Kurs Instruktora Boksu

(kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, specjalność: BOKS)
          Uprawnienia wydawane przez Polski Związek Bokserski

 

 Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie boksu, które pozwolą na:

 • prowadzenie wszelkiego rodzaju zajęć ruchowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • zatrudnienie m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury,  klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych.
 • współpracować przy  projektach unijnych, w których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

1390 zł część specjalistyczna
gratis część ogólna (e-learning) tylko przy zgłoszeniu do 30 marca

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora z innej dyscypliny sportu lub rekreacji.

W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzaminy
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja )
 • Ubezpieczenie uczestników

Miejsce Katowice Gdańsk
Termin 29.04-07.05.2017
( 2 wolne miejsca)
22-30.07.2017
(3 wolne miejsca)
Zapisz się Zapisz się

Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania pływania
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np.dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
 4. 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 5. nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł)
 6. opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach)

Program kursu obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej
 • zajęcia teoretyczne
 1. Historia boksu.
 2. Rozgrzewka- rodzaje i charakter w zależności od głównego tematu zajęć.
 3. Jednostka treningowa-planowanie treningu, jego składowe oraz dobór obciążenia i ćwiczeń specjalistycznych.
 4. Pozycja walki- metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące:
  • Frontalna pozycja walki
  • Boczna pozycja walki
  • Poruszanie w pozycji walki
  • Dystans w walce bokserskiej.
 5. Uderzenia-metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące:
  • Uderzenia proste
  • Uderzenia sierpowe
  • Uderzenia podbródkowe
  • Uderzenia haki
  • Kombinacje uderzeń
 6. Obrony- metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące:
  • Obrony przed uderzeniem (sierpowym)
  • Obrony przed uderzeniem prostym
  • Obrony przed uderzeniem podbródkowym
  • Obrony przed hakami
 7. Taktyka walki.
 8. Kształtowanie motoryki. Założenia ogólne, metodyka, ćwiczenia specjalistyczne, dobór ćwiczeń pod względem zaawansowania osób ćwiczących ich wieku i płci:
  • Wytrzymałość,
  • Szybkość,
  • Siła,
  • Gibkość
 9. Zasób ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową.
 10. Gry i zabawy ruchowe wykorzystywane w treningu boksu.
 11. Długoterminowe planowanie pracy z grupą.
 12. Wykorzystanie przyrządów treningowych (worki, gruszki, tarcze, skakanki, piłki lekarskie, manekiny itp.)
 13. Regulaminy zawodów sportowych.
 14. Odpowiedzialność cywilno-prawna instruktora boksu.
 15. Boks amatorski a boks zawodowy.
 16. Podstawy sędziowania walk bokserskich.

Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty wydawane są na drukach MEN
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.
 • wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: "imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

 

 

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

 

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

 

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl    

tel.: 665-011-813

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444

 

 

Szkoleniowcy