Kurs Instruktora Pływania PZP

 Kurs z licencją Polskiego Związku Pływackiego, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.


Ze względu na częste zapytania informujemy, iż ukończenie kursów tylko w firmie posiadającej zgodę PZP, umożliwia otrzymanie dokumentów końcowych przez Polski Związek Pływacki oraz przystąpienie do kursu na Trenera II klasy. 

(Prosimy o sprawdzanie firm, gdyż zdarza się, że podają błędne informacje o możliwości otrzymania licencji PZP. Dodatkowo informujemy, że część specjalistyczna Kursu Instruktora Sportu o specjalności Pływanie trwa 120 godzin.W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Polskim Związkiem Pływackim).

 

 Po zakończonym kursie z LICENCJĄ PZP uczestnik:

 • Widnieje w wykazie Instruktorów z licencją PZP.
 • Otrzymuje możliwość utworzenia licencjonowanej szkoły PZP.
 • Może ubiegać się o przystąpienie do kursu na trenera II klasy PZP.
 • Ma możliwość zgłaszać swoich zawodników do zawodów organizowanych przez PZP.

CENA SZKOLENIA:

3390 zł kurs instruktora sportu

150zł egzamin licencyjny PZP ( dodatkowo płatny)

(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)


 

 BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI.

 

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora rekreacji i sportu z innej dyscypliny sportu.

Miejsce Warszawa Kraków Trójmiasto
Termin 26.07-04.08.2024
( 3 wolne miejsca)
29.07.-09.08.2024
10.08.2024 egzamin
(2 wolne miejsca)
16-25.08.2024
( 5 wolnych miejsc)
Zapisz się Zapisz się Zapisz się


W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne.
 • Egzaminy końcowe,
 • Materiały szkoleniowe ( książki)
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja).
 • Basen.
 • Ubezpieczenie uczestników.

 Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty wydawane są przez Polski Związek Pływacki, oraz Przez Polską Akademię Trenerów I Instruktorów Green Way. Szkolenie obejmuje egzamin licencyjny przed komisją PZP.
 • Egzamin licencyjny dodatkowo płatny ( 150zł).
  Uwaga ! O licencję uczestniccy ubiegają się indywidualnie, po zakończonym szkoleniu, zdaniu egzaminów końcowych oraz uzupełnieniu praktyk w wymiarze 20 godzin. Uczestnik otrzymuje z biura PATiIS wytyczne, które należy spełnić w PZP aby otrzymać licencję. Opłaty za licencję uiszcza się samodzielnie na konto PZP.
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.,
 • Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo na ok. 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • Osoby ubiegające się o licencję PZP muszą odrobić praktyki w wymiarze 20 godzin, 
 • Data egzaminu końcowego ustalana jest indywidualnie przez prowadzącego szkolenie (może być inna, niż ostatni dzień kursu),
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"

(np. Jan Kowalski-kurs pływania-22-29.07.2019),

 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych

 Osoby zapisujące się na kurs z licencją PZP: po ukończeniu szkolenia i  zdaniu egzaminów końcowych otrzymują maila z instrukcjami co należy przedłożyć do PZP  w celu uzyskania licencji.
Składanie wniosków o przyznanie licencji do PZP następuje indywidualnie przez każdego kandydata.


 Program kursu na instruktora pływania obejmuje:

 • Zajęcia praktyczne na pływalni.
 • Zajęcia teoretyczne:
 • Metodyka i systematyka ćwiczeń stosowanych w nauczaniu pływania.
 • Technika pływania poszczególnymi stylami pływackimi.
 • Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów do poszczególnych stylów.
 • Gry i zabawy stosowane w nauce pływania dzieci.
 • Ćwiczenia oswajające z wodą.
 • Formy, środki oraz metody treningowe stosowane w treningu pływackim dzieci.
 • Podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży.
 • Zdolności motoryczne i ich znaczenie w nauczaniu pływania.
 • Podstawy ratownictwa wodnego.
 • Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy Instruktora Pływania.
 • Zasady bezpieczeństwa na pływalniach.
 • Odpowiedzialność cywilna i karna Instruktora Pływania.
 • Przepisy pływania FINA oraz PZP.
 • Zawody pływackie – organizacja, obowiązki organizatora, przeprowadzenie.
 • Samodzielne prowadzenie zajęć nauki pływania.
 • Trening pływacki – charakterystyka, cechy motoryczne oraz metody treningowe.
 • Kształtowanie wytrzymałości, szybkości, gibkości i siły u pływaków.
 • Struktura wyścigu pływackiego oraz metody obserwacji i analizy.
 • Samodzielne prowadzenie treningu  pływackiego.

Warunki uczestnictwa w Kursie Instruktorskim:

 • Ukończone 18 lat.
 • Posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania pływania.
 • Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub innego dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie.
 • Posiadanie 1 zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
 • Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł).
 • Uiszczenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

 


Tylko u nas w cenie kursu Ogólnopolski Program Nauczania Pływania


 

ZAPRASZAMY

Wszystkich, którzy pragną podnieść swoje umiejętności pływackie i jednocześnie zdobyć nowy ciekawy zawód.

Dokładamy wszelkich starań, by organizowane przez nas kursy były na wysokim poziomie. Starannie dobieramy doświadczoną

kadrę instruktorską, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i miłą atmosferę podczas zajęć.


 Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik
al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

 Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


Do przelewów zagranicznych:

 Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
SWIFT: ALBPPLPW

 Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


 Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

 e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

 tel. +48 665 011 813

 tel. Księgowość / Urzędy pracy: 607 648 811

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.