Kurs Instruktora Szermierki

 Kurs z licencją Polskiego Związku Szermierczego , prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

"Uprawianie szermierstwa usuwa bóle, smutki i choroby, zwalcza melancholię, choleryczność i zgubne zarozumialstwo.
Daje człowiekowi oddech, doskonałe zdrowie i długie życie." 

George Silver „Paradoxes of Defense”, 1599

Instruktor szermierki jest trenerem, psychologiem, lekarzem oraz przyjacielem, dlatego szkolenie  ma na celu przygotowanie uczestników  do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu szermierki, przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych oraz taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania.
Postaramy się przedstawić odpowiednie zestawy ćwiczeń, które uczą koordynacji ruchowej, zwinności, precyzji, szybkości podejmowania decyzji, orientacji w przestrzeni i kontroli nad własnym ciałem.


CENA SZKOLENIA:

1750 zł szkolenie

cena nie zawiera noclegu i wyżywienia


Kurs instruktora sportu o specjalizacji szermierka  upoważnia  do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie oraz przygotowuje  do profesjonalnego prowadzenia zajęć w różnych grupach wiekowych.


Program kursu obejmuje:

 • Zajęcia praktyczne,
 • zajęcia teoretyczne w formie wykładów i seminariów,
 • Hospitalizację zajęć,
 • Geneza i historia szermierki, rozwój szermierki na świecie i w Polsce,
 •  Metodyka nauczania, teoria i organizacja zasad prowadzenia zajęć z zakresu szermierki z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania,
 • Zasady bezpieczeństwa prowadzenia zajęć,
 • Znajomość i umiejętność poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych oraz przepisów rywalizacji i sędziowania z zakresu szermierki,
 • Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym dla osób w różnym wieku,
 • Rola szermierki w edukacji młodzieży (współpraca w zespole, wykorzystanie czasu wolnego),
 • Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów z zakresu szermierki.

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat.

 • Posiadanie oświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania szermierki ( oświadczenie podpisane samodzielnie - załącznik wysyłamy na 10 dni przed rozpoczeciem szkolenia )

 • Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub innego dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie

 • Posiadanie 1 zdjęcia legitymacyjnego o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

 • Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł).

 • Uiszczenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach).

Numer konta:

Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826

SWIFT: ALBPPLPW

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

tel. +48 665 011 813

tel. Księgowość / Urzędy pracy: 607 648 811

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.