Kurs Trenera II Klasy Pływania PZP

Kurs trenera II klasy jest pierwszym stopniem trenerskim

 

Kurs z licencją Polskiego Związku Pływackiego, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.
 

                        

Ze względu na częste pytania informujemy,
iż ukończenie kursów tylko w firmie posiadającej zgodę PZP, umozliwia ubieganie się o licencję trenerską PZP.

 

 

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych trenera II klasy w zakresie pływania, które pozwolą na:

 • Założenie własnej szkółki pływackiej,

 • Samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach pływackich, szkołach na obozach sportowych i koloniach,

 • Prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów (doskonalenie zawodowe nauczycieli – podniesienie kwalifikacji).

   

   

   

   

   

   

   


   Cena szkolenia: 3 700 zł

   


   *BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI.

  Miejsce Kraków
  Termin 05-06.10.2024 I zjazd
  12-13.10.2024 II zjazd
  19.20.10.2024 III zjazd
  26-27.10.2023 IV zjazd
  09-11.11.2024 V zjazd
  16-17.11.2024 VI zjazd
  23-24.11.2024 VII zjazd
  30.11-01.12.2024 VIII zjazd
  07-08.12.2024 IX zjazd
  14-15.12.2024 X zjazd

  Zapisz się


  W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 • Egzaminy.

 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja).

 • Basen.

 • Ubezpieczenie uczestników.

   


  Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty wydawane są na drukach MEN,

 • Kurs za zgodą Polskiego Związku Pływackiego,

 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,

 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)

 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.,

 • Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia,

 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"

  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015),

 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł,

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę.

 


 

Ramowy program kursu na trenera II klasy pływania:

 • Zajęcia ogólne (100 godz.) - zawierają przedmioty podstawowe i kierunkowe (z zakresu m.in. anatomii funkcjonalnej, psychologii

  i pedagogiki sportu, medycyny sportu i pierwszej pomocy),

 • Zajęcia specjalistyczne (210 godz.):

- Teoretyczne (90 godz.)

- Praktyczne na pływalni (120 godz.) - w tym 30 godzin szkolenia grup pływackich.

 


 

Szczegółowa tematyka zajęć według programu PZP: 

 1. Charakterystyka dyscypliny

  - podstawowe informacje o ewolucji pływania sportowego w Polsce i na świecie;

  - funkcja pływania w kulturze fizycznej;

  - znaczenie pływania sportowego;

  - organizacja i bezpieczeństwo zajęć w świetle przepisów prawnych i regulaminów;

  - realizacja zadań szkoleniowych i sportowych - uczestnictwo w treningu;

  - modele organizacji treningów, zgrupowań, konsultacji;

  - uczestnictwo w zawodach jako przejaw walki sportowej w świetle przepisów i regulaminów;

  - model organizacji zawodów pływackich. 

 2. Teoretyczne podstawy pływania

  cechy fizyczne środowiska wodnego – hydrostatyka; 

  - cechy budowy ciała człowieka – pływalność;

  - poruszanie się w wodzie - podstawowe ruchy napędowe;

  - siły działające podczas pływania – hydrodynamika;

  - praca mięśniowa, oddychanie, ułożenie i kształt ciała. 

 3. Etapy doskonalenia sportowego i systemy szkolenia w pływaniu

  - ewolucja metod i środków w nauczaniu i treningu pływackim;

  - kształtowanie techniki we wstępnej fazie uzyskiwania sprawności pływackiej;

  - wpływ uzdolnień ruchowych na tempo postępów przyswajania techniki pływania;

  - etapy nauczania pływania;

  - dobór środków treningowych i dozowanie obciążeń w przebiegu szkolenia jako zakres i natężenie pracy treningowej;

  - techniczne środki i pomoce dydaktyczne stosowane w nauczaniu i doskonaleniu techniki pływania;

  - wykorzystanie trenażerów w przygotowaniu ogólnym, ukierunkowanym i specjalnym; efekty szkolenia.

