Kurs instruktora tenisa ziemnego

Kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, rekreacji ruchowej

specjalność: TENIS ZIEMNY

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie tenisa ziemnego,
które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach tenisowych, szkołach na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów
 
1190zł część specjalistyczna
200zł część ogólna (e-lerning)
 

Zniżka dla studentów, nauczycieli i absolwentów AWF - 100zł 

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora z innej dyscypliny sportu.

 

W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne (zajęcia trwają od godz. 9:00 do 18:00 (w tym 4 godziny dziennie zajęć na korcie)
 • Egzaminy
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja )
 • Korty w cenie kursu
 • Ubezpieczenie uczestników

Program kursu obejmuje:

 • zajęcia praktyczne na kortach
 • zajęcia teoretyczne
  1 - Geneza i historia tenisa ziemnego. Rozwój tenisa ziemnego na świecie i w Polsce,
  2 - Metodyka nauczania 
  3 - Teoria i organizacja zasad prowadzenia zajęć tenisa ziemnego z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania
  4 - Umiejętność poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych
  5 - Przepisy gry i sędziowanie z zakresu tenisa ziemnego 
  6 - Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów z zakresu tenisa ziemnego 
  7 - Bezpieczeństwo prowadzenia zajęć 
  8 - Znaczenie roli gry sportowej w edukacji młodzieży (współpraca w zespole, wykorzystanie czasu wolnego)

Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania tenisa ziemnego
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np.dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
 4. 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 5. nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł)
 6. opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w 2 ratach)

 

Miejsce Gdańsk Kraków Poznań Kraków Kraków
Termin 5-11.02.2018r.
(5 wolnych miejsc)
19-25.02.2018r.
(4 wolne miejsca)
19-25.02.2018r. 30.04-06.05.2018 (6 wolnych miejsc) 23-29.07.2018
Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się Zapisz się

 
Kurs na instruktora tenisa ziemnego zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.
 
Informacje dodatkowe:
 • Dokumenty wydawane na drukach MEN
 • Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp
 • wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu praktycznego oraz teoretycznego jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora sportu, rekreacji ruchowej ze specjalnością „tenis ziemny";
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

 

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl     

tel.: 665-011-813

 

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444

Szkoleniowcy