Kurs Trenera II Klasy Boksu PZB

( kurs z licencją Polskiego Związku Bokserskiego )

KURSY NA TRENERA II KLASY PROWADZONE SĄ
ZA ZGODĄ I POD PATRONATEM
POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO !!!!

Uwaga !!!

Ze względu na częste zapytania informujemy,
iż ukończenie kursów tylko w firmie posiadającej zgodę PZB,
umozliwia ubieganie się o licencję trenerską PZB

 

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych trenera II klasy w zakresie boksu, które pozwolą na:

 • prowadzenie wszelkiego rodzaju zajęć ruchowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
 • zatrudnienie m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych,
 • współpracowanie przy projektach unijnych, w których wymagane jest wykazanie przez trenera uprawnień zawodowych.

 

- część specjalistyczna 

- część ogólna (e-learning)

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora

z innej dyscypliny sportu lub rekreacji.

 

W cenę kursu wliczone są: 

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,

 • egzaminy,

 • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja),

 • ubezpieczenie uczestników.

 

Informacje dodatkowe:

 • dokumenty wydawane są na drukach MEN,

 • kurs za zgodą Polskiego Związku Bokserskiego,

 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,

 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)

 • możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.,

 • wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia,

 • wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: "imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015),

 • kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł,

 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę.

 

[TABELA]

 

Program kursu na trenera II klasy boksu obejmuje:

 • zajęcia praktyczne na sali gimnastycznej,

 • zajęcia teoretyczne:

   

 1. Historia boksu.

 2. Rozgrzewka - rodzaje i charakter w zależności od głównego tematu zajęć.

 3. Jednostka treningowa - planowanie treningu, jego składowe oraz dobór obciążenia i ćwiczeń specjalistycznych.

 4. Pozycja walki - metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące: 

  - frontalna pozycja walki, 

  - boczna pozycja walki,

  - poruszanie w pozycji walki,

  - dystans w walce bokserskiej.

 5. Uderzenia - metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące: 

- uderzenia proste,

- uderzenia sierpowe,

- uderzenia podbródkowe,

- uderzenia haki,

- kombinacje uderzeń. 

6. Obrony - metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące: 

- obrony przed uderzeniem (sierpowym),

- obrony przed hakami.

- obrony przed uderzeniem prostym,

- obrony przed uderzeniem podbródkowym, 

7. Taktyka walki.

8. Kształtowanie motoryki. Założenia ogólne, metodyka, ćwiczenia specjalistyczne, dobór ćwiczeń pod względem zaawansowania osób ćwiczących ich wieku i płci:

- wytrzymałość,

- szybkość,

- siła,

- gibkość.

9. Zasób ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową.

10. Gry i zabawy ruchowe wykorzystywane w treningu boksu.

11. Długoterminowe planowanie pracy z grupą.

12. Wykorzystanie przyrządów treningowych (worki, gruszki, tarcze, skakanki, piłki lekarskie, manekiny, itp.).

13. Regulaminy zawodów sportowych.

14. Odpowiedzialność cywilno-prawna instruktora boksu.

15. Boks amatorski a boks zawodowy.

16. Podstawy sędziowania walk bokserskich.

 

Warunki uczestnictwa w kursie trenerskim:

 1. Ukończone 18 lat.

 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania boksu.

 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej).

 4. Posiadanie licencji instruktora sportu w boksie.

 5. 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

 6. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł).

 7. Opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

 

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

 

ZAPRASZAMY

Wszystkich, którzy pragną podnieść swoje umiejętności bokserskie i jednocześnie zdobyć nowy ciekawy zawód

Dokładamy wszelkich starań, by organizowane przez Nas kursy były na wysokim poziomie; starannie dobieramy doświadczoną

kadrę trenerską a jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo i miłą atmosferę zajęć.

 

 

 

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: "imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl    

tel.: 665-011-813

 

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444