Kurs ratownika WOPR

Szkolenie na ratownika wodnego trwa 63 godziny i jest prowadzone według najnowszych przepisów o ratownictwie wodnym.
Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą „o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych” z dnia. 18 sierpnia 2011r. (DU nr 208, poz. 1240).


Zawód ratownika wodnego uprawnia do pracy zarobkowej na kąpieliskach, pływalniach, koloniach, spływach kajakowych.

Uprawnienia wydawane są przez Zduńskowolski WOPR.
Green Way – Centrum Szkoleń Instruktorskich nadzoruje sprawy logistyczne oraz organizacyjne szkoleń.
Organizatorem kursów i jednostką wydającą uprawnienia jest Zduńskowolski WOPR

 

Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 
1290 zł szkolenie całościowe

 

Kurs Pakietowy (Kurs Ratownika MSW,Kurs KPP,Patent Sternika Motorowodnego) 2000 zł

Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)



SZKOLENIE RATOWNIKA WODNEGO ( CAŁOŚCIOWE)

Szkolenie realizowane w formie jednego stacjonarnego zjazdu lub dwóch weekendowych.

 

Opłata za szkolenie obejmuje:

 • wejście na pływalnie,
 • wystawianie Legitymacji WOPR,
 • składka członkowska WOPR,
 • materiały szkoleniowe,
 • podejście do egzaminu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • Ukończenie 18 lat
 • przepłynięcie 400m w czasie 8:00 min  styl dowolny
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 6 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

 

[TABELA]

 

 

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)

więcej na:
http://kpp.szkolenia-gw.pl/kursy_kwalifikowanej_pierwszej_pomocy



Program kursu obejmuje:

 Kształcenie umiejętności w kierunku:

 • pływania stosowanego w ratownictwie wodnym,
 • wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody,
 • pływania pod wodą i nurkowanie,
 • holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami,

Kształcenie umiejętności w kierunku:

 • opanowanie osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania
 • postępowania z osobą tonącą aktywną
 • podstawowych prac bosmańskich
 • prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego              

Przygotowanie do pracy w zawodzie:

 • podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w RP
 • prawnych aspektów pracy ratownika wodnego (kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks cywilny, kodeks pracy),
 • dokumentacji działań ratowniczych

Jeżeli warunki atmosferyczne na otwartym akwenie wodnym nie pozwolą na zajęcia w łódce, wówczas odbędą się  one w innym terminie.


NA KURSIE NIEZBĘDNE SĄ
:

 • 2 zdjęcia (Młodszy Ratownik)
 • Na zajęcia na basenie: czepek i okularki do pływania
 • Strój basenowy

 

 WSZELKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ :
PATRYK: 513771763
  Piotr:   665011813

 

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444