Kurs Dogoterapii/Kynoterapii

UWAGA! W związku z panującą sytuacją w naszym kraju zajęcia mogą odbywać się w formie: teoria on-line, praktyka stacjonarnie. O formie kursu informujemy indywidualnie do 10 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

  (SZCZEGÓŁY PRZYZNAWANIA LICENCJI)

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

 

 

Zapewniamy możliwość uczestniczenia w kursie Z WŁASNYM PSEM. 

PRAKTYKI w ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością. 

UWAGA! Aktualnie ze względu na panująca sytuację i zakaz wejścia osób postronnych do ośrodków praktyki odbywają się z udziałem rodzin kursantów lub samymi kursantami. 

Okazja uzyskania certyfikatu PSA TERAPEUTYCZNEGO GRATIS.

50 SCENARIUSZY zajęć dogoterapii GRATIS.

 

 

 

 

Dogoterapia/Kynoterapia to jedna z metod wspomagająca długotrwałe procesy rehabilitacji i leczenia. Polega na wieloprofilowym wspomaganiu leczenia poprzez zajęcia z udziałem odpowiednio przygotowanego psa. Stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych w usprawnianiu dzieci i dorosłych. Głównym celem jest niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością  fizyczną, intelektualną  i nieprzystosowanym społecznie. Jednak stosowanie tej metody wymaga szerokiej wiedzy i praktyki, jaką można nabyć, biorąc udział w Naszym szkoleniu.

 

 

cena szkolenia: 1 900 zł
(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)

 

Miejsce Kraków Kraków
Termin 25.09-03.10.2020 r. 05-13.01.2021 r.
Zapisz się Zapisz się
 

 

Kurs przeznaczony jest dla: 

 • osób, pragnących poznać metodę dogoterapii;
 • terapeutów, pedagogów, psychologów, asystentów osób niepełnosprawnych, studentów itd., chcących wykorzystywać metodę dogoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy;
 • właścicieli zwierząt, którzy chcieliby nauczyć swe psy pomagać dzieciom, ludziom starszym, chorym, z niepełnosprawnością;
Cena szkolenia obejmuje:
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • egzaminy,
 • wydanie dokumentów: zaświadczenie na wzorze druku MEN, certyfikat w j. polskim i angielskim, legitymacja instruktorska domyślnie w j. polskim (w innym języku należy zgłosić organizatorowi tydz. przed rozpoczeciem kursu), możliwość wyrobienia oprócz jednej bezpłatnej dodatkowej legit. za opłatą 50 zł,
 • licencję PAZiA ważną 1 rok,
 • materiały szkoleniowe,
 • dostęp do materiałów on-line w strefie studenta,
 • ubezpieczenie uczestników.

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł),
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach). Płatność ratalna jest bez odsetek, w dowolnych ratach. Całkowitej spłaty należy dokonać do 2 mies. od ukończenia kursu. Warunkiem uzyskania takiej formy płatności jest wpłata co najmniej połowy należności najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

 

Informacje dodatkowe:

Udział w kursie z psem

 • W kursie można wziąć udział z własnym psem, pod warunkiem, że nie wykazuje zaburzeń zachowania np. nadmierna szczekliwość, nadpobudliwość, agresja, lękliwość itp.
 • Podczas zajęć praktycznych w ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością (4 dni po ok. 4 godziny), psy nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach (pozostaną w pokojach hotelowych lub powinny mieć zapewnioną w tym czasie opiekę).
 • W kursie mogą uczestniczyć psy wielorasowe pod warunkiem, że nie są w typie ras wymienionych poniżej*.
 • Minimalny wiek psa biorącego udział w kursie to ukończone 6 miesięcy.
 • Podczas części teoretycznej psy mogą być z właścicielami w sali wykładowej.
 • Właściciele odpowiadają za zachowanie swojego psa podczas kursu.

W kursie można wziąć udział bez swojego psa (w takim przypadku kursanci ćwiczą z psami trenera lub innych osób, które są obecne na szkoleniu).

*Uwaga! W kursie nie mogą brać udziału:

Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w kursie psów ras niewymienionych powyżej.

W przypadku wątpliwości co do udziału psa w kursie, prosimy o kontakt e-mail: YXN3ZWRyeWNob3dpY3pAd3AucGw=  przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego i zapisaniem się na kurs.

Certyfikacja psów terapeutycznych

 • Dla wszystkich uczestników kursu istnieje możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatu PSA TERAPEUTYCZNEGO dla własnego pupila po uprzednim zaliczeniu przez niego egzaminu (regulamin poniżej).
 • Psy biorące udział w kursie NIE OTRZYMUJĄ certyfikatu Psa terapeutycznego bezpośrednio po jego ukończeniu. Zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne należy doskonalić przez min. 2 miesiące po ukończonym szkoleniu.
 • Certyfikacja psów odbywa się wyłącznie podczas kolejnych edycji kursów dogoterapii wg. terminów ogłoszonych powyżej (nie ma możliwości certyfikowania psa w innym terminie). Do egzaminu należy zgłosić się poprzez wypełnienie formularza i wysłanie  na e-mail: aswedrychowicz@wp.pl na min. 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu.
 • Pobierz formularz zgłoszeniowy.
 • Pobierz REGULAMIN EGZAMINU NA PSA TERAPEUTYCZNEGO.
 • Możliwość bezpłatnej certyfikacji 1 psa.
 • Kursanci, którzy biorą udział w szkoleniu bez psa, również mają możliwość certyfikowania 1 psa bezpłatnie bez konieczności ponownego udziału w kursie.

