Strzelectwo Sportowe

Kurs z licencją Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Strzelectwa Sportowego, które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, szkołach na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów.

 

 Legitymacja instruktora strzelectwa sportowego wydawana jest przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

 

 


CENA SZKOLENIA:
2800zł !! 

 

Promocja lokalizacja Kraków, przy zapisie do 14 lutego cena kursu wynosi 2 590 zł

 

Promocja lokalizacja Warszawa, przy zapisie do 28 lutego cena kursu wynosi 2 390 zł100zł  Prowadzący Strzelanie
Z CZĘŚCI OGÓLNEJ ZWOLNIENI SĄ TYLKO ABSOLWENCI AWF
(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)


 BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI.

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego.

Miejsce Kraków ( cena 2590zł do 14.02.2023r) OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !! Warszawa ( cena 2390zł do 28.02.2023r)
Termin 03-05.03.2023 I zjazd
11-12.03.2023 II zjazd
18-19.03.2023 III zjazd
25-26.03.2023 IV zjazd
01-02.04.2023 V zjazd
15-16.04.2023 VI zjazd
22-23.04.2023 VII zjazd
29.04- 3.05.2023 VIII zjazd
01-07.05.2023 I zjazd
13-14.05.2023 II zjazd
20-21.05.2023 III zjazd
27-28.05.2023 IV zjazd
03-04.06.2023 V zjazd
10-11.06.2023 VI zjazd
17-18.06.2023 VII zjazd
Zapisz się Zapisz się


W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • Egzaminy,
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja ),
 • Strzelnica,
 • Amunicja.

Program kursu obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne na strzelnicy
 • zajęcia teoretyczne

1. Historia strzelectwa.
2. Proces odnowy w procesie strzelania sportowego.
3. Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć.
4. Nauka o broni i amunicji.
5. Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich.
6. Przepisy i regulaminy.
7. Prowadzenie zajęć.
8. Organizacja zawodów strzeleckich.
9. Prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach.
10. Strzelania kontrolne konkurencji.
11. Strzelectwo praktyczne, bojowe, obronne.
12. Zajęcia indywidualne.


Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa sportowego
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np.dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
 4. 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 5. nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (400 zł)
 6. opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w 3 ratach - system blue media)
 7. uzupełnienie oświadczenia o niekaralności ( link tutaj)
 8. posiadanie patentu strzeleckiego / licencji strzeleckiej lub posiadanie legitymacji ( świadectwa) potwierdzającej pracę w służbie mundurowej.
 9. Członek zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego
 10. Z części ogólnej zwolnieni są TYLKO absolwenci AWF.

Osoby, które nie posiadają patentu strzeleckiego lub nie służyli w służbie mundurowej nie otrzymają legitymacji PZSS.


 Informacje dodatkowe:

 • Przed częścią specjalistyczną prowadzone są zajęcia z części ogólnej,
 • Dokumenty wydawane na drukach wzorowanych na ustawie MEN,
 • Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat,
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień: uprawnienia sędziowskie ( dodatkowa opłata 350zł), uprawnienia instruktora strzelectwa bojowo-dynamicznego  ( dodatkowa opłata 350zł),
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp,
 • Wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu praktycznego oraz teoretycznego jest podstawą do nadania uprawnień  instruktora sportu  ze specjalnością „strzelectwo sportowe",
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin
  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015),
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę.

Kurs jest dodatkowo punktowany w rekrutacji do policji i innych służb mundurowych.
 

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU

GREEN WAY S.Subik
al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


 Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
SWIFT: ALBPPLPW

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


 Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

 e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

 tel. +48 665 011 813

 tel. +48 665 032 882

 tel. Księgowość / Urzędy pracy: 531 938 444

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.