ZOOFIZJOTERAPEUTA specjalizacja MAŁE ZWIERZĘTA

 

UWAGA! Zajęcia teoretyczne w formie on-line, zajęcia praktyczne stacjonarnie. Wykłady teoretyczne prowadzone na żywo i dodatkowo nagrywane (nie ma konieczności uczestniczenia w nich na żywo). Wszyscy studenci otrzymują  dostęp do nagrań na okres 1 mies. 

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

 

Kurs przeznaczony jest dla:

Lekarzy weterynarii, techników weterynarii, petsitterów, wolontariuszy, pracowników schronisk oraz osób interesujących się zoofizjoterapią zwierząt.  Przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie zoofizjoterapii małych zwierząt (psy, koty, króliki, jeże itp.) oraz współpracy  z przychodniami, lecznicami małych zwierząt lub u klienta w domu.  

Celem zoofizjoterapii jest polepszenie jakości życia oraz redukcja bólu. Specjaliści zoofizjoterapeuci, posiadający wiedzę i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii, anatomiifizjologii i schorzeń zwierzęcych, wykonują zabiegi lecznicze, które z powodzeniem mogą być stosowane u psów, kotów, ptaków, królików, a także w przypadku innych zwierząt towarzyszących człowiekowi. Zoofizjoterapia wpływa na redukcję bólu i przyspiesza proces zdrowienia po wypadkach, zabiegach chirurgicznych, chorobach neurologicznych oraz degeneracyjnych, chorobach związanych ze starzeniem się zwierzęcia, a także z otyłością. 

 

  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - praca z różnymi gatunkami zwierząt (psy, koty, jeże itp.)

WYGODNA FORMA ZAJĘĆ - teoria on-line, praktyka stacjonarnie.

CASE STUDY - analiza własnych przypadków: filmy, przykłady postepowania z pacjentami od diagnozy do końca fizjoterapii.  

 

 


 Cena szkolenia: 6 500 zł 

Przy zapisie do 31.07.23 cena: 5 500 zł *  

* Warunkiem uzyskania zniżki jest zapisanie się do 31.07.23 r. i wpłata 400 zł zaliczki w dniu zapisu. 

 (cena nie obejmuje noclegu i wyżywienia)


Miejsce 3 EDYCJA
Lublin/online
Termin I ZJAZD 13-14.01.24 online
II ZJAZD 10-11.02.24 online
III ZJAZD 09-10.03.24 online
IV ZJAZD 13-14.04.24 online
V ZJAZD 11-12.05.24 Lublin
VI ZJAZD 08-09.06.24 Lublin
VII ZJAZD 20-21.07.24 Lublin
Zapisz się


 

Informacje organizacyjne: 

 1. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
 2. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem kursu organizator przesyła szczegółowy harmonogram i miejsce odbywania się kursu.
 3. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy stosowny do swojego miejsca zamieszkania.

Cena szkolenia obejmuje:

 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne.
 2. Egzaminy.
 3. Materiały szkoleniowe (wersja papierowa + elektroniczna w strefie studenta).
 4. Dokumenty zawodowe:
 • zaświadczenie na wzorze druku MEN w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski,
 • certyfikat w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski,
 • dyplom w j.polskim z tłumaczeniem na j. angielski,  
 • licencja PAZiA w j. polskim,
 • istnieje możliwość wyrobienia dodatkowego dyplomu w innym języku za opłatą 100 zł - WZORY DOKUMENTÓW.

  5. Ubezpieczenie uczestników.


Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego po kliknięciu “Zapisz się” pod terminem kursu w tabeli oraz wpłata zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę za kurs (400 zł).
 • Dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm na e-mail: kontakt@pazia.pl do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu.

Program szkolenia:

Blok I - Wprowadzenie do fizjoterapii małych zwierząt.  

Wykłady online

1. Definicja oraz cele fizjoterapii małych zwierząt. 

 1. czym jest fizjoterapia i  kiedy po nią sięgamy ?
 2. wskazania oraz przeciwwskazania do fizjoterapii   

2. Anatomia psa :

 1. układ kostno –stawowy
 2. ścięgna i więzadła
 3. układ mięśniowy
 4. układ nerwowy

3. Badanie pacjenta oraz przygotowanie miejsca pracy fizjoterapeuty

 1. badanie ortopedyczne oraz neurologiczne w leżeniu i w ruchu – pokaz na psim modelu lub  spokojnym psie
 2. zapewnienie komfortu pacjentowi
 3. sprzęt i wyposażenie

4. Wywiad z opiekunem oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji.

 1. wywiad z opiekunem oraz obserwacja psa.
 2. sporządzanie opisu wizyty oraz karty pacjenta 

5. Współpraca z lekarzem weterynarii (ortopeda, neurolog, lekarz ogólny) – po pierwsze diagnostyka. 

 1. diagnostyka ogólna                                                                   
 2. diagnostyka obrazowa

6. Koty, króliki, gryzonie – dodatkowe informacje.

 1. Informacje ogólne o postępowaniu z mniejszymi pacjentami.

 

Blok II - Metody fizjoterapii.

