Instruktor Sportu – Cross Trening

Szkolenie na Instruktora Sportu – Cross Trening.
Szkolenie dedykowane jest dla sportowców, instruktorów oraz amatorów dziedziny treningu ogólnorozwojowego. 

Uczestnicy kursu otrzymują dwie legitymacje instruktora sportu spec. cross trening oraz legitymację trenera personalnego. 

Program kursu powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie certyfikowanego trenera CrossFit Lvl 2 Krzysztofa Markuszewskiego. Założyciela i głównego trenera jednego z najbardziej rozpoznawalnych afiliowanych klubów CrossFit. 

Teoria i praktyka zawiera się w 90 h. W trakcie szkolenia rozwiniesz jednocześnie umiejętności trenerskie, prawidłowe wzorce ruchowe oraz  teoretyczne schematy programowania treningów typu CrossFit w oparciu o podejście fizjoterapeutyczne i dietetyczne.

Nową wiedzę wykorzystasz zarówno w pracy z klientem indywidualnym jak i dużymi grupami. Będziesz pracować ze sportowcami i miłośnikami treningów ogólnorozwojowych.  Legitymacja instruktora to umiejętności, które stworzą dla Ciebie nową grupę klientów.

  

CENA SZKOLENIA:


4000zł Część specjalistyczna


(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)

 

W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzaminy
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja)
 • Wynajęcie obiektów
 • Ubezpieczenie uczestników

Program kursu:

 1. Podstawy anatomii narządu ruchu. Podstawy anatomii
  topograficznej i funkcjonalnej.
 2. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego i regeneracji.
 3. Podstawy Treningu Siłowego + Olympic Weightlifting.
 4. Wprowadzenie – Co to jest CrossFit?
 5. Konstrukcja treningów i ich prawidłowe programowanie.
 6. Blok praktyczny – technika wykonywanych ćwiczeń.
 7. Działanie marketingowe, promocja osobista i pozyskiwanie klientów.
 8. Żywienie, dieta i suplementacja.
 9. BHP w zawodzie.
 10. EGZAMIN KOŃCOWY.

Warunki uczestnictwa:

 1. Ukończone 18 lat
 2. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania tenisa lub oświadczenia o dobrym stanie zdrowia.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np.dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
 4. 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 5. nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (400 zł)
 6. Opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w  ratach).

 

     Informacje dodatkowe:

     Liczba miejsc na kursie jest ograniczona

     O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych  

     zgłoszeń i wpłata zaliczki

     Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.

     Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym

     zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej,

      legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)

     Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe

    Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.

     Możliwa jest rekonwersja z wojska

    

O ewentualnych zmianach terminów lub miejsca odbywania się zajęć informować będziemy drogą mailową lub telefoniczną,

Wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 10 000zł.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane na listę.

 

BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI.

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora rekreacji i sportu z innej dyscypliny sportu.

[TABELA]

 

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik
Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

 Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

 


 Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
SWIFT: ALBPPLPW

 Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)

 


 Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

 tel. +48 665 011 813

 tel. Księgowość / Urzędy pracy: 607 648 811

 

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.