Kurs Instruktora Triathlonu

Kurs z licencją Polskiego Związku Triathlonu, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Mamy dla Ciebie nową propozycję uzupełnienia wiedzy i zdobycia nowych kwalifikacji-kurs instruktora sportu specjalizacja triathlon. Przygotuje Cię on do pracy instruktorskiej w zakresie  kierowania procesem szkolenia sportowego w pływaniu, kolarstwie i bieganiu.

 


 

CENA SZKOLENIA:

1990 zł

 


[TABELA]


 W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne ,
 • Basen,
 • Egzaminy,
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja),
 • Ubezpieczenie uczestników.

Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty wydawane są na drukach MEN,
 • Zaopatrzenie w rower w zakresie własnym,
 • Możliwość uzyskania licencji PZT,
 • Oprzyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.,
 • Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015),
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane na listę.

Warunki uczestnictwa w kursie instruktorskim:

 • Ukończone 18 lat,
 • Zaświadczenie lekarskie świadczące o dobrym stanie zdrowia,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej),
 • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł),
 • Opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

 Program:

 1. Wprowadzenie do triathlonu: historia, organizacja w Polsce i na świecie
 2. Wprowadzenie do pływania: styl dowolny
 3. Trening pływacki z videorejestracją
 4. Analiza materiału video
 5. Wprowadzenie do triathlonu: triathlon jako proces
 6. Przygotowanie fizyczne: podział zdolności motorycznych, organizacja cykli treningowych, dobór i monitorowanie obciążeń treningowych
 7. Trening pływacki: symulacja treningu na akwenie
 8. Przygotowanie techniczne: kształtowanie umiejętności technicznych w pływaniu, kolarstwie oraz bieganiu
 9. Trening biegowy: Duża Zabawa Biegowa
 10. Przygotowanie taktyczne: zapoznanie ze sposobami prowadzenia walki sportowej
 11. Przepisy organizacyjne
 12. Trening kolarski: technika jazdy, jazda w grupie, jazda indywidualna, konserwacja sprzętu
 13. Przygotowanie mentalne: kształtowanie postaw psychicznych przydatnych w rywalizacji
 14. Trening "zakładkowy": pływanie-kolarstwo, kolarstwo-bieg; ćwiczenia w strefie zmian
 15. Zawody: procedury przedstartowe, taktyka, odżywianie na trasie
 16. Trening "zakładkowy": pływanie-kolarstwo, kolarstwo-bieg; ćwiczenia w strefie zmian
 17. Regeneracja: odnowa biologiczna w triathlonie
 18. Dieta sportowca

 Numer konta:

 Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

 Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


 Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
SWIFT: ALBPPLPW

 Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


 Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

 e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

 tel. +48 665 011 813

 tel. Księgowość / Urzędy pracy: 607 648 811

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.

Szkoleniowcy