Szkolenie dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

 Praca Wychowawcy Wypoczynku to przede wszystkim odpowiedzialność za dzieci.

Dlatego nasze kursy realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem i programem Ministerstwa

Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

PROMOCJA!!!

2 W CENIE 1 !!!

Kończąc nasze szkolenie otrzymasz również ZAŚWIADCZENIE ukończenia kursu PODSTAWOWEJ PIERWSZEJ POMOCY.

DLACZEGO  WARTO Z NAMI?

 • Kurs prowadzony za zgodą Kuratorium Oświaty,
 • szkolenie poprowadzą doświadczeni trenerzy i animatorzy metodą warsztatową i dyskusyjną,
 • otrzymasz materiały w formie papierowej i elektronicznej łacznie z opisami gier i zabaw,
 • w praktyce pokażemy Ci szeroki zasób gier, zabaw i animacji,
 • otrzymasz bezterminowe zaświadczenie MEN;
 • zdobędziesz zaświadzcenie ukończenia szkolenia PODSTAWOWEJ PIERWSZEJ POMOCY.

CENA:149 zł 

 Korzyści z ukończenia kursu: 

 • nabycie uprawnień do pracy w charakterze wychowawcy -
  opiekuna na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych,zielonych szkołach, warsztatach, biwakach organizowanych w Polsce i poza granicami RP,
 • otrzymanie bezterminowego zaświadczenia, które jest uznawane przez Kuratorium Oświaty i jest ważne w całej Polsce oraz w UE,
 • kompleksowa wiedza z zakresu organizacji i planowania czasu wolnego, gotowe scenariusze gier, zabaw i zajęć animacyjnych.

Program obejmuje m.in. zagadnienia: 

 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • ruch i rekreacja
 • turystyka i krajoznawstwo
 • zajęcia kulturalno-oświatowe
 • zajęcia praktyczno-techniczne
 • prace społecznie użyteczne
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

Wymogi uczestnictwa: 

 1. ukończone 18 lat,
 2. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego.

Liczba godzin szkolenia - 36

Koszt kursu obejmuje:

 • przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,
 • wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawcy na wzorze MEN,
 • wydanie zaświadczenie ukończenia kursu Podstawowej Pierwszej Pomocy,
 • materiały dydaktyczne,
 • serwis kawowy.

 

 

  [TABELA]