Kurs INSTRUKTORA SNOWBOARDU

Praca z dziećmi oraz dorosłymi na obozach, koloniach, w szkółkach narciarskich, czy ośrodkach wypoczynkowych - to tylko niewielka część tego, co możesz robić z uprawnieniami INSTRUKTORA NARCIARSTWA. Zapraszamy na szkolenie, na którym w miłej atmosferze odbędziesz zajęcia praktyczne na wysokim poziomie oraz wysłuchasz prowadzonych w przystępny sposób wykładów. 

 

 


 

Cena kursu 1300 zł

 

  (cena nie obejmuje noclegu i wyżywienia oraz karnetów)

                                                                                                                     

 

BARDZO PROSIMY O UWAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, WPISUJĄC POLSKIE ZNAKI.

 

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora rekreacji i sportu z innej dyscypliny sportu.

[TABELA]

Organizator zastrzega sobie zmianę lokalizacji kursu w razie złych waruknków pogodowych


  

 KARNETY  - ok. 765zł / 800zł ( do potwierdzenia mailowo)
WYŻYWIENIE i noclegi - zamawiane indywidualnie

 

 *Uwaga ceny karentów mogą ulec zmianie według cenika stoków.

Liczba miejsc ograniczona !

 


Szkolenie przygotowuje kursantów do pracy z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynkowych, szkołach narciarskich, na obozach sportowych oraz koloniach zimowych. Absolwenci kursu otrzymają tytuł zawodowy Instruktora SNOWBOARDU oraz legitymację instruktorską potwierdzającą zdobyte umiejętności. 

 


 


 


 W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne na stoku,
 • Egzaminy,
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja),
 • Ubezpieczenie uczestników,
 • Materiały szkoleniowe.

Informacje dodatkowe:

 • Dokumenty wydawane na wzorach druków MEN,
 • Liczba miejsc na kursie jest ograniczona,
 • Koszt za skipass ponoszą kursanci,
 • Warunkiem uzyskania dokumentów jest skończony 18 rok życia oraz ukończenie min. szkoły średniej,
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • Każdy z uczestników musi posiadać kask ochronny,
 • Na wszystkich zajęciach specjalistycznych obowiązuje odpowiedni strój oraz sprzęt sportowy,
 • Istnieje możliwość wpłaty ratalnej przez system blue media,
 • Wpłacając zaliczkę w wysokości 400zł w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
  (np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2019),
 • Możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe Urzędy Pracy, itp.
 • Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i mailowo ok. 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • Kursanci ubezpieczeni są na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł,
 • Jeżeli umiejętności uczestnika nie pozwalają na zdobycie uprawnień Instruktora Sportu - wówczas po zdaniu egzaminu końcowego (teoretycznego oraz praktycznego) uczestnik może otrzymać uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej,
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej może ponownie przystąpić do egzaminu poprawkowego dającego uprawnienia Instruktora Sportu,organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych (min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu, o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

PROGRAM KURSU NA INSTRUKTORA SNOWBOARDU OBEJMUJE

Wykłady:
 •  Zarys historii snowboardu na świecie i w Polsce,
 • Ogólna charakterystyka terenów narciarskich w Polsce,
 • Sprzęt snowboardowy, zasady jego przygotowania i konserwacji, ekwipunek snowboardowy,
 •  Bezpieczeństwo w górach,
 • Organizacja pomocy w wypadkach narciarskich,
 • Kodeks Narciarski, Dekalog FIS, Narciarski Regulamin Sportowy,
 • Charakterystyka ogólna konkurencji zjazdowych,
 • Organizacja zawodów snowboardowych na poziomie szkolnym,
 • Analiza techniki - podstawowe zagadnienia z techniki snowboardowej,
 • Systematyka i opisy technik snowboardowych, metodyka nauczania snowboardu.
Zajęcia praktyczne: 
 •  Nauczanie i doskonalenie technik snowboardowych,
 • Jazda szkolna – doskonalenie pokazu ewolucji snowboardowych,
 • Metodyka nauczania snowboardu,
 •  Nauka obserwacji i korekty błędów,
 •  Prowadzenie lekcji snowboardowych przez uczestników obozu,
 •  Przygotowanie oraz przeprowadzenie snowboardowej  imprezy rekreacyjnej,
 •  Organizacja i udział w zawodach snowboardowych, 
 • Na poziomie szkolnym,
 •  Jazda terenowa.
 (Uprawnienia Instruktora SPORTU otrzymają osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie, pozostałe osoby uzyskają tytuł Instruktora REKREACJI)

Numer konta:


Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826

SWIFT: ALBPPLPW

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)

 


Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

tel. +48 665 011 813

tel. Księgowość / Urzędy pracy: 607 648 811

 

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.