ZOOPSYCHOLOG/BEHAWIORYSTA specjalizacja PSY

 

 UWAGA! Kurs ma formę HYBRYDOWĄ - zajęcia odbywają się stacjonarnie w Krakowie i jednocześnie on-line. Istnieje możliwość wyboru dogodnej formy przed każdym ze zjazdów. Wykłady są dodatkowo nagrywane i wszyscy studenci otrzymują do nich dostęp.

 

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

Kurs przeznaczony jest dla:

Instruktorów szkolenia psów (trenerów psów), dogoterapeutów/kynoterapeutów, lekarzy weterynarii, techników weterynarii, petsitterów, wolontariuszy, pracowników schronisk oraz osób interesujących się zachowaniem zwierząt, opiekunów psów sprawiających problemy.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 30 godzin praktyk w Schronisku na Paluchu (praktyki są nieobowiązkowe, ale zalecane).

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  Z WŁASNYMI PSAMI - warsztaty komunikacyjne z Joanną Błońską (praktyki są nieobowiązkowe, ale zalecane).

CASE STUDY (analiza przypadków na podstawie wywiadów behawioralnych i filmów).

AUTORSKA METODA UFT: Understand -> Find -> Transformation

 

UWAGA!!! W trakcie kursu GRATIS cztery seminaria o łącznej wartości 1 700 zł: 

1. TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA U PSÓW: AGRESJA, LĘKLIWOŚĆ, NADPOBUDLIWOŚĆ – PROWADZĄCA LEK. WET. ZOOPSYCHOLOG JOLANTA ŁAPIŃSKA 

2. ROZPOZNAWANIE BÓLU I FARMAKOTERAPIA U PSÓW - PROWADZĄCA LEK. WET. ZOOPSYCHOLOG JOLANTA ŁAPIŃSKA

3. KOMUNIKACJA Z PSEM-PODSTAWA PRACY TRENERSKIEJ I BEHAWIORALNEJ - PROWADZĄCA JOANNA BŁOŃSKA

4. WEBINAR KOMUNIKACJA, ZACHOWANIA GROŻĄCE I AGRESYWNE U PSÓW - PROWADZĄCA MARINA GARFAGNOLI (WŁOCHY)

 

5 CERTYFIKATÓW W CENIE KURSU    

  


 Cena szkolenia: 4 500 zł

 Przy zapisie do 30.11.21 r. cena: 4 000 zł * 

                                                                   * Warunkiem uzyskania zniżki jest zapisanie się do 30.11.21 r. i wpłata 400 zł zaliczki w dniu zapisu.                                                                                                                                                                           (cena nie obejmuje noclegu i wyżywienia)                                                                                                                     Przy zapisie na dwie specjalizacje atrakcyjny RABAT!                                                                     


   Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków

       Linki do miejsc noclegowych: KLIKNIJ  


  

Miejsce Kraków + on-line
Termin 07-09.01.2022 r. I ZJAZD
25-27.02.2022 r. II ZJAZD
11-13.03.2022 r. III ZJAZD
09-10.04.2022 r. IV ZJAZD
22-24.04.2022 r. V ZJAZD nieobowiązkowy (warsztaty komunikacyjne), zjazd poza Krakowem
05-08.05.2022 r. VI ZJAZD
Zajęcia w dni robocze od 15.00
Zapisz się

 

 Informacje organizacyjne: 

 1. Formuła kursu umożliwia udział w specjalizacji psy i koty w tym samym terminie (zajęcia są w trakcie dnia podzielone na wykłady dla spec. koty, a następnie dla spec. psy).
 2. Zajęcia praktyczne w schronisku są nieobowiązkowe, ale zalecamy ich odbycie. Praktyki odbywają się tylko w schronisku na Paluchu w Warszawie gdzie behawioryści pracują  nowymi  metodami opartymi na komunikacji z psem. 
 3. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
 4. Organizator pomaga w zorganizowaniu noclegu i wyżywienia.
 5. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator przesyła szczegółowy harmonogram. 
 6. Kurs bez udziału psów kursantów.

8. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty (po wcześniejszym, mailowym poinformowaniu organizatora). Płatność ratalna jest bez odsetek, w dowolnych ratach. Całkowitej spłaty należy dokonać do 2 mies. od rozpoczęcia kursu. Warunkiem uzyskania takiej formy płatności jest wpłata co najmniej połowy należności najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

9. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • egzaminy,
 • materiały szkoleniowe, 
 • dokumenty zawodowe (zaświadczenie na wzorze druku MEN, certyfikat w j. polskim i angielskim), legitymacja instruktorska domyślnie w j. polskim (w innym języku należy zgłosić organizatorowi tydz. przed rozpoczeciem kursu), możliwość wyrobienia oprócz jednej bezpłatnej dodatkowej legit. za opłatą 50 zł, licencja PAZiA ),
 • 4 dodatkowe certyfikaty u działu w seminariach.
 • ubezpieczenie uczestników.

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat,
 • 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł),
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu najpóźniej w pierwszym dniu kursu (możliwość wpłaty w ratach). Płatność ratalna jest bez odsetek, w dowolnych ratach. Całkowitej spłaty należy dokonać do 2 mies. od rozpoczęcia kursu. Warunkiem uzyskania takiej formy płatności jest wpłata co najmniej połowy należności najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

 

Program szkolenia:

Zajęcia praktyczne

 • Analiza przypadków na podstawie filmów  i planów modyfikacji zachowania (CASE STUDY).
 • 30 godzin w Schronisku na Paluchu w Warszawie (terminy praktyk kursanci ustalają indywidualnie i nie zawieraja się one w terminach zjazdów).
 • Udział w WARSZTATACH KOMUNIKACYJNYCH z własnym psem. Psy są kwalifikowane do zajęć na podstawie ankiety i przesłanych filmów (zastrzegamy możliwość nie przyjęcia psa na zajęcia z powodu stanu zdrowia czy zbyt trudnych dla niego warunków, otoczenia, sytuacji itp.). Osoby bez psów dołączają do zespołów z opiekunami psów, biorą