Kurs trenera piłki siatkowej PZPS

 

Kurs z licencją Polskiego Związku Piłki Siatkowej, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień trenerskich w zakresie piłki siatkowej, które pozwolą na  podjęcie działalności w zakresie samodzielnego prowadzenia i szkolenia zespołów piłki siatkowej, uczestniczących we wszystkich rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej i Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej.

 

 


CENA SZKOLENIA:

2190 zł cena szkolenia

 1968 licencja PZPS + egzamin

(Liencja opłacana jest dodatkowo)

 

Przypominamy, że zgodnie z informacją z dnia 05.07.2023 opublikowanej na stronie PZPS, cena nadania uprawnień trenerskich PZPS od dnia 1 września 2023 ulega zmianie – koszt 1968 zł (brutto)

 

 


Miejsce Kraków
Termin 02-08.09.2024
Zapisz się


W cenę szkolenia wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja),
 • Ubezpieczenie uczestników.

 jest przygotowanie  do samodzielnego prowadzenia zajęć nauczania i doskonalenia w piłce siatkowej poprzez:

 • Opanowanie umiejętności pedagogicznych niezbędnych do prowadzenia zajęć nauczania i doskonalenia w piłce siatkowej,
 • Poznanie regulaminów, przepisów i zasad bezpieczeństwa prowadzenia zajęć,
 • Opanowanie współczesnej wiedzy o technikach gry w piłkę siatkową, metodyce nauczania, a także  zagadnień treningu sportowo – rekreacyjnego,
 • Zdobycie  umiejętności w zakresie organizacji pracy z grupami sportowymi w dziedzinie piłki siatkowej oraz działalności rekreacyjnej.

Program kursu obejmuje:

 • Rozgrzewka i stretching,
 • Metodyka nauczania,
 • Przepisy gry w piłce siatkowej, sędziowanie i protokołowanie,
 • Rodzaje przyjęć,
 • Rodzaje zagrywek,
 • Rodzaje rozgrywania piłki,
 • Atak- metodyka nauczania, sposoby wykonywania,tempo, dojście i zwody,
 • Gra defensywna-blok,przemieszczanie się, błędy,
 • Ćwiczenia doskonalące technikę, umiejętności i grę,
 • Sposoby poruszania się po boisku,
 • Taktyka,
 • Technika indywidualna,
 • Trening siłowy i wytrzymałościowy,
 • Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć,
 • Kształtowanie skoczności, siły, szybkości, wytrzymałości,
 • Fragmenty gry,
 • Kształtowanie właściwych postaw,
 • Metody treningowe,
 • Metodyka pracy z dziećmi,
 • Metodyka pracy z młodzieżą.

Szkolenie prowadzi między innymi Magdalena Śliwa 


Struktura  egzaminu na stopień „Trenera piłki siatkowej PZPS”

( egzamin licencyjny organizowany jest w miejscu szkolenia przy zebraniu się min. 10 osób, w przeciwnym wypadku, egzamin licencyjny odbywa się w PZPS w Warszawie)

 •  Egzamin w postaci testu,
 •  Ilość pytań na egzaminie – 100. Komputer losuje pytania z bazy 800-1.000 pytań egzaminacyjnych z materiału szkolenioweg,
 •  Zdanie egzaminu poprzez 75% właściwych odpowiedzi na wylosowane pytania egzaminacyjne,
 •  Egzamin składa się z 75% pytań z wiedzy specjalistycznej i 25% z wiedzy ogólnej,
 •  Czas trwania egzaminu - 2 godz. (120 min),
 • Pozytywny wynik egzaminu obliguje PZPS do wystawienia  dyplomu „Trenera piłki siatkowej PZPS”. Dyplom zostanie przesłany pocztą na podany adres,
 •  Dyplom po zdaniu egzaminu zawodowego na stopień „Trenera piłki siatkowej PZPS” uprawnia do otrzymania licencji zezwalającej do prowadzenia zespołu w rozgrywkach organizowanych przez PZPS przez okres jednego roku,
 •  Dalsze licencje trener otrzymuje po spełnieniu wymogów regulaminu przyznawania licencji (obecnie jest to udział w corocznych licencyjnych konferencjach dokształcających).

 Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 18 lat,
 • posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • Posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu,
 • Posiadanie 1 zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł).Uiszczenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach),
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

 


 Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

 


 Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
SWIFT: ALBPPLPW

 Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


 Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

 e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

 tel. +48 665 011 813

 tel. Księgowość / Urzędy pracy: 607 648 811

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.

Szkoleniowcy