Zoopsycholog

KOMPLEKSOWY KURS ZAWODOWY

Zaświadczenia wystawiane na drukach MEN

Kurs przeznaczony jest dla:
Instruktorów Szkolenia Psów/Treserów Psów, Instruktorów
Dogoterapii/Kynoterapii, Instruktorów felinoterapii, Weterynarzy,
Techników Weterynaryjnych (udział w kursie na podstawie rozmowy
kwalifikacyjnej).

cena szkolenia: 4000 zł
FIRST MINUTE 2900 zł (cena obowiązuje tylko do 15.09.2018)

(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)

 Informacje dodatkowe:

 •  Organizator pomaga w zorganizowaniu noclegów i wyżywienia
 •  Wszyscy uczestniczy PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA otrzymają: 
          *Materiały z wykładów w formie papierowej oraz elektronicznej opracowane przez nasz instruktorów
          *Zaświadczenie ukończenia kursu na druku MEN
          *Certyfikat ukończenia kursu w językach polsko-angielskim 
          *Legitymację instruktorską
 •  Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty( po wcześniejszym, mailowym poinformowaniu organizatora)
 •  Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzaminy
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja )
 • Materiały szkoleniowe
 • Ubezpieczenie uczestników

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat
 • 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł)
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach)
 • w przypadku posiadania uprawnień instruktora rekreacji lub sporu w innej specjalności, legitymację potwierdzającą te uprawnienia

 [TABELA]

Program szkolenia:

Kynologia

Proces udomowienia  psa oraz kształtowania się ras.
Naturalne wzorce zachowania psów.
Rozwój psa.
Socjalizacja szczenięcia  i jej wpływ na dalsze życie psa.
Jak pies postrzega świat (rola zmysłów).
Komunikacja psów.
Teoria dominacji: prawda czy fałsz?
Strach i zachowania agresywne psów.
Żywienie, a zachowanie zwierząt.

Felinologia

Udomowienie kota. 
Podstawy z zakresu wiedzy na temat zachowania kota.
Naturalne wzorce zachowania kotów.
Etapy rozwoju kota.
Rola zmysłów w postrzeganiu świata przez koty.
Proces socjalizacji.
Sposoby komunikacji kotów.
Strach i agresja u kotów.

Psychologia

Motywacja jako proces służący wprowadzaniu zmian.
Asertywność i komunikacja interpersonalna.
Budowanie profesjonalnego kontaktu  z klientem – warsztat.

Zoopsychologia

Choroby somatyczne, a zaburzenia zachowania u zwierząt.
Dobrostan psów - podstawowe potrzeby.
Dobrostan kotów - podstawowe potrzeby.
Szkolenie pozytywne jako element modyfikacji zachowania zwierząt.
Zapobieganie zaburzeniom zachowania psów i kotów.
Najczęstsze problemy behawioralne psów i sposoby na ich rozwiązywanie.
Najczęstsze problemy behawioralne kotów i sposoby na ich rozwiązywanie.
Zachowania kompulsywno-obsesyjne – przyczyny, leczenie.
Feromony i farmakoterapia w leczeniu zaburzeń zachowania zwierząt.
Problemy zwierząt schroniskowych, ocena zachowania , adopcje.
Zasady prowadzenia konsultacji behawioralnej.
Analiza przypadków na podstawie filmów (zajęcia praktyczne) – tworzenie planu modyfikacji zachowania.

 

W trakcie trwania kursu uczestnicy mają do napisania trzy prace zaliczeniowe, a w ostatnim dniu szkolenia zaliczają egzamin praktyczny – tworzą plan modyfikacji zachowania psa/kota.

 


ZAPRASZAMY NA NASZE KURSY DOSZKALAJĄCE

 

Więcej informacji:

Wszystkie informacje formalno-organizacyjne odnośnie kursu można uzyskać pod numerami:
kom. 607 648 811
kom. 665 011 813
e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl 

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444

Wszystkie informacje merytoryczne odnośnie kursu można uzyskać e-mail: aswedrychowicz@wp.pl

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)