 4. Analiza sportowej techniki pływania

  - kierunki i metody badań nad sportową techniką pływania przebieg ruchów napędowych - biomechaniczna analiza techniki pływania różnymi stylami sportowymi: grzbietowy, kraul, klasyczny, motylkowy, starty i nawroty;

  - charakterystyka zmian techniki poszczególnych sposobów pływania sportowego;

  - współczesne sposoby badań i kryteria oceny techniki pływania, analiza struktury wyścigu pływackiego;

  - zastosowanie podstawowych kryteriów oceny techniki pływania w specjalizacji stylowej i dystansowej, częstotliwość ruchów, długość kroku pływackiego; 

  - praca nad techniką pływania z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz programów komputerowych. Analiza zapisu video techniki stylów: grzbietowy, kraul, klasyczny, motylkowy oraz startów i nawrotów.

 5. Współczesna technologia treningu sportowego pływaka

  - struktura i treści szkolenia pływaka, diagnoza, prognoza, planowanie, programowanie, projektowanie pracy szkoleniowej w pływaniu;

  - klasyfikacja wysiłku pływaka;

  - rejestrowanie obciążenia treningowego jednostki treningowej; elementarne sterowanie składowymi obciążenia - objętość i intensywność treningu; 

  - obciążenia treningowe - opracowanie planów i analiza skuteczności przygotowania pływaka.

 6. Psychomotoryczność pływaka - rozwój sprawności pływackiej i jej kontrola

  - wytrzymałość, szybkość, siła, gibkość i koordynacja ruchowa jako składowe profilu motoryczności w pływaniu;

  - rozważania nad właściwościami psychofizycznymi mistrza w pływaniu – właściwości budowy ciała, sylwetki pływaka/czki reprezentującego/ej odmienne style; 

  - rozgrzewka na lądzie i w wodzie jako integralna część realizacji zadań szkoleniowych i sportowych w pływaniu.

 7. Osiągnięcia pływaka, wyniki sportowe - źródło do analizy struktury wyścigu pływackiego

  - analiza dynamiki rozwoju wyników sportowych w pływaniu; rozwój przebiegu osiąganych rezultatów w karierze zawodników;

  - badanie struktury wybranych wyścigów pływackich; badanie rozkładu tempa pływania w wyścigach i jego wpływu na końcowy rezultat; badania rozwojowe wyników pływaków w świetle punktacji i tabel. 

 8. Wybrane aspekty szkolenia w pływaniu

  - trening wysokogórski w pływaniu; 

  - czynniki stymulujące skuteczność treningu - odnowa biologiczna, żywienie i suplementacja;

  - specyfika pływania osób niepełnosprawnych;

  - periodyzacja – struktura, funkcje i treści cykli treningowych;

  - dokumentacja szkolenia;

  - monitorowanie treningu;

  - procedura kontroli antydopingowej;

  - nie tradycyjne metody treningowe podnoszące skuteczność szkolenia pływaka. 

 9. Raportowanie

  Analiza realizacji treningów wybranych sekcji pływania na różnym poziomie szkolenia sportowego, obserwacja zawodów w pływaniu i analiza skuteczności startu wybranych zawodników, analiza sportowej techniki pływania w świetle przepisów FINA

 


 

Warunki uczestnictwa w kursie trenerskim:

1.Ukończone 18 lat.

 2.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania pływania.

 3.Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej).

4.Posiadanie licencji PZP instruktora sportu w pływaniu.

5.Udokumentowany  min 3 letni staż pracy z dziećmi (nie dot.absolwentów AWF)

 6. 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

 7.Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł).

 8.Opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

 


 

ZAPRASZAMY

Wszystkich, którzy pragną podnieść swoje umiejętności pływackie i jednocześnie zdobyć nowy ciekawy zawód.

Dokładamy wszelkich starań, by organizowane przez Nas kursy były na wysokim poziomie; starannie dobieramy doświadczoną

kadrę trenerską a jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo i miłą atmosferę zajęć.

 Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


 

Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
SWIFT: ALBPPLPW

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)

 


 Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

tel. 665 011 813
tel. Księgowość / Urzędy pracy: 607 648 811

 

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.