Kurs instruktora fitness

 

 

(kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, specjalność: FITNESS)

Kurs ma na celu przygotowanie  uczestników do  samodzielnego prowadzenia zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach fitness, szkołach na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów
 
 
 Zniżka dla studentów, nauczycieli i absolwentów AWF - 100zł
 
 
 

 CENA SZKOLENIA: 2890 zł

(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)

 


BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI.

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora rekreacji i sportu z innej dyscypliny sportu.

 

Miejsce Gdańsk Kraków
Termin 15-21.07.2024 26.08-01.09.2024.
Zapisz się Zapisz się


W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzaminy
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja IRR)
 • Ubezpieczenie uczestników

 Program kursu obejmuje:
 •  Teorię i metodykę sportu, 
 •  Biologiczne podstawy sportu (anatomia i fizjologii wysiłku),
 •  Humanistyczne podstawy  fitness,
 •  Organizacja i marketing imprez sportowych,
 •  Podstawy żywienia w treningu fitness,
 • Teorię fitness (historia, idea fitness, specyfika pracy w zawodzie instruktora fitness),
 • Budownie właśnej marki wśród bardzo dużej konkurencji, zasady prowadzenia biznesu w branży fitness,
 • Zapoznanie ze strukturą lekcji aerobiku oraz jego podstawowymi formami: LO-IMPACT AEROBIC, HI-LO COMBO, FATBURNER, BODY SHAPE, ABT, TBC, INTERVAL, STRETCHNG,
 • Zdobycie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć aerobiku na bazie choreografii tj. lo-impact i hi-low (nauka kroków, praca z muzyką, formy komunikacji z grupą, metodyka zajęć, tworzenie rozgrzewki i choreografii zaawansowanych),
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć na bazie ćwiczeń wzmacniających tj. body shape, TBC, ABT (technika, bezpieczeństwo, dobór ćwiczeń, obciążeń, praca z ludźmi w rożnym wieku i na rożnych poziomach zaawansowania),
 • Stretching w aerobiku – rodzaje, zasady, bezpieczeństwo.

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania fitness,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np.dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej),
 • 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 • Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (400 zł)
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w 2 ratach)

 Informacje dodatkowe:
 • Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (przy wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp
 • wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu praktycznego oraz teoretycznego jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością „fitness";
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

Numer konta:

Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

 Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


 Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826

SWIFT: ALBPPLPW

 Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


 Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

 e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

 tel. +48 665 011 813

 tel. Księgowość / Urzędy pracy: 607 648 811

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.