Kurs na Instruktora/ trenera piłki siatkowej PZPS

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień trenerskich w zakresie piłki siatkowej, które pozwolą na  podjęcie działalności w zakresie samodzielnego prowadzenia i szkolenia zespołów piłki siatkowej, uczestniczących we wszystkich rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej i Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej.

1490zł cena szkolenia

990 zł  licencja PZPS + egzamin

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja )
 • Ubezpieczenie uczestników

Celem kursu jest przygotowanie  do samodzielnego prowadzenia zajęć nauczania i doskonalenia w piłce siatkowej poprz
ez:

 • opanowanie umiejętności pedagogicznych niezbędnych do prowadzenia zajęć nauczania i doskonalenia w piłce siatkowej,
 • poznanie regulaminów, przepisów i zasad bezpieczeństwa prowadzenia zajęć;
 • opanowanie współczesnej wiedzy o technikach gry w piłkę siatkową, metodyce nauczania, a także  zagadnień treningu sportowo – rekreacyjnego,
 • zdobycie  umiejętności w zakresie organizacji pracy z grupami sportowymi w dziedzinie piłki siatkowej oraz działalności rekreacyjnej.

Miejsce Kraków
Termin 24-30.01.2022
Zapisz się

Program kursu obejmuje:

 1. Rozgrzewka i stretching.
 2. Metodyka nauczania.
 3. Przepisy gry w piłce siatkowej, sędziowanie i protokołowanie
 4. Rodzaje przyjęć.
 5. Rodzaje zagrywek.
 6. Rodzaje rozgrywania piłki
 7. Atak- metodyka nauczania, sposoby wykonywania,tempo, dojście i zwody.
 8. Gra defensywna-blok,przemieszczanie się, błędy.
 9. Ćwiczenia doskonalące technikę, umiejętności i grę.
 10. Sposoby poruszania się po boisku.
 11. Taktyka.
 12. Technika indywidualna.
 13. Trening siłowy i wytrzymałościowy.
 14. Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć.
 15. Kształtowanie skoczności, siły, szybkości, wytrzymałości.
 16. Fragmenty gry.
 17. Kształtowanie właściwych postaw.
 18. Metody treningowe.
 19. Metodyka pracy z dziećmi.
 20. Metodyka pracy z młodzieżą.

 

 SZKOLENIE POPROWADZI MAGDALENA ŚLIWA

Struktura  egzaminu na stopień „Trenera piłki siatkowej PZPS”

( egzamin licencyjny organizowany jest w miejscu szkolenia przy zebraniu się min. 10 osób, w przeciwnym wypadku, egzamin licencyjny odbywa się w PZPS w Warszawie)

1. Egzamin w postaci testu,
2. Ilość pytań na egzaminie – 100. Komputer losuje pytania z bazy 800-1.000 pytań egzaminacyjnych z materiału szkoleniowego
3. Zdanie egzaminu poprzez 75% właściwych odpowiedzi na wylosowane pytania egzaminacyjne,
4. Egzamin składa się z 75% pytań z wiedzy specjalistycznej i 25% z wiedzy ogólnej,
5. Czas trwania egzaminu - 2 godz. (120 min),
6.Pozytywny wynik egzaminu obliguje PZPS do wystawienia  dyplomu „Trenera piłki siatkowej PZPS”. Dyplom zostanie przesłany pocztą na podany adres.
7. Dyplom po zdaniu egzaminu zawodowego na stopień „Trenera piłki siatkowej PZPS” uprawnia do otrzymania licencji zezwalającej do prowadzenia zespołu w rozgrywkach organizowanych przez PZPS przez okres jednego roku.
8. Dalsze licencje trener otrzymuje po spełnieniu wymogów regulaminu przyznawania licencji (obecnie jest to udział w corocznych licencyjnych konferencjach dokształcających).

 

Trenerem lub instruktorem sportu może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
 • nie była karana za przestępstwa, o których mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 39).

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl    

tel.: 665-011-813

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.

Szkoleniowcy