symulowaną akcję ratowniczą, polegającą na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyć manekina położonego na dnie i zholować go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m,
 6. holować tonącego bez przerwy i zatrzymać na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m,
 7. wyciągnąć na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osobę poszkodowaną i ułożyć ją w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Jeżeli warunki atmosferyczne na otwartym akwenie wodnym nie pozwolą na zajęcia w łódce,
wówczas odbędą się  one w innym terminie
.

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik
Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

 Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


Do przelewów zagranicznych:

 Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
SWIFT: ALBPPLPW

 Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


 Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

 e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

 tel. +48 665 011 813

 tel. +48 665 032 882

 tel. Księgowość / Urzędy pracy: 531 938 444

 

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.