Wykłady online

1. Fizjoterapia – omówienie metod.

 1. ćwiczenia pobudzającemasaż – techniki masażu
 2. ćwiczenia biernego zakresu ruchu              
 3. ćwiczenia wspomagane   
 4. wykorzystanie codziennych rytuałów do fizjoterapii (spacery, odpowiednie szelki,  wykorzystanie terenu, przygotowanie domu)               
 5. suplementacja
 6. ćwiczenia aktywne                                                             
 7. dog fitness jako forma zapobiegania urazom
 8. taping                 
 9. t-touch

2. Fizykoterapia – omówienie metod.

 1. laseroterapia
 2. elektrostymulacja
 3. hydroterapia
 4. termoterapia                                         
 5. magnetoterapia                                                  
 6. ultradźwięki
 7. fala uderzeniowa

 

Blok III - Najczęstsze przypadki ortopedyczne i neurologiczne – omówienie, plan działania

Wykłady online

1. Najczęstsze przypadki ortopedyczne:

 1. dysplazja stawów biodrowych i łokciowych
 2. ocd
 3. urazy kolana
 4. urazy nadgarstka
 5. urazy stawu skokowego
 6. urazy łopatki
 7. młodzieńcze zapalenie stawów                                
 8. niedobory żywieniowe szczeniąt oraz ich konsekwencje dla układu kostno - stawowego        
 9. zwyrodnienia stawów, kręgosłupa
 10. postępowanie pooperacyjne
 11. złamania
 12. zwichnięcia
 13. przykurcze mięśni

2. Przypadki neurologiczne

 1. dyskopatie
 2. uciski (kręgosłup)                                  
 3. uszkodzenia mózgu
 4. zespół ogona końskiego
 5. mielopatia degeneracyjna
 6. choroby krążka międzykręgowego
 7. uszkodzenia rdzenia kręgowego                                                                                            
 8. pacjent geriatryczny
 9. najczęstsze schorzenia mniejszych pacjentów (koty, gryzonie, króliki)

 

Blok  IV - Etyczne i Behawioralne aspekty fizjoterapii (etyka, szacunek, czas, przestrzeń, empatia). 

Wykłady online

1. Behawior psa – sygnały stresu.

2. Sygnały bólowe.                                                                 

3. Prawidłowa postawa fizjoterapeuty.                            

4. Trudny pacjent – środki ostrożności.

5. Elementy pierwszej pomocy.

6. Współpraca z klientem.                        

7. Kiedy fizjoterapia jest nieetyczna ?      

8. Sprzęt wspomagający pacjenta z niedowładem.

 

Blok V - Warsztaty praktyczne.

Wykłady stacjonarnie

1. Prezentacja oraz nauka masażu, ćwiczeń biernych, pobudzających i wspomaganych.                       

2. Prezentacja oraz nauka tapingu.                                                                                              

3. Prezentacja oraz nauka t-touch.                                             

4. Prezentacja oraz nauka dog fitnessu.

5. Prezentacja oraz nauka ćwiczeń aktywnych.

6. Prezentacja oraz nauka wybranych metod fizykoterapii (elektrostymulacja, magnetoterapia, laser, ultradźwięki).      

 

Blok VI - Warsztaty praktyczne. 

Wykłady stacjonarnie 

1. Ćwiczenia praktyczne z zakresu masażu oraz ćwiczeń biernych, pobudzających i wspomaganych. 

2. Ćwiczenia praktyczne z zakresu tapingu.                                           

3. Ćwiczenia praktyczne z zakresu t-touch.                                            

4. Ćwiczenia praktyczne z zakresu dog fitnessu.

5. Ćwiczenia praktyczne z zakresu ćwiczeń aktywnych.

6. Ćwiczenia praktyczne z zakresu wybranych metod fizykoterapii (elektrostymulacja, magnetoterapia, laser, ultradźwięki).      

 

Blok VII: Zajęcia praktyczne (case study).

Wykłady stacjonarnie

1. Omówienie poszczególnych przypadków pacjentów.

 1. Materiały własne. (Filmy, zdjęcia, prezentacja naszych psów, jako przykład).
 2. Przykłady postepowania z pacjentami od diagnozy do końca fizjoterapii. 
 3. Czas na zadawanie pytań oraz sprawdzenia wiedzy uczestników kursu.

2. Test /egzamin.

 


NASI WYKŁADOWCY 

ZAPRASZAMY NA NASZE KURSY DOSZKALAJĄCE


 

Płatności:

Przelew: 

 • zaliczka w kwocie 400 zł w dniu zapisu,
 • reszta należności do 2 tyg. przed rozpoczęciem kursu.

Raty:

Płatność ratalna poprzez Alior Bank.  Możliwość spłaty nawet do 48 rat, korzystne oprocentowanie.

KALKULATOR RAT