Kurs Instruktora Szermierki

 "Uprawianie szermierstwa usuwa bóle, smutki i choroby, zwalcza melancholię, choleryczność i zgubne zarozumialstwo.
Daje człowiekowi oddech, doskonałe zdrowie i długie życie." 


KURS Z LICENCJĄ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZERMIERCZEGO

Szermierka– to elegancka i elitarna dyscyplina sportowa ceniona na całym świecie, ma wielki wpływ na wszechstronny rozwój człowieka.

Instruktor szermierki jest trenerem, psychologiem, lekarzem oraz przyjacielem, dlatego szkolenie  ma na celu przygotowanie uczestników  do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu szermierki, przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych oraz taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania.
Postaramy się przedstawić odpowiednie zestawy ćwiczeń, które uczą koordynacji ruchowej, zwinności, precyzji, szybkości podejmowania decyzji, orientacji w przestrzeni i kontroli nad własnym ciałem.

Kurs instruktora sportu o specjalizacji szermierka  upoważnia  do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie oraz przygotowuje  do profesjonalnego prowadzenia zajęć w różnych grupach wiekowych.

1750 zł szkolenie 
(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)

Program kursu obejmuje:

  • zajęcia praktyczne
  • zajęcia teoretyczne w formie wykładów i seminariów
  • hospitalizację zajęć
  1.  Geneza i historia szermierki, rozwój szermierki na świecie i w Polsce.
  2.  Metodyka nauczania, teoria i organizacja zasad prowadzenia zajęć z zakresu szermierki z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
  3. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia zajęć.
  4. Znajomość i umiejętność poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych oraz przepisów rywalizacji i sędziowania z zakresu szermierki.
  5. Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym dla osób w różnym wieku.
  6. Rola szermierki w edukacji młodzieży (współpraca w zespole, wykorzystanie czasu wolnego).
  7. Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów z zakresu szermierki.

[TABELA]

Kurs na instruktora SZERMIERKI zakończony jest egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności teoretyczne oraz praktyczne.

Warunki uczestnictwa:

1. co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
2. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
3. znajomość i doświadczenie w szermierce.

 

 

Więcej informacji:

Wszystkie informacje formalno-organizacyjne odnośnie kursu można uzyskać pod numerami:
kom. 607 648 811
kom. 665 011 813
e-mail:biuro@szkolenia-gw.pl 

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444

 

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze

 

Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)