Kurs instruktora tenisa PZT

Kurs z licencją Polskiego Związku Tenisowego, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN. 

Oferujemy Państwu atrakcyjne szkolenie na INSTRUKTORA lub ANIMATORA tenisa ziemnego zgodnego z nowym programem
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO.

Dajemy Państwu możliwość pielęgnowania swojej pasji, pogłębienia swoich umiejętności oraz zdobycia uprawnień zawodowych.

 
Po zakończonym kursie z LICENCJĄ PZT uczestnik:
- Widnieje w wykazie Instruktorów z licencją PZT,
- Ma możliwość utworzenia licencjonowanej szkoły PZT,
- Podnosi kwalifikacje zawodowe,
- Może zgłaszać swoich zawodników do zawodów organizowanych przez PZT. 

 


 

CENA SZKOLENIA:

900 kurs animatora ( 3 pierwsze dni)

2390 zł kurs instruktora ( wliczona cena animatora)

(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)

uwaga w cenę kursu nie jest wliczony koszt egzaminu licencyjnego w wysokości 150 zł


 

  Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego  prosimy o informację w uwagach czy zapis dotyczy kursu animatora, czy instruktora.

 BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI.

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora rekreacji i sportu z innej dyscypliny sportu.

Miejsce Szczecin Trójmiasto Kraków
Termin 24.06-02.07.2023
do 10.06 cena 2390zł
(4 wolne miejsca)
15-23.07.2023
do 15.06 cena 2390zł
(4 wolne miejsca)
14-23.08.2023
do 20.06 cena 2390zł
(5 wolnych miejsc)
Zapisz się Zapisz się Zapisz się


 

SZKOLENIE OBEJMUJE ZAGADNIENIA:KURS ANIMATORA -28 godzin

 • Metodyka nauczania dzieci. Nauczanie problemowe od początku,
 • Nowoczesne programy nauczania tenisa: Play&Stay, Tenis10, TenisXpress,
 • Strategia i taktyka,
 • Komunikacja,
 • Nagrywanie, dogrywanie i dorzucanie piłek, demonstrowanie technik,
 • Podstawy programu First Step,
 • Zebranie i omówienie workbooków,
 • Tenis Xpress,
 • Turnieje Tenis 10,
 • Zajęcia w dużych grupach.


KURS INSTRUKTORSKI-105 godzin
(zawiera 28 h animatora)

 • Metodyka nauczania dzieci. Nauczanie problemowe od początku,
 • Nowoczesne programy nauczania tenisa: Play&Stay, Tenis10, TenisXpress,
 • Strategia i taktyka,
 • Komunikacja,
 • Nagrywanie, dogrywanie i dorzucanie piłek, demonstrowanie technik,
 • Podstawy programu First Step,
 • Zebranie i omówienie workbooków,
 • Tenis Xpress,
 • Turnieje Tenis 10,
 • Zajęcia w dużych grupach.
 • Rola i zadania instruktora, rozwój zawodowy w tenisie,
 • Schemat nowoczesnego treningu,
 • Podstawowe umiejętności taktyczne, techniczne i mentalne,
 • Koordynacja jako postawa dla rozwoju techniki,
 • Gry i zabawy - połączenie rozwoju motorycznego, mentalnego i technicznego, stosując różne formy zabaw i gier,
 • Organizowanie i prowadzenie zajęć na korcie,
 • Biomechanika,
 • Analiza umiejętności technicznych,
 • Metody korygowania błędów,
 • Prowadzenie zajęć z dziećmi wg podejścia zintegrowanego z wykorzystaniem nowoczesnych metod,
 • Testy umiejętności–mierzenie kompetencji dziecka do przejścia na wyższy poziom,

 


Warunki uczestnictwa w Kursie Instruktorskim:

 

 • Ukończone 18 lat (kurs Instruktora)
 • Ukończone 16 lat (kurs animatora)
 • Posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania tenisa.

 • Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub innego dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie.

 • Posiadanie 1 zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

 • Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł).

 • Uiszczenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

 


 
Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty wydawane są przez Polski Związek Tenisowy
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)

 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.,

 • Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo na ok. 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • Egzamin końcowy odbywa się ostaniego dnia szkolenia w obecności przedstawiciela PZT, jest jednoczenie egzmainem licencyjnym. Egzmain licencyjny jest dodatkowo płatny.
 • Płatność za egzmain licencyjny prosimy uiścić u organizatora kursu.
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"

  (np. Jan Kowalski-kurs pływania-22-29.07.2019),

 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł,

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych,

 


 

W przypadku osób, które przystępują do kursu instruktorskiego w okresie do 3 lat od uzyskania uprawnień ANIMATORA, liczba godzin jest obniżona o moduł Animatora (28 godzin).

 


Numer konta:


Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY Sylwia Subik

al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


Do przelewów zagranicznych:


Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826

SWIFT: ALBPPLPW

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

tel. 665 011 813

tel.: 665 032 882

tel. Księgowość / Urzędy pracy: 531 938 444

 

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.