Kurs Instruktora Boksu

Polska Akademia Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.
        

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie boksu, które pozwolą na:

 • Prowadzenie wszelkiego rodzaju zajęć ruchowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
 • Zatrudnienie m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, klubach sportowych
  i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych,
 • Współpracować przy projektach unijnych, w których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

 


 CENA SZKOLENIA:

1690 zł

(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)


 

 

Miejsce Warszawa Dąbrowa Górnicza ( k. Katowic)
Termin 29.04-05.05.2024 29.04-05.05.2024
Zapisz się Zapisz się

 W cene kursu wliczone są:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne, 
 • egzaminy,

 • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja),

 • ubezpieczenie uczestników.


  Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty wydawane są na drukach MEN,

 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki ( 400zł),

 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (przy wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)

 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.,

 • Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia,

 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: "imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"

  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015),

 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł,

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę.


 Program kursu obejmuje:

 • Ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej,

 • Zajęcia teoretyczne: 

 1. Historia boksu.

 2. Rozgrzewka - rodzaje i charakter w zależności od głównego tematu zajęć.

 3. Jednostka treningowa - planowanie treningu, jego składowe oraz dobór obciążenia i ćwiczeń specjalistycznych.

 4. Pozycja walki - metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące:

- frontalna pozycja walki, 

- boczna pozycja walki,

- poruszanie w pozycji walki,

- dystans w walce bokserskiej.

5. Uderzenia - metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące:

- uderzenia proste,

- uderzenia sierpowe,

- uderzenia podbródkowe,

- uderzenia haki,

- kombinacje uderzeń. 

6. Obrony - metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące:

- obrony przed uderzeniem (sierpowym),

- obrony przed uderzeniem prostym,

- obrony przed uderzeniem podbródkowym,

- obrony przed hakami.

7. Taktyka walki.

8. Kształtowanie motoryki. Założenia ogólne, metodyka, ćwiczenia specjalistyczne, dobór ćwiczeń pod względem zaawansowania osób ćwiczących ich wieku i płci:

- wytrzymałość,

- szybkość,

- siła,

- gibkość.

9. Zasób ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową.

10. Gry i zabawy ruchowe wykorzystywane w treningu boksu.

11. Długoterminowe planowanie pracy z grupą.

12. Wykorzystanie przyrządów treningowych (worki, gruszki, tarcze, skakanki, piłki lekarskie, manekiny, itp.).

13. Regulaminy zawodów sportowych.

14. Odpowiedzialność cywilno-prawna instruktora boksu.

15. Boks amatorski a boks zawodowy.

16. Podstawy sędziowania walk bokserskich.


 Kurs jest dodatkowo punktowany w rekrutacji do policji i innych służb mundurowych.

 


Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania boksu,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej),
 •  Zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł),
 • Opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

 Zapraszamy wszystkich, którzy pragną podnieść swoje umiejętności bokserskie i jednocześnie zdobyć nowy ciekawy zawód. Dokładamy wszelkich starań, by organizowane przez Nas kursy były na wysokim poziomie,starannie dobieramy doświadczoną kadrę instruktorską a jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo i miłą atmosferę zajęć.


 Numer konta:

Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


 Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826

SWIFT: ALBPPLPW

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


 Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

 e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

 tel. +48 665 011 813

 tel. Księgowość / Urzędy pracy: 607 648 811

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.