Kurs Instruktora Wspinaczki

Kurs instruktora wspinaczki składa się z dwóch części - ogólnej (obejmującej 56 godzin - e-lerning)), jednakowej dla wszystkich dyscyplin oraz specjalistycznej (96 godzin), zawierającej teorię i praktykę z zakresu wspinaczki skalnej realizowanej na sztucznych ścianach wspinaczkowych oraz na skałkach w Polsce.
Kurs instruktora sportu o specjalizacji wspinaczka sportowa upoważnia do pełnoprawnego wykonywania zawodu instruktora sportu w tej dziedzinie oraz przygotowuje  do profesjonalnego prowadzenia zajęć na ścianach wspinaczkowych naturalnych i sztucznych, w ośrodkach sportów wspinaczkowych, parkach linowych, górskich ośrodkach rekreacyjnych, halach sportowych indoorowych, outdoorowych.
Osoby, które ukończyły szkolenie mogą prowadzić zajęcia z różnymi grupami wiekowymi.

 

 


 CENA SZKOLENIA:

1590 zł

Miejsce szkolenia: Podhale (m.in. Przełom Białki (Obłazowa, Kramnica), góra Wdżar, Gęśle, dolina Lejowa, sztuczna ścianka wspinaczkowa TOP w Nowym Targu)

 

Miejsce Białka Tatrzańska
Termin 29.04-05.05.2024
Zapisz się


Program szkolenia:

 • Charakterystyka dyscypliny oraz krótki rys historyczny,
 • Sprzęt i wyposażenie wspinacza. Zasady doboru, konserwacji i użytkowania. Oznakowanie,
 • ABC  asekuracji,
 • Metodyka wiązania węzłów i podstawowe błędy dotyczące węzłów,
 • Zasady rozgrzewki wspinaczkowej oraz rozciągania,
 • Kontuzje  we wspinaczce , profilaktyka oraz sposoby postępowania w trakcie urazu,
 • Metodyka szkolenia. Nauczanie technik: ruchu, asekuracji, prowadzenia,
 • Style oraz skale wspinaczkowe, najtrudniejsze drogi i buldery na świecie,
 • Zasady organizacji szkolenia wspinaczkowego dla początkujących,
 • Sposoby przechodzenia dróg wspinaczkowych oraz stopnie trudności,
 • Stopnie szkoleniowe we wspinaczce sportowej – uprawnienia instruktora,
 • Zasady organizacji i prowadzenia treningu wspinaczkowego,
 • Zawody wspinaczkowe. Zasady organizacji i sędziowania. Regulaminy,
 • Nauka wspinania z dołem – asekuracja dynamiczna i statyczna,
 • Budowa i rodzaje sztucznych ścian wspinaczkowych oraz ich wyposażenie; przepisy związane z budową, instalacją oraz eksploatacją sztucznych ścian,
 • Bezpieczeństwo wspinania na obiektach sztucznych.

Warunki uczestnictwa w kursie na instruktora wspinaczki:

 • Ukończona szkoła średnia,
 • umiejętność wspinaczki i asekuracji z dolna protekcją,
 • prowadzenie dróg o trudności VI+,

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Na zajęcia dobrze zabrać osobisty sprzęt asekuracyjny oraz posiadany sprzęt wspinaczkowy,
 • Osoby nie posiadające sprzętu zostaną  na miejscu w niego wyposażone,
 • Organizator nie pokrywa  kosztów parkingów oraz  dojazdu na ścianki wspinaczkowe,
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty),
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp,
 • Wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015),
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 10000zł,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę.                                                    

 


 Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

 Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


 Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
SWIFT: ALBPPLPW

 Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

 e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

 tel. +48 665 011 813

 tel. Księgowość / Urzędy pracy: 607 648 811

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.

Szkoleniowcy