Kurs Pierwszej Pomocy Przedweterynaryjnej Psów i Kotów

 

Kurs skierowany jest do wszystkich osób chcących zapoznać się
z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej psom i kotom.

Zajęcia obejmują zarówno część wykładową, na której uczestnicy zapoznają się z możliwymi zagrożeniami życia zwierząt towarzyszących, podstawową fizjologią jak i zasadami udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej. Zajęcia praktyczne na fantomach na których uczestnicy będą mogli przećwiczyć praktyczne umiejętności resuscytacji krążeniowo-oddechowej, prawidłowego unieruchamiania i zabezpieczania zwierząt, opatrywania i zabezpieczania ran.

350 zł szkolenie 
(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)

 

TEMATYKA SZKOLENIA

 1. Aspekty prawne udzielania pomocy zwierzętom.
 2. Bezpieczeństwo własne i zwierzęcia na miejscu zdarzenia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 3. Podstawowe różnice międzygatunkowe (behawior i fizjologia) pies-kot mające znaczenie w aspekcie pierwszej pomocy przedweterynaryjnej.
 4. Badanie wstępne i ocena parametrów życiowych psa i kota.
 5. Apteczka pierwszej pomocy
 6. Możliwe wypadki nagłe, schematy postępowania w czasie zagrożenia życia i zdrowia zwierzęcia w określonych stanach nagłych, postępowanie ze zwierzęciem w stresie
  - stany nagłe przewodu pokarmowego (zatrucia, substancje toksyczne, biegunka wymioty, ciała obce, zadławienie)
  - krwotoki, rany, pogryzienia, ukąszenia, urazy mechaniczne (złamania, zwichnięcia, skręcenie), ciała obce
  - urazy termiczne poparzenie, odmrożenie, udar cieplny, hiper i hipotermia
  - wstrząs (objawy i możliwe przyczyny, postepowanie)
  - stan drgawkowy
  - porażenie prądem
  - pierwsza pomoc okołoporodowa

7. Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR – cardiopulmonaryresuscitation) pies i kot.

8. Zajęcia praktyczne na fantomach: opatrywanie i zabezpieczanie ran, złamań, zwichnięć, badanie wstępne i urazowe, CPR - resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

 

 Informacje dodatkowe:

 •  Organizator pomaga w zorganizowaniu noclegów i wyżywienia
 •  Wszyscy uczestniczy PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA otrzymają: 
          *Materiały z wykładów w formie papierowej oraz elektronicznej opracowane przez nasz instruktorów
          *Zaświadczenie uczestnictwa
       
 •  Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty (po wcześniejszym, mailowym poinformowaniu organizatora)
 •  Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł)
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach)

Więcej informacji:

Wszystkie informacje formalno-organizacyjne odnośnie kursu można uzyskać pod numerami:
kom. 607 648 811
kom. 665 011 813
e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl 

tel. księgowość: 665 011 813

Urzędy pracy:   531 938 444

Numer konta:
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)