Kurs ratownika WOPR

Szkolenie na ratownika wodnego trwa 63 godziny i jest prowadzone według najnowszych przepisów o ratownictwie wodnym.
Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą „o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych” z dnia. 18 sierpnia 2011r. (DU nr 208, poz. 1240).


Zawód ratownika wodnego uprawnia do pracy zarobkowej na kąpieliskach, pływalniach, koloniach, spływach kajakowych.

Uprawnienia wydawane są przez Zduńskowolski WOPR.
Green Way – Centrum Szkoleń Instruktorskich nadzoruje sprawy logistyczne oraz organizacyjne szkoleń.
Organizatorem kursów i jednostką wydającą uprawnienia jest Zduńskowolski WOPR

 

Posiadamy zgodę NR. DRIOL-NRGW-0272-41/2014 na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 
1290 zł szkolenie całościowe

 

Kurs Pakietowy (Kurs Ratownika MSW,Kurs KPP,Patent Sternika Motorowodnego) 2000 złSZKOLENIE RATOWNIKA WODNEGO ( CAŁOŚCIOWE)

Szkolenie realizowane w formie jednego stacjonarnego zjazdu lub dwóch weekendowych.

 

Opłata za szkolenie obejmuje:

 • wejście na pływalnie,
 • wystawianie Legitymacji WOPR,
 • składka członkowska WOPR,
 • materiały szkoleniowe,
 • podejście do egzaminu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 • Ukończenie 18 lat
 • przepłynięcie 400m w czasie 8:00 min  styl dowolny
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 6 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

 

[TABELA]

 

 

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)

więcej na:
http://kpp.szkolenia-gw.pl/kursy_kwalifikowanej_pierwszej_pomocyProgram kursu obejmuje:

 Kształcenie umiejętności w kierunku:

 • pływania stosowanego w ratownictwie wodnym,
 • wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody,
 • pływania pod wodą i nurkowanie,
 • holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami,

Kształcenie umiejętności w kierunku:

 • opanowanie osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania
 • postępowania z osobą tonącą aktywną
 • podstawowych prac bosmańskich
 • prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego              

Przygotowanie do pracy w zawodzie:

 • podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w RP
 • prawnych aspektów pracy ratownika wodnego (kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks cywilny, kodeks pracy),
 • dokumentacji działań ratowniczych

Jeżeli warunki atmosferyczne na otwartym akwenie wodnym nie pozwolą na zajęcia w łódce, wówczas odbędą się  one w innym terminie.


NA KURSIE NIEZBĘDNE SĄ
:

 • 2 zdjęcia (Młodszy Ratownik)
 • Na zajęcia na basenie: czepek i okularki do pływania
 • Strój basenowy

 

 WSZELKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ :
PATRYK: 513771763
  Piotr:   665011813

 

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444