Kurs Instruktora Hipoterapii

 

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającym uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

 

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

 

Kurs nadaje UPRAWNIENIA ZAWODOWE Instruktora, specjalność: HIPOTERAPIA.

25 h praktyk, w tym 10 z pacjentem.

 

Hipoterapia to metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej (psycho-ruchowej), oddziałującej jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest w różnym wieku zarówno u dzieci jak u młodzieży czy dorosłych.

 

 

 

 


Cena szkolenia:

2150 zł (część ogólna i część specjalistyczna)

 


 

* BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI. 

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora rekreacji i sportu z innej dyscypliny sportu.

Miejsce Przybradz - Stajnia Mustang & KJ Black Mustang Przybradz - Stajnia Mustang & KJ Black Mustang
Termin 15-18.08.2024 - ONLINE
19-23.08.2024 - PRAKTYKA
4-7.11.2024 - teoria online
8-13.11.2024 - praktyka stacjonarnie w ośrodku
Zapisz się Zapisz się


Informacje dodatkowe:

Polska Akademia Zoopsychologii i Animaloterapii oraz Centrum Szkoleń „Green Way” zapraszają na Kurs Instruktora Hipoterapii.

Szkolenie jest kompleksowe i obejmuje część ogólną i specjalistyczną. Podczas kursu uczestnicy  poznają metodyczne i pedagogiczne narzędzia, które pozwolą im przeprowadzić prawidłowe zajęcia hipoterapeutyczne. Zajęcia teoretyczne odbywają się on-line a zajęcia praktyczne w ośrodku.


Kurs przeznaczony jest dla:
 • Osób, pragnących poznać metodę hipoterapii,
 • Terapeutów, pedagogów, psychologów,logopedów, fizjoterapeutów
 • Asystentów osób niepełnosprawnych, studentów
 • Jeźdźców oraz instruktorów jazdy konnej,
 • chcących wykorzystywać metodę hipoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy.

Łączna cena szkolenia obejmuje:
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • Egzaminy,
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie na wzorze druku MEN, certyfikat w j. polskim i angielskim, legitymacja),
 • Materiały szkoleniowe,
 • Ubezpieczenie uczestników.

Program:

1. BLOK MEDYCZNY

 •   Podstawy fizjologii układów: kostnego, mięśniowego, krążenia i oddychania.
 •   Anatomia.
 •   Biomechanika. 
 •   Prawidłowy rozwój człowieka. 
 •   Podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych poprzez hipoterapię.
 •   Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
2. BLOK HIPOTERAPEUTYCZNY
 •   Teoria hipoterapii. 
 •   Schorzenia rehabilitowane hipoterapią. 
 •   Sposoby prowadzenia jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych.
 •   Metodyka prowadzenia zajęć. 
 •   Organizacja pracy ośrodka hipoterapii. 
 •   Koń w hipoterapii.
 •   Praktyki z pacjentami.

3. BLOK REHABILITACYJNY

 •  Podstawowe pojęcia rehabilitacji.
 •  Rehabilitacja medyczna i jej składowe.
 •  Charakterystyka fizjoterapii i kinezyterapii.
 •  Rehabilitacja w jednostkach chorobowych.

4. BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

 •   Elementy treningu interpersonalnego. 
 •   Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej. 
 •   Elementy terapii psycho – pedagogicznej.

5. BLOK HIPOLOGICZNY 

 •   Hodowla i użytkowanie koni. 
 •   Podstawy profilaktyki weterynaryjnej. 
 •   Podstawy chowu koni. 
 •   Sprzęt jeździecki i hipoterapeutyczny.
 •   Nauka lonżowania.

Warunki uczestnictwa:
 • Ukończone 18 lat,
 • Wykształcenie średnie,
 • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • Oświadczenie potwierdzające dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie zawodu Instruktora Hipoterapii ( zał.)
 • Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł),
 • Opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

Informacje dodatkowe:
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
 • Na kursie mile widziany jest sprzęt jeździecki (bryczesy, buty na płaskiej podeszwie, kask ochronny).
 • Minimalne umiejętności jazdy konnej w trzech podstawowych chodach, podstawowe obycie z koniem.
 • Ukończenie kursu, zdanie egzaminów praktycznego oraz teoretycznych jest podstawą do nadania uprawnień Instruktora HIPOTERAPII,
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany jego terminu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych czynników uniemożliwiających organizację szkolenia, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane na listę.

Informacje organizacyjne:

 • Na ok. 7 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator przekazuje szczegółowe informacje dotyczące szkolenia telefonicznie i mailowo.
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (przy wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)
 • Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy.
 • Wszyscy uczestnicy PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA otrzymają:
 • Materiały z wykładów w formie papierowej oraz elektronicznej opracowane przez naszych instruktorów,
 • Zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze druku MEN,
 • Certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim,
 • Legitymację instruktorską.

 Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

 Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


 Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
SWIFT: ALBPPLPW

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


  Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

 e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

 tel. 665 011 813


tel. Księgowość / Urzędy pracy: 607 648 811

 

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.