Strzelectwo Sportowe

Kurs z licencją Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Strzelectwa Sportowego, które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, szkołach na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów.

 

 Legitymacja instruktora strzelectwa sportowego wydawana jest przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

 

 


CENA SZKOLENIA:
3700zł !! 

 

Dodatkowo możliwość zdobycia uprawnień:

 

150zł -  Prowadzący Strzelanie

 

350 zł - Uprawnienia Sędziowskie

 

490 zł -  Instruktor Strzelectwa Dynamiczno-Bojowego


Z CZĘŚCI OGÓLNEJ ZWOLNIENI SĄ TYLKO ABSOLWENCI AWF
(cena kursu nie zawiera noclegu i wyżywienia)


 BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI.

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego.

Miejsce Warszawa
Termin 6-8.09.2024 I zjazd cz. Ogólna
14-15.09.2024 II zjazd cz. Ogólna
21-22.09.2024 III zjazd cz. Ogólna
28-29.09.2024 IV zjazd cz. Ogólna
4-6.10.2024 V zjazd cz. Specjalistyczna
12-13.10.2024 VI zjazd cz. Specjalistyczna
19-20.10.2024 VII zjazd cz. Specjalistyczna
26-27.10.2024 VIII zjazd cz. Specjalistyczna
9-10.11.2024 IX zjazd cz. Specjalistyczna
16-17.11.2024 X zjazd cz. Specjalistyczna
23-24.11.2024 XI zjazd cz. Specjalistyczna
Zapisz się


W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • Egzaminy,
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja ),
 • Strzelnica,
 • Amunicja.

Program kursu obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne na strzelnicy
 • zajęcia teoretyczne

1. Historia strzelectwa.
2. Proces odnowy w procesie strzelania sportowego.
3. Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć.
4. Nauka o broni i amunicji.
5. Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich.
6. Przepisy i regulaminy.
7. Prowadzenie zajęć.
8. Organizacja zawodów strzeleckich.
9. Prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach.
10. Strzelania kontrolne konkurencji.
11. Strzelectwo praktyczne, bojowe, obronne.
12. Zajęcia indywidualne.


Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. oświadczenie zdrowotne, o braku przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa sportowego
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np.dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
 4. 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 5. nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (400 zł)
 6. opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w 3 ratach - system blue media)
 7. uzupełnienie oświadczenia o niekaralności ( link tutaj)
 8. Zgodnie z regulaminem PZSS - Instruktorem sportu strzeleckiego może zostać osoba, która:
  pkt.5 §1Spełnia wszystkie poniższe warunki:
  a. Jest członkiem zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego
  b. Posiada patent strzelecki (równoznaczne z patentem jest posiadanie legitymacji osoby
  dopuszczonej do posiadania broni).
  c. Posiada licencję zawodniczą PZSS (dla byłych zawodników sportu strzeleckiego równoznaczne z
  licencją jest udokumentowanie zdobycia co najmniej III klasy sportowej).
  pkt.6 §1  Osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. 5, może zostać zakwalifikowana jeżeli jest
  pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych
  służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
 9. Członek zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego
 10. Z części ogólnej zwolnieni są TYLKO absolwenci AWF.

Osoby, które nie posiadają patentu strzeleckiego lub nie służyli w służbie mundurowej nie otrzymają legitymacji PZSS.


 Informacje dodatkowe:

 • Przed częścią specjalistyczną prowadzone są zajęcia z części ogólnej,
 • Dokumenty wydawane na drukach wzorowanych na ustawie MEN,
 • Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat,
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień: uprawnienia sędziowskie ( dodatkowa opłata 350zł), uprawnienia instruktora strzelectwa bojowo-dynamicznego  ( dodatkowa opłata 490zł),
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp,
 • Wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu praktycznego oraz teoretycznego jest podstawą do nadania uprawnień  instruktora sportu  ze specjalnością „strzelectwo sportowe",
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin
  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015),
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę.

Kurs jest dodatkowo punktowany w rekrutacji do policji i innych służb mundurowych.
 

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU

GREEN WAY S.Subik
al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


 Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
SWIFT: ALBPPLPW

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


 Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

 e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

 tel. +48 665 011 813

 tel. Księgowość / Urzędy pracy: 607 648 811

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.