TENIS STOŁOWY

Kurs instruktora tenisa stołowego

Kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, rekreacji ruchowej

specjalność: TENIS STOŁOWY

PO NASZYM KURSIE OTRZYMASZ LICENCJĘ POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

Celem kursu jest przygotowanie  do samodzielnego prowadzenia zajęć nauczania i doskonalenia w tenisie stołowym poprzez:

  • opanowanie umiejętności pedagogicznych niezbędnych do prowadzenia zajęć nauczania i doskonalenia w tenisie stołowym,
  • poznanie regulaminów, przepisów i zasad bezpieczeństwa prowadzenia zajęć;
  • opanowanie współczesnej wiedzy o technikach gry w tenisie stołowym, metodyce nauczania, a także  zagadnień treningu sportowo – rekreacyjnego,
  • zdobycie  umiejętności w zakresie organizacji pracy z grupami sportowymi w dziedzinie tenisa stołowego oraz działalności rekreacyjnej.

1000 zł szkolenie
część ogólna - gratis

  • istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej, legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora z innej dyscypliny sportu.

W cenę szkolenia wliczone są:

  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne (zajęcia trwają od godz. 9:00 do 18:00)
  • Egzaminy
  • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja )
  • Ubezpieczenie uczestników

Program kursu obejmuje:

  1 - Geneza i historia tenisa stołowego. Rozwój tenisa stołowego  na świecie i w Polsce,
  2 - Metodyka nauczania 
  3 - Teoria i organizacja zasad prowadzenia zajęć tenisa stołowego z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania
  4 - Umiejętność poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych
  5 - Przepisy gry i sędziowanie z zakresu tenisa stołowego
  6 - Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów z zakresu tenisa stołowego
  7 - Bezpieczeństwo prowadzenia zajęć 
  8 - Znaczenie roli gry sportowej w edukacji młodzieży (współpraca w zespole, wykorzystanie czasu wolnego)

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

[TABELA]

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2019)

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl    

tel.: 665-011-813

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.

Szkoleniowcy