Kurs Instruktora Hipoterapii

( kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE Instruktora, specjalność: HIPOTERAPIA )

Szkolenie prowadzone jest w jednej sesji obejmującej część ogólną i specjalistyczną.
Podczas kursu uczestnicy udoskonalą swoją technikę jazdy, poznają metodyczne i pedagogiczne narzędzia, które pozwolą im przeprowadzić prawidłowe zajęcia hipoterapeutyczne.
Chcąc zapewnić jeszcze wyższy poziom naszych szkoleń, postanowiliśmy wprowadzić w trakcie trwania kursu hipoterapii
25h praktyk, w tym 10h z pacjentem, co pozwoli przyszłym hipoterapeutom lepiej zrozumieć specyfikę pracy oraz zdobyć cenne doświadczenie.

2000 zł szkolenie (część ogólna + część specjalistyczna)
900 zł zakwaterowanie + wyżywienie 

Łączna cena kursu obejmuje: 

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • egzaminy
 • 5 jazd konnych,
 • wydanie dokumentów (zaświadczenia, certyfikatu, legitymacji instruktorskiej),
 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie uczestników.

Warunki uczestnictwa: 

 • ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie zawodu Instruktora Hipoterapii,
 • posiadanie 1 zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej, wliczanej w opłatę (200 zł),
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach),
 • posiadanie legitymacji potwierdzającej uprawnienia uczestnika będzie dodatkowym atutem

Informacje dodatkowe:

 • dokumenty wydawane są na drukach MEN,
 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • poza programem szkolenia możliwe jest wykupienie dodatkowych godzin jazdy konnej,
 • na kursie niezbędny jest sprzęt jeźdźiecki (bryczesy, buty na płaskiej podeszwie, kask ochronny),
 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie,
 • możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.,
 • szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo na ok. 10 dni przed rozpoczęciem kursu,
 • w trakcie trwania szkolenia przeprowadzone zostaną egzaminy cząstkowe z poszczególnych bloków tematycznych,
 • ukończenie kursu, zdanie egzaminów praktycznego oraz teoretycznych jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych Instruktora HIPOTERAPII,
 • wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: "imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
  (np. Jan Kowalski-kurs hipoterapii-22-29.07.2015),
 • kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł,
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych czynników uniemożliwiających organizację szkolenia, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane na listę.

 

 

 

Miejsce Moszna
Termin 07-16.02.2018
(6 wolnych miejsc)
Zapisz się

 

Program kursu na Instruktora Hipoterapii:

BLOK MEDYCZNY
  1. Anatomia.
  2. Podstawy fizjologii układów: kostnego, mięśniowego, krążenia i oddychania.
  3. Biomechanika.
  4. Prawidłowy rozwój człowieka.
  5. Podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych poprzez hipoterapię.
  6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

BLOK HIPOTERAPEUTYCZNY
  1. Teoria hipoterapii.
  2. Schorzenia rehabilitowane hipoterapią.
  3. Sposoby prowadzenia jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych.
  4. Metodyka prowadzenia zajęć.
  5. Organizacja pracy ośrodka hipoterapii.
  6. Koń w hipoterapii.
  7. Praktyki z pacjentami.

BLOK REHABILITACYJNY
 1. Podstawowe pojęcia rehabilitacji.
 2. Rehabilitacja medyczna i jej składowe.
 3. Charakterystyka fizjoterapii i kinezyterapii.
 4. Rehabilitacja w jednostkach chorobowych.

BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
  1. Elementy treningu interpersonalnego.
  2. Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej.
  3. Elementy terapii psycho - pedagogicznej.

BLOK HIPOLOGICZNY 
  1. Hodowla i użytkowanie koni.
  2. Podstawy profilaktyki weterynaryjnej.
  3. Podstawy chowu koni.
  4. Podstawy teorii jazdy konnej.

BLOK TEORII JAZDY KONNEJ
 1. Zajęcia jeździeckie na ujeżdżalni.
 2. Nauka czyszczenia i siodłania konia.
 3. Elementy woltyżerki.
 4. Sprzęt jeździecki i hipoterapeutyczny.
 5. Nauka lonżowania.
 6. Wybrane zagadnienia weterynarii.

W czasie trwania kursu prowadzimy  jazdy konne, mające na celu podniesienie umiejętności jeździeckich przyszłych Instruktorów Hipoterapii.  

 

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

 

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs hipoterapii-22-29.07.2015)

 

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl   

tel.: 665-011-813

 

tel. Księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444

 

 

 UWAGA!!!
KURS DOSKONALĄCY DLA HIPOTERAPEUTÓW : <kliknij tutaj>