Kurs instruktora fitness

(kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, specjalność: FITNESS)

Kurs ma na celu przygotowanie  uczestników do  samodzielnego prowadzenia zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach fitness, szkołach na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów
 
 
1390 zł część specjalistyczna

Zniżka dla studentów, nauczycieli i absolwentów AWF - 100zł 

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora z innej dyscypliny sportu.

W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzaminy
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja IRR)
 • Ubezpieczenie uczestników

 

 

 

Miejsce Kraków
Termin 17-23.01.2022
Zapisz się

* BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI.

Program kursu obejmuje:

 • zajęcia praktyczne 
 • zajęcia teoretyczne
 1.  teorię i metodykę sportu,  
 2. - biologiczne podstawy sportu (anatomia i fizjologii wysiłku),
 3. - humanistyczne podstawy  fitness,
 4. - organizacja i marketing imprez sportowych,
 5. - podstawy żywienia w treningu fitness,
 6. - teorię fitness (historia, idea fitness, specyfika pracy w zawodzie instruktora fitness)
 7. - zapoznanie ze strukturą lekcji aerobiku oraz jego podstawowymi formami: LO-IMPACT AEROBIC, HI-LO COMBO, FATBURNER, BODY SHAPE, ABT, TBC, INTERVAL, STRETCHNG,
 8. - zdobycie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć aerobiku na bazie choreografii tj. lo-impact i hi-low (nauka kroków, praca z muzyką, formy komunikacji z grupą, metodyka zajęć, tworzenie rozgrzewki i choreografii zaawansowanych),
 9. - zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć na bazie ćwiczeń wzmacniających tj. body shape, TBC, ABT (technika, bezpieczeństwo, dobór ćwiczeń, obciążeń, praca z ludźmi w rożnym wieku i na rożnych poziomach zaawansowania),
 10. - stretching w aerobiku – rodzaje, zasady, bezpieczeństwo 

Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania fitness
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np.dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
 4. 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 5. nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł)
 6. opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w 2 ratach)
 
 
 
Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.
 

Informacje dodatkowe:

 • Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (przy wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp
 • wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu praktycznego oraz teoretycznego jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością „fitness";
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

 

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl     

tel.: 665-011-813

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.