Kurs Instruktora Triathlonu

( kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu o specjalność: TRIATHLON )

Chcesz zostać instruktorem triathlonu?

Nasza oferta nie powinna umknąć Twojej uwadze

Mamy dla Ciebie nową propozycję uzupełnienia wiedzy i zdobycia nowych kwalifikacji-kurs instruktora sportu w dyscyplinie TRIATHLON. Przygotuje Cię on do pracy instruktorskiej w zakresie  kierowania procesem szkolenia sportowego w pływaniu, kolarstwie i bieganiu.

 

Cena:
 1690 zł  część specjalistyczna

 

W cenę kursu wliczone są:

 • zajęcia teoretyczne , 
 • basen,
 • egzaminy,
 • wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja),
 • ubezpieczenie uczestników.

Informacje dodatkowe:

 • dokumenty wydawane są na drukach MEN,
 • zaopatrzenie w rower w zakresie własnym,
 • możliwość uzyskania licencji PZT,
 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)
 • możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.,
 • wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015),
 • kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł,
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane na listę.

 

Warunki uczestnictwa w kursie instruktorskim:

 1. Ukończone 18 lat.
 2. Zaświadczenie lekarskie świadczące o dobrym stanie zdrowia.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej).
 4. 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
 5. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł).
 6. Opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

 

[TABELA]

Program:

 1. Wprowadzenie do triathlonu: historia, organizacja w Polsce i na świecie
 2. Wprowadzenie do pływania: styl dowolny
 3. Trening pływacki z videorejestracją
 4. Analiza materiału video
 5. Wprowadzenie do triathlonu: triathlon jako proces
 6. Przygotowanie fizyczne: podział zdolności motorycznych, organizacja cykli treningowych, dobór i monitorowanie obciążeń treningowych
 7. Trening pływacki: symulacja treningu na akwenie
 8. Przygotowanie techniczne: kształtowanie umiejętności technicznych w pływaniu, kolarstwie oraz bieganiu
 9. Trening biegowy: Duża Zabawa Biegowa
 10. Przygotowanie taktyczne: zapoznanie ze sposobami prowadzenia walki sportowej
 11. Przepisy organizacyjne
 12. Trening kolarski: technika jazdy, jazda w grupie, jazda indywidualna, konserwacja sprzętu
 13. Przygotowanie mentalne: kształtowanie postaw psychicznych przydatnych w rywalizacji
 14. Trening "zakładkowy": pływanie-kolarstwo, kolarstwo-bieg; ćwiczenia w strefie zmian
 15. Zawody: procedury przedstartowe, taktyka, odżywianie na trasie
 16. Trening "zakładkowy": pływanie-kolarstwo, kolarstwo-bieg; ćwiczenia w strefie zmian
 17. Regeneracja: odnowa biologiczna w triathlonie
 18. Dieta sportowca

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl    

tel.: 665 011 813

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze

tel. księgowość / Urzędy pracy:   531 938 444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoleniowcy