Kurs Instruktora Tenisa Ziemnego

Kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE Instruktora Sportu, Rekreacji Ruchowej

specjalność: TENIS ZIEMNY

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie tenisa ziemnego, które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno
z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, ośrodkach tenisowych, szkołach, na obozach sportowych i koloniach. Kurs daje również możliwość prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów.
 
1190zł część specjalistyczna
200zł część ogólna (e-lerning)
 

Zniżka dla studentów, nauczycieli i absolwentów AWF - 100zł 

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora z innej dyscypliny sportu.

 

W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne (zajęcia trwają od godz. 9:00 do 18:00 (w tym 4 godziny dziennie zajęć na korcie),
 • Egzaminy,
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja),
 • Korty w cenie kursu,
 • Ubezpieczenie uczestników.

Program kursu obejmuje:

 • zajęcia praktyczne na kortach,
 • zajęcia teoretyczne:
  1. Geneza i historia tenisa ziemnego. Rozwój tenisa ziemnego na świecie i w Polsce.
  2. Metodyka nauczania.
  3. Teoria i organizacja zasad prowadzenia zajęć tenisa ziemnego z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
  4. Umiejętność poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych.
  5. Przepisy gry i sędziowanie z zakresu tenisa ziemnego.
  6. Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów z zakresu tenisa ziemnego.
  7. Bezpieczeństwo prowadzenia zajęć.
  8. Znaczenie roli gry sportowej w edukacji młodzieży (współpraca w zespole, wykorzystanie czasu wolnego).

Warunki uczestnictwa:

 1. Ukończone 18 lat.
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania tenisa ziemnego.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający średnie wykształcenie uczestnika (np.dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej).
 4. 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
 5. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (200 zł).
 6. Opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w 2 ratach).

 

Miejsce Kraków Kraków
Termin 30.04-06.05.2018 (6 wolnych miejsc) 23-29.07.2018
Zapisz się Zapisz się

 
Kurs na Instruktora Tenisa ziemnego zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.
 
Informacje dodatkowe:
 • Dokumenty wydawane na drukach MEN,
 • Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat,
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie,
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.,
 • Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok. 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych Instruktora Sportu, Rekreacji Ruchowej ze specjalnością „tenis ziemny",
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: "imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
  (np. Jan Kowalski-kurs tenisa ziemnego-22-29.07.2015)
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu, o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę.

 

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs tenisa ziemnego-22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl     

tel.: 665-011-813

 

tel. Księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444

Szkoleniowcy