Strzelectwo Sportowe

(kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, specjalność: SRZELECTWO SPORTOWE)

KURS Z LICENCJĄ POLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECKIEGO!!!

Szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie Strzelectwa Sportowego, które pozwolą na samodzielne prowadzenie zajęć zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi we wszystkich klubach, szkołach na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów

1790 zł część specjalistyczna ( 1590zł dla członków GROM Tarnobrzeg)
200 zł   część ogólna

Z CZĘŚCI OGÓLNEJ ZWOLNIENI SĄ TYLKO ABSOLWENCI AWF

70zł  Prowadzący Strzelanie

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora z innej dyscypliny sportu lub rekreacji.

 

Istnieje możliwość zapewnienia noclegu:

NOCLEGI -35-40zł/dzień (Jedlicze-pokoje 2 osobowe)

NOCLEGI - 60-70zł/dzień (Kraków-pokoje 2 osobowe)

Miejsce Tarnobrzeg
Termin 23-24.10.21-Izj, 30-31.10.21-IIzj, 5-7.11.21-IIIzj, 13-14.11.21-IVzj, 20-21.11.21-Vzj, 26-28.11.21-VIzj, 3-5.12.21-VIIzj, 10-12.12.21-VIIIzj
Zapisz się

* BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI.

W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzaminy
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja )
 • Strzelnica
 • Amunicja 

Program kursu obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne na strzelnicy
 • zajęcia teoretyczne

1. Historia strzelectwa
2. Proces odnowy w procesie strzelania sportowego
3. Zagadnienia bezpieczeństwa w prowadzeniu zajęć
4. Nauka o broni i amunicji
5. Praktyczne nauczanie strzelania poszczególnych konkurencji strzeleckich
6. Przepisy i regulaminy
7. Prowadzenie zajęć 
8. Organizacja zawodów strzeleckich
9. Prowadzenie obserwacji na treningu i zawodach
10. Strzelania kontrolne konkurencji
11. Strzelectwo praktyczne, bojowe, obronne
12. Zajęcia indywidualn

Warunki uczestnictwa:

 1. ukończone 18 lat
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa sportowego
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np.dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
 4. 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 5. nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (400 zł)
 6. opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w 3 ratach)
 7. uzupełnienie oświadczenia o niekaralności ( link tutaj)
 8. posiadanie patentu strzeleckiego / licencji strzeleckiej lub posiadanie legitymacji ( świadectwa) potwierdzającej pracę w służbie mundurowej.
 9. Członek zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego
 10. Z części ogólnej zwolnieni są TYLKO absolwenci AWF.

Osoby, które nie posiadają patentu strzeleckiego lub nie służyli w służbie mundurowej nie otrzymają legitymacji PZSS.

 

Informacje dodatkowe:

 • Przed częścią specjalistyczną prowadzone są zajęcia z części ogólnej.
 • Dokumenty wydawane na drukach MEN
 • Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp
 • wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia
 • Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu praktycznego oraz teoretycznego jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora sportu  ze specjalnością „strzelectwo sportowe";
 • Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

 

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

e-mail : biuro@szkolenia-gw.pl     

tel.: 665011813

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.