W przypadku pytań dotyczących certyfikacji psa  prosimy o kontakt e-mail: YXN3ZWRyeWNob3dpY3pAd3AucGw=

 Informacje organizacyjne:

 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
 • Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator przesyła informacje dotyczące miejsca kursu,  linki do miejsc noclegowych, szczegółowy harmonogram. Dokładna lokalizacja kursu uzależniona jest od ilości zapisanych osób.
 • W trakcie kursu zajęcia praktyczne odbywają się w Ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością. W trakcie zajęć możliwa będzie weryfikacja zdobytej wiedzy podczas pracy z podopiecznymi w różnym wieku i z różnymi schorzeniami (Dom Pomocy Społecznej lub Warsztaty Terapii Zajęciowej lub Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy, itp.).
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (przy wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie. Płatność ratalna jest bez odsetek, w dowolnych ratach. Całkowitej spłaty należy dokonać do 2 mies. od ukończenia kursu. Warunkiem uzyskania takiej formy płatności jest wpłata co najmniej połowy należności najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 • Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy.

W przypadku pytań dotyczących spraw organizacyjnych prosimy o kontakt:

e-mail:biuro@szkolenia-gw.pl
tel. 665 011 813
tel. Księgowość / Urzędy pracy: 531 938 444

Program:

1. Dogoterapia.

 • Historia dogoterapii.
 • Czym jest dogoterapia.
 • Formy dogoterapii.
 • Cele dogoterapii.
 • Wpływ posiadania zwierząt na zdrowie człowieka.
 • Obecność zwierząt, a obniżenie poziomu stresu.
 • Dogoterapia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową i ruchową.
 • Skuteczność dogoterapii na podstawie badań naukowych.

2. Dogoterapia - aspekty praktyczne.

 • Kryteria wyboru psa do pracy w dogoterapii, dobór rasy i szczenięcia.
 • Stres i wypalenie zawodowe u psów pracujących w dogoterapii. 
 • Dobrostan psów pracujących w  dogoterapii. 
 • Wytyczne prowadzenia zajęć dogoterapii.

3. Zajęcia praktyczne dogoterapii dla osób z niepełnosprawnością.

 • Przygotowanie do zajęć (pielęgnacja psa, przewóz, zdrowie, omówienie scenariusza zajęć).
 • Obserwacja i udział kursantów w  zajęciach dogoterapii dla osób z niepełnosprawnością. UWAGA! Aktualnie ze względu na panującą sytuację i zakaz wejścia osób postronnych do ośrodków praktyki odbywają się z udziałem rodzin kursantów lub samymi kursantami. 

4. Kynologia

 • Udomowienie psa oraz proces kształtowania się ras.
 • Podstawy z zakresu wiedzy na temat zachowania psa.
 • Naturalne wzorce zachowania psów.
 • Etapy rozwoju z uwzględnieniem okresów szczególnej wrażliwości u psa.
 • Rola zmysłów w postrzeganiu świata przez psy.
 • Proces socjalizacji. Potrzeby psa z uwzględnieniem ras.
 • Sposoby komunikowania się zwierząt.
 • Teoria dominacji i mity z nią związane.
 • Strach i agresja u zwierząt.
 • Zapobieganie zaburzeniom zachowania u psów.
 • Wpływ żywienia na zachowanie zwierząt.

5. Psychologia i pedagogika. *

 • Podstawowe zagadnienia psychologii dziecka z niepełnosprawnością.
 • Etapy rozwoju dziecka.
 • Typy rodziców dziecka niepełnosprawnego i współpraca z nimi.
 • Wsparcie dziecka niepełnosprawnego oraz formy wspomagania rozwoju.
 • Najczęściej występujące zaburzenia i dysfunkcje: niep. intelektualna, MPD, Zespół Downa, autyzm, Zespół Retta, zaburzenia nerwicowe, depresja, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera.
 • Możliwości i zastosowanie dogoterapii w terapii dziecka o zaburzonym rozwoju.
 • Dogoterapia jako proces terapeutyczny.
 • Zastosowanie dogoterapii w terapii dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

6. Fizjoterapia. *

 • Podstawy anatomii człowieka.
 • Najczęstsze jednostki chorobowe i wady postawy .
 • Definicja niepełnosprawności.
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjoterapii.
 • Usprawnianie ruchowe dzieci z niepełnosprawnością.
 • Dogoterapia w rehabilitacji ruchowej.

7. Szkolenie psa terapeutycznego – teoria.

 • Podstawy teorii uczenia się.
 • Kliker jako narzędzie szkoleniowe.
 • Sposoby uczenia.
 • Indywidualne możliwości psa, a sposoby pracy.
 • Utrzymanie efektów uczenia się i generalizacja zachowań.
 • Wpływ różnych czynników na psa podczas procesu uczenia się.
 • Zachowania niepożądane u psów, sposoby na ich wyeliminowanie.

8. Szkolenie psa terapeutycznego – praktyka.

 • Kontakt wzrokowy, targetowanie, siad, leżeć, zostań, stój, przywołanie, prawidłowa zabawa, czekaj, weź.
 • Akceptowanie zabiegów pielęgnacyjnych.
 • Akceptowanie osób obcych, w różnych pozycjach, wielu osób na raz.
 • Akceptowanie wózka inwalidzkiego i kul.
 • Chodzenie na luźnej smyczy, dostawianie do nogi, chodzenie przy nodze.
 • Sztuczki.

* Możliwy e-learning

NASI WYKŁADOWCY

ZAPRASZAMY NA NASZE KURSY DOSZKALAJĄCE

 

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW I INSTRUKTORÓW SPORTU

GREEN WAY  Subik Sylwia
ul. Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2019)

e-mail:biuro@szkolenia-gw.pl
tel. 665 011 813
tel. Księgowość / Urzędy pracy: 531 938 444