Kurs Instruktora Hipoterapii

 

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Centrum Szkoleń „Green Way”, wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającym uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

 

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

 

Kurs nadaje UPRAWNIENIA ZAWODOWE Instruktora, specjalność: HIPOTERAPIA.

25h praktyk, w tym 10h z pacjentem.

 

 

Hipoterapia to metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z wielu form rehabilitacji wieloprofilowej (psycho-ruchowej), oddziałującej jednocześnie psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest w różnym wieku zarówno u dzieci jak u młodzieży czy dorosłych.

 

 

 

Cena szkolenia: 2 150 zł  (część ogólna + część specjalistyczna)
550 zł  (zakwaterowanie + wyżywienie)

 

 * Każdy dodatkowy nocleg jest dodatkowo płatny!!!

Miejsce Ośrodek Szkolenia Olimpijskiego w Zakrzowie (woj. opolskie)
Termin 9-13.02.2022 teoria on-line
14-18.02.2022 praktyka
Zapisz się

* BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI. 

Informacje dodatkowe:

Polska Akademia Zoopsychologii i Animaloterapii oraz Centrum Szkoleń „Green Way” zapraszają na Kurs Instruktora Hipoterapii.

Szkolenie jest kompleksowe i obejmuje część ogólną i specjalistyczną. Podczas kursu uczestnicy  poznają metodyczne i pedagogiczne narzędzia, które pozwolą im przeprowadzić prawidłowe zajęcia hipoterapeutyczne. Zajęcia teoretyczne odbywają się on-line a zajęcia praktyczne w ośrodku.

Kurs przeznaczony jest dla:
 • osób, pragnących poznać metodę hipoterapii;
 • terapeutów, pedagogów, psychologów,
 • asystentów osób niepełnosprawnych, studentów itd.,
 • chcących wykorzystywać metodę hipoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy.
Łączna cena szkolenia obejmuje:
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • egzaminy,
 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • wydanie dokumentów (zaświadczenie na wzorze druku MEN, certyfikat w j. polskim i angielskim, legitymacja),
 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie uczestników.
Warunki uczestnictwa:
 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie średnie,
 • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • oświadczenie potwierdzające dobry stan zdrowia, umożliwiający wykonywanie zawodu Instruktora Hipoterapii ( zał.)
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł),
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).
Informacje dodatkowe:
 1. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
 2. Poza programem szkolenia możliwe jest wykupienie dodatkowych godzin jazdy konnej.
 3. Na kursie niezbędny jest sprzęt jeźdźiecki (bryczesy, buty na płaskiej podeszwie, kask ochronny).
 4. W trakcie trwania szkolenia przeprowadzone zostaną egzaminy cząstkowe z poszczególnych bloków tematycznych.
 5. Ukończenie kursu, zdanie egzaminów praktycznego oraz teoretycznych jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych Instruktora HIPOTERAPII,
 6. Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany jego terminu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych czynników uniemożliwiających organizację szkolenia, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane na listę.

 Informacje organizacyjne:

 1. Na ok. 7 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator przekazuje szczegółowe informacje dotyczące szkolenia telefonicznie i mailowo.
 2. Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (przy wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)
 3. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy.
 4. Wszyscy uczestnicy PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA otrzymają:
 • Materiały z wykładów w formie papierowej oraz elektronicznej opracowane przez naszych instruktorów,
 • Zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze druku MEN,
 • Certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim,
 • Legitymację instruktorską.

W przypadku pytań dotyczących spraw organizacyjnych prosimy o kontakt:

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl
tel. 665 011 813
tel. Księgowość / Urzędy pracy: 531 938 444

Program:

1. BLOK MEDYCZNY

 •   Podstawy fizjologii układów: kostnego, mięśniowego, krążenia i oddychania.
 •   Anatomia.
 •   Biomechanika. 
 •   Prawidłowy rozwój człowieka. 
 •   Podstawy patofizjologii schorzeń usprawnianych poprzez hipoterapię.
 •   Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
2. BLOK HIPOTERAPEUTYCZNY
 
 •   Teoria hipoterapii. 
 •   Schorzenia rehabilitowane hipoterapią. 
 •   Sposoby prowadzenia jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych.
 •   Metodyka prowadzenia zajęć. 
 •   Organizacja pracy ośrodka hipoterapii. 
 •   Koń w hipoterapii.
 •   Praktyki z pacjentami.

3. BLOK REHABILITACYJNY

 •  Podstawowe pojęcia rehabilitacji.
 •  Rehabilitacja medyczna i jej składowe.
 •  Charakterystyka fizjoterapii i kinezyterapii.
 •  Rehabilitacja w jednostkach chorobowych.

4. BLOK PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

 •   Elementy treningu interpersonalnego. 
 •   Podstawowe zagadnienia z psychologii rozwojowej. 
 •   Elementy terapii psycho – pedagogicznej.

5. BLOK HIPOLOGICZNY  

 •   Hodowla i użytkowanie koni. 
 •   Podstawy profilaktyki weterynaryjnej. 
 •   Podstawy chowu koni. 
 •   Sprzęt jeździecki i hipoterapeutyczny.
 •   Nauka lonżowania.

NASI WYKŁADOWCY

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

tel. 665 011 813
tel. Księgowość / Urzędy pracy: 531 938 444

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.