Kurs instruktora tenisa PZT

Kurs z licencją Polskiego Związku Tenisowego, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN. 

Oferujemy Państwu atrakcyjne szkolenie na INSTRUKTORA lub ANIMATORA tenisa ziemnego zgodnego z nowym programem
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO.

Dajemy Państwu możliwość pielęgnowania swojej pasji, pogłębienia swoich umiejętności oraz zdobycia uprawnień zawodowych.

 
Po zakończonym kursie z LICENCJĄ PZT uczestnik:
- Widnieje w wykazie Instruktorów z licencją PZT,
- Ma możliwość utworzenia licencjonowanej szkoły PZT,
- Podnosi kwalifikacje zawodowe,
- Może zgłaszać swoich zawodników do zawodów organizowanych przez PZT. 

 


 

CENA SZKOLENIA:

1190 kurs animatora ( 3 pierwsze dni)

2890 zł kurs instruktora ( wliczona cena animatora)

 (cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)

uwaga w cenę kursu nie jest wliczony koszt egzaminu licencyjnego w wysokości 150 zł


 

  Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego  prosimy o informację w uwagach czy zapis dotyczy kursu animatora, czy instruktora.

 BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI.

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora rekreacji i sportu z innej dyscypliny sportu.

Miejsce Szczecin Gdańsk Kraków
Termin 7-9.06 I zjazd
13-16.06.2024 II zjazd
21-23.06. III zjazd
(brak wolnych miejsc)
19-21.07.2024 I zjazd
26-28.07.2024 II zjazd
01-04.08.2024 III zjazd
(4 wolne miejsca)
5-11.08.2024 I zjazd
16-18.08.2024 II zjazd
( 5 wolnych miejsc)
Zapisz się Zapisz się Zapisz się


Zmiana w zakresie sytemu szkolenia PZT

Szanowni Państwo,
informujemy, iż od 01.01.2024r., w PZT następuje zmiana w zakresie systemu szkolenia trenerów oraz organizacji kursów.
 W związku z powyższym:
-w zakresie systemu szkolenia i doskonalenia trenerów:
a. Stopień animatora (od 1 stycznia 2024)
Postanowiono utrzymać szkolenia na stopień animatora, realizowane w ramach kursów instruktorskich.
b. Zmiana stopnia instruktora na stopień instruktora nauczania początkowego z zachowaniem obecnej liczby godzin i treści nauczania. (od 1 stycznia 2024).
-w zakresie organizacji kursów
a. Traktowany jako obligatoryjny sprawdzian poziomu gry kandydatów na początku kursu (od zaraz). Sprawdzian ma charakter egzaminu wewnętrznego.
b. Wprowadzenie obligatoryjnych praktyk (30 godz.), które są warunkiem zaliczenia kursu (od 1.01.2024).
c. Nowe zasady dystrybucji materiałów szkoleniowych poprzez konta indywidualne osób rejestrujących się do egzaminu oraz ich większa liczba. Od 1 lipca opłata za materiały szkoleniowe będzie wynosiła 80 zł/osoba.
 

W chwili obecnej każda osoba dopuszczona do kursu na Instruktora lub Animatora PZT powinna dokonać  rejestracji także na stronie Polskiego Związku.

Adres strony :  https://trenerzy.pzt.pl/15/zgloszenie-na-egzamin.aspx .

Po rejestracji, każdy kandydat na instruktora będzie mógł pobrać ze swojego konta materiały szkoleniowe w wersji PDF oraz pytania egzaminacyjne

Wszystkie pytania odnośnie rejestracji na stronie Polskiego Związku Tenisa proszę kierować  do Pani Pauliny Wasążnik

e-mail: d2FzYXpuaWtAcHp0LnBs

tel.533 332 670

Wszystkie informacje na temat praktyk znajdziecie Państwo na stronie:  https://trenerzy.pzt.pl/1_802/praktyki.aspx

 

SZKOLENIE OBEJMUJE ZAGADNIENIA:

KURS ANIMATORA -28 godzin

 • Metodyka nauczania dzieci. Nauczanie problemowe od początku,
 • Nowoczesne programy nauczania tenisa: Play&Stay, Tenis10, TenisXpress,
 • Strategia i taktyka,
 • Komunikacja,
 • Nagrywanie, dogrywanie i dorzucanie piłek, demonstrowanie technik,
 • Podstawy programu First Step,
 • Zebranie i omówienie workbooków,
 • Tenis Xpress,
 • Turnieje Tenis 10,
 • Zajęcia w dużych grupach.


KURS INSTRUKTORSKI-105 godzin
(zawiera 28 h animatora)

 • Metodyka nauczania dzieci. Nauczanie problemowe od początku,
 • Nowoczesne programy nauczania tenisa: Play&Stay, Tenis10, TenisXpress,
 • Strategia i taktyka,
 • Komunikacja,
 • Nagrywanie, dogrywanie i dorzucanie piłek, demonstrowanie technik,
 • Podstawy programu First Step,
 • Zebranie i omówienie workbooków,
 • Tenis Xpress,
 • Turnieje Tenis 10,
 • Zajęcia w dużych grupach.
 • Rola i zadania instruktora, rozwój zawodowy w tenisie,
 • Schemat nowoczesnego treningu,
 • Podstawowe umiejętności taktyczne, techniczne i mentalne,
 • Koordynacja jako postawa dla rozwoju techniki,
 • Gry i zabawy - połączenie rozwoju motorycznego, mentalnego i technicznego, stosując różne formy zabaw i gier,
 • Organizowanie i prowadzenie zajęć na korcie,
 • Biomechanika,
 • Analiza umiejętności technicznych,
 • Metody korygowania błędów,
 • Prowadzenie zajęć z dziećmi wg podejścia zintegrowanego z wykorzystaniem nowoczesnych metod,
 • Testy umiejętności–mierzenie kompetencji dziecka do przejścia na wyższy poziom,

 


Warunki uczestnictwa w Kursie Instruktorskim:

 

 • Ukończone 18 lat (kurs Instruktora)
 • Ukończone 16 lat (kurs animatora)
 • Posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania tenisa.

 • Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub innego dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie.

 • Posiadanie 1 zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

 • Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł).

 • Uiszczenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

 


 
Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty wydawane są przez Polski Związek Tenisowy
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)

 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.,

 • Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo na ok. 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • Egzamin końcowy odbywa się ostaniego dnia szkolenia w obecności przedstawiciela PZT, jest jednoczenie egzmainem licencyjnym. Egzmain licencyjny jest dodatkowo płatny.
 • Płatność za egzmain licencyjny prosimy uiścić u organizatora kursu.
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"

  (np. Jan Kowalski-kurs pływania-22-29.07.2019),

 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000 zł,

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych,

 


 

W przypadku osób, które przystępują do kursu instruktorskiego w okresie do 3 lat od uzyskania uprawnień ANIMATORA, liczba godzin jest obniżona o moduł Animatora (28 godzin).

 


Numer konta:


Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY Sylwia Subik

al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


Do przelewów zagranicznych:


Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826

SWIFT: ALBPPLPW

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

tel. 665 011 813


tel. Księgowość / Urzędy pracy: 607 648 811

 

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.