Kurs instruktora hipoterapii

( kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora, specjalność: HIPOTERAPIA )

Szkolenie prowadzony jest w jednej sesji obejmującej część ogólna i specjalistyczną.
Podczas szkolenia uczestnicy udoskonalą swoją technikę jazdy, poznają metodyczne i pedagogiczne narzędzia, które pozwolą im przeprowadzić prawidłowe zajęcia hipoterapeutyczne
Chcąc zapewnić jeszcze wyższy poziom naszych szkoleń postanowiliśmy wprowadzić w trakcie trwania kursu hipoterapii
25h praktyk , w tym 12h z pacjentem, co pozwoli przyszłym hipoterapeutom
lepiej zrozumieć specyfikę pracy oraz zdobyć cenne doświadczeni.

2000 zł szkolenie (część ogólna + część specjalistyczna)
900 zł zakwaterowanie + wyżywienie 

Łączna cena kursu obejmuje: 

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzaminy
 • 6 jazd konnych
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja instruktorska)
 • Zakwaterowanie i wyżywienie
 • Materiały szkoleniowe
 • Ubezpieczenie uczestników 

Warunki uczestnictwa: 

 • ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu instruktora hipoterapii
 • 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł)
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach)
 • w przypadku posiadania uprawnień instruktora rekreacji lub sporu w innej specjalności, legitymację potwierdzającą te uprawnienia

Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty wydawane są na drukach MEN
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki
 • Poza programem szkolenia   możliwe jest wykupienie dodatkowych godzin jazdy konnej
 • Na kursie niezbędny jest sprzęt jeźdźiecki ( bryczesy, buty na płaskiej podeszwie, kask ochronny)
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp
 • Wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • W trakcie trwania szkolenia przeprowadzone zostaną egzaminy cząstkowe z poszczególnych bloków tematycznych
 • Ukończenie kursu, zdanie egzaminów praktycznego oraz teoretycznych jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora HIPOTERAPII;
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: "imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

 

 

 

Miejsce Żmiąca (woj. małopolskie) Moszna Żmiąca(woj.małopolskie)
Termin 09-18.02.2018r. 27.04-06.05.2018r. 07-16.09.2018
Zapisz się Zapisz się Zapisz się

 

Program kursu na instruktora hipoterapii:

BLOK MEDYCZNY
  1. Anatomia
  2. Podstawy fizjologii układów: kostnego, mięśniowego, krążenia i oddychania
  3. Biomechanika
  4. Prawidłowy rozwój człowieka
  5. Podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych poprzez hipoterapię
  6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

BLOK HIPOTERAPEUTYCZNY
  1. Teoria hipoterapii
  2. Schorzenia rehabilitowane hipoterapią
  3. Sposoby prowadzenia jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych
  4. Metodyka prowadzenia zajęć
  5. Organizacja pracy ośrodka hipoterapii
  6. Koń w hipoterapii
  7. Praktyki z pacjentami

BLOK REHABILITACYJNY
 1. Podstawowe pojęcia rehabilitacji
 2. Rehabilitacja medyczna i jej składowe
 3. Charakterystyka fizjoterapii i kinezyterapii
 4. Rehabilitacja w jednostkach chorobowych

BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
  1. Elementy treningu interpersonalnego
  2. Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej
  3. Elementy terapii psycho - pedagogicznej

BLOK HIPOLOGICZNY 
  1. Hodowla i użytkowanie koni
  2. Podstawy profilaktyki weterynaryjnej
  3. Podstawy chowu koni
  4. Podstawy teorii jazdy konnej

BLOK TEORII JAZDY KONNEJ
 1. Zajęcia jeździeckie na ujeżdżalni
 2. Nauka czyszczenia i siodłania konia
 3. Elementy woltyżerki
 4. Sprzęt jeździecki i hipoterapeutyczny
 5. Nauka lonżowania
 6. Wybrane zagadnienia weterynarii

W czasie trwania kursu prowadzimy  jazdy konne, mające na celu podniesienie umiejętności jeźdżieckich przyszłych instruktorów hipoterapii.  

 

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

 

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

 

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl   

tel.: 665-011-813

 

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444

 

 

 UWAGA!!!
KURS DOSKONALĄCY DLA HIPOTERAPEUTÓW : [KLIKNIJ TUTAJ]