SĘDZIA KLASY III STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

Dajemy Państwu możliwość pielęgnowania swojej pasji, pogłębienia swoich umiejętności oraz zdobycia uprawnień zawodowych.

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie sędziego III klasy strzelectwa sportowego, jak również podniesienie aktualnych umiejętności.

 Legitymacja sędziego klasy III strzelectwa sportowego wydawana jest za zgodą PZSS

 


CENA SZKOLENIA:
690zł !! 

 


 BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI.

Miejsce KRAKÓW
Termin 16.06.2024
Zapisz się


W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzaminy
 • Wydanie dokumentów (legitymacja sędziego PZSS )

Program kursu obejmuje:

 1. Przepisy bezpieczeństwa
 2. Regulamin Kolegium Sędziów PZSS
 3. Przepisy strzeleckie i regulaminy zawodów
 4. Przyrządy do oceny wartości przestrzelin w tarczach
 5. Urządzenia do kontroli ubioru broni i sprzętu strzeleckiego
 6. Tarcze elektroniczne
 7. Budowa i działanie broni sportowej
 8. Wykonywanie funkcji sędziowskich na zawodach strzeleckich
 9. Kary, protesty odwołania, częste sytuacje sporne
 10. Metryczki, komunikaty, skróty klubów praca RTS
 11. Zmiany w przepisach na lata 2022-2024

Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. oświadczenie zdrowotne, o braku przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa sportowego
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np.dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej, technicznej)
 4. 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 5. nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (400 zł)
 6. opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie

 Informacje dodatkowe:

 • Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat,
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczk
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.
 • Wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin
  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015),
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane na listę.

Numer konta:

Alior Bank:  26249000050000453099554303

POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU

GREEN WAY S.Subik
al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
SWIFT: ALBPPLPW

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


 Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

 e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

 tel. +48 665 011 813

 tel. Księgowość / Urzędy pracy: 607 648 811

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.