Kurs Instruktora Tenisa Ziemnego

KURS Z AKREDYTACJĄ PZT

KURSY NA INSTRUKTORA TENISA I ANIMATORA
PROWADZONE SĄ ZA ZGODĄ I POD PATRONATEM PZT
PO KURSIE OTRZYMASZ LICENCJĘ POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO !!!

Oferujemy Państwu atrakcyjne szkolenie na INSTRUKTORA lub ANIMATORA tenisa ziemnego zgodnego z nowym programem
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO
.

Dajemy Państwu możliwość pielęgnowania swojej pasji, pogłębienia swoich umiejętności oraz zdobycia uprawnień zawodowych.

Po zakończonym kursie z LICENCJĄ PZT uczestnik:
- uzyskuje wpis na listę ITF (International Tennis Federation),
- widnieje w wykazie Instruktorów z licencją PZT,
- ma możliwość utworzenia licencjonowanej szkoły PZT,
- podnosi kwalifikacje zawodowe,
- może zgłaszać swoich zawodników do zawodów organizowanych przez PZT.

2090 zł KURS INSTRUKTORSKI
500 zł KURS ANIMATORA

SZKOLENIE OBEJMUJE ZAGADNIENIA:

KURS ANIMATORA -28 godzin
•    Metodyka nauczania dzieci. Nauczanie problemowe od początku,
•    Nowoczesne programy nauczania tenisa: Play&Stay, Tenis10, TenisXpress,
•    Strategia i taktyka,
•    Komunikacja,
•    Nagrywanie, dogrywanie i dorzucanie piłek, demonstrowanie technik,
•    Podstawy programu First Step,
•    Zebranie i omówienie workbooków,
•    Tenis Xpress,
•    Turnieje Tenis 10,
•    Zajęcia w dużych grupach.

KURS INSTRUKTORSKI-105 godzin
•    rola i zadania instruktora, rozwój zawodowy w tenisie,
•    schemat nowoczesnego treningu,
•    podstawowe umiejętności taktyczne, techniczne i mentalne,
•    koordynacja jako postawa dla rozwoju techniki,
•    gry i zabawy - połączenie rozwoju motorycznego, mentalnego i technicznego, stosując różne formy zabaw i gier,
•    organizowanie i prowadzenie zajęć na korcie,
•    biomechanika,
•    analiza umiejętności technicznych,
•    metody korygowania błędów,
•    prowadzenie zajęć z dziećmi wg podejścia zintegrowanego z wykorzystaniem nowoczesnych metod,
•    testy umiejętności–mierzenie kompetencji dziecka do przejścia na wyższy poziom.

W przypadku osób, które przystępują do kursu instruktorskiego w okresie do 3 lat od uzyskania uprawnień ANIMATORA, liczba godzin jest obniżona o moduł Animatora (28 godzin).

Warunki uczestnictwa:

KURS INSTRUKTORA

KURS ANIMATORA

 • Wiek-18 lat
 • Wykształcenie- średnie z maturą
 • Wiek-16 lat
 • Wykształcenie-brak określonego wykształcenia
 • Zaświadczenie o niekaralności,
 • Zaświadczenie lekarskie świadczące o dobrym stanie zdrowia lub aktualne badania,
 • Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (200 zł),
 • Opłata należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

Miejsce Kraków Kraków
Termin 19-27.01.2019 27.04-05.05.2019
Zapisz się Zapisz się

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Szkolenie poprowadzą:

   

               Piotr Unierzyski                    Karolina Wałęsa      Zuzanna Dolata               Krzysztof Walter                              Grzegorz Kosek                                  

Informacje dodatkowe:

 • dokumenty wydawane są na drukach MEN,
 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • na kursie niezbędny jest własny sprzęt (rakieta, strój),
 • możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.,
 • wszelkie szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok. 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych Instruktora Tenisa Ziemnego,
 • wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: "imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
  (np. Jan Kowalski-kurs tenisa ziemnego-22-29.07.2015),
 • kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł,
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane na listę.

 Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

 

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs tenisa ziemnego-22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl    

tel.: 665 011 813

tel. Księgowość / Urzędy pracy:   531 938 444

 

 

Szkoleniowcy