Kurs Instruktora Tenisa Ziemnego

KURS Z AKREDYTACJĄ PZT

KURSY NA INSTRUKTORA TENISA I ANIMATORA
PROWADZONE SĄ ZA ZGODĄ I POD PATRONATEM PZT
PO KURSIE OTRZYMASZ LICENCJĘ POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO !!!

Oferujemy Państwu atrakcyjne szkolenie na INSTRUKTORA lub ANIMATORA tenisa ziemnego zgodnego z nowym programem
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO
.

Dajemy Państwu możliwość pielęgnowania swojej pasji, pogłębienia swoich umiejętności oraz zdobycia uprawnień zawodowych.

 
Po zakończonym kursie z LICENCJĄ PZT uczestnik:
- widnieje w wykazie Instruktorów z licencją PZT,
- ma możliwość utworzenia licencjonowanej szkoły PZT,
- podnosi kwalifikacje zawodowe,
- może zgłaszać swoich zawodników do zawodów organizowanych przez PZT.

 

 

 

 

Kurs Instruktorski 2090
Kurs Animatora 900

Miejsce Kraków Gdynia/Gdańsk
Termin 19-20.09.2020- I ZJAZD
26-27.09.2020- II ZJAZD
3-4.10.2020 - III ZJAZD
10-11.10.2020 . - IV ZJAZD
17-18.10.2020 - V ZJAZD
(3 wolne miejsca)
07-08.11.2020 I Zjazd
14-15.11.2020 II Zjazd
21-22.11.2020 III zjazd
28-29.11.2020 IV zjazd
05-06.12.2020 V zjazd
( 5 wolnych miejsc)
Zapisz się Zapisz się

 * Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego  prosimy o informację w uwagach czy zapis dotyczy kursu animatora, czy instruktora.

SZKOLENIE OBEJMUJE ZAGADNIENIA:

KURS ANIMATORA -28 godzin
•    Metodyka nauczania dzieci. Nauczanie problemowe od początku,
•    Nowoczesne programy nauczania tenisa: Play&Stay, Tenis10, TenisXpress,
•    Strategia i taktyka,
•    Komunikacja,
•    Nagrywanie, dogrywanie i dorzucanie piłek, demonstrowanie technik,
•    Podstawy programu First Step,
•    Zebranie i omówienie workbooków,
•    Tenis Xpress,
•    Turnieje Tenis 10,
•    Zajęcia w dużych grupach.

KURS INSTRUKTORSKI-105 godzin
•    rola i zadania instruktora, rozwój zawodowy w tenisie,
•    schemat nowoczesnego treningu,
•    podstawowe umiejętności taktyczne, techniczne i mentalne,
•    koordynacja jako postawa dla rozwoju techniki,
•    gry i zabawy - połączenie rozwoju motorycznego, mentalnego i technicznego, stosując różne formy zabaw i gier,
•    organizowanie i prowadzenie zajęć na korcie,
•    biomechanika,
•    analiza umiejętności technicznych,
•    metody korygowania błędów,
•    prowadzenie zajęć z dziećmi wg podejścia zintegrowanego z wykorzystaniem nowoczesnych metod,
•    testy umiejętności–mierzenie kompetencji dziecka do przejścia na wyższy poziom.

 

 

Warunki uczestnictwa w Kursie Instruktorskim:

  1. Ukończone 18 lat.

  2. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania tenisa.

  3. Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub innego dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej).

  4. Posiadanie 1 zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

  5. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (200 zł).

  6. Uiszczenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).W przypadku osób, które przystępują do kursu instruktorskiego w okresie do 3 lat od uzyskania uprawnień ANIMATORA, liczba godzin jest obniżona o moduł Animatora (28 godzin).

 

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2019)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl    

 tel.: 665 011 813

 tel. Księgowość / Urzędy pracy:   531 938 444

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.

Szkoleniowcy