Kurs Instruktora Boksu

(kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, specjalność: BOKS)
         

KURSY NA INSTRUKTORA SPORTU PROWADZONE SĄ

ZA ZGODĄ I POD PATRONATEM

POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO !!!!

 

  Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie boksu, które pozwolą na:

 • prowadzenie wszelkiego rodzaju zajęć ruchowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
 • zatrudnienie m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, klubach sportowych
  i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych,
 • współpracować przy projektach unijnych, w których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

 

1690 zł - część specjalistyczna

gratis   - część ogólna (e-learning)

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora 

z innej dyscypliny sportu lub rekreacji.

 * BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI.

W cenę kursu wliczone są:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,

 • egzaminy,

 • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja),

 • ubezpieczenie uczestników.

 

Informacje dodatkowe:

 • dokumenty wydawane są na drukach MEN,

 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki ( 400zł),

 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej (przy wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)

 • możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.,

 • wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia,

 • wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: "imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"

  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015),

 • kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł,

 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę.

 

Miejsce Dąbrowa Górnicza k. Katowic
Termin 15-21.11.2021
Zapisz się

 

Program kursu obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne na sali gimnastycznej,

 • zajęcia teoretyczne:

   

 1. Historia boksu.

 2. Rozgrzewka - rodzaje i charakter w zależności od głównego tematu zajęć.

 3. Jednostka treningowa - planowanie treningu, jego składowe oraz dobór obciążenia i ćwiczeń specjalistycznych.

 4. Pozycja walki - metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące:

- frontalna pozycja walki, 

- boczna pozycja walki,

- poruszanie w pozycji walki,

- dystans w walce bokserskiej.

5. Uderzenia - metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące:

- uderzenia proste,

- uderzenia sierpowe,

- uderzenia podbródkowe,

- uderzenia haki,

- kombinacje uderzeń. 

6. Obrony - metodyka nauczania, ćwiczenia doskonalące:

- obrony przed uderzeniem (sierpowym),

- obrony przed uderzeniem prostym,

- obrony przed uderzeniem podbródkowym,

- obrony przed hakami.

7. Taktyka walki.

8. Kształtowanie motoryki. Założenia ogólne, metodyka, ćwiczenia specjalistyczne, dobór ćwiczeń pod względem zaawansowania osób ćwiczących ich wieku i płci:

- wytrzymałość,

- szybkość,

- siła,

- gibkość.

9. Zasób ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową.

10. Gry i zabawy ruchowe wykorzystywane w treningu boksu.

11. Długoterminowe planowanie pracy z grupą.

12. Wykorzystanie przyrządów treningowych (worki, gruszki, tarcze, skakanki, piłki lekarskie, manekiny, itp.).

13. Regulaminy zawodów sportowych.

14. Odpowiedzialność cywilno-prawna instruktora boksu.

15. Boks amatorski a boks zawodowy.

16. Podstawy sędziowania walk bokserskich.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Ukończone 18 lat.

 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania boksu.

 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej).

 4. 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

 5. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł).

 6. Opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

 

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

 

ZAPRASZAMY

Wszystkich, którzy pragną podnieść swoje umiejętności bokserskie i jednocześnie zdobyć nowy ciekawy zawód.

Dokładamy wszelkich starań, by organizowane przez Nas kursy były na wysokim poziomie; starannie dobieramy doświadczoną

kadrę instruktorską a jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo i miłą atmosferę zajęć.

 

 

 

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl    

tel.: 665-011-813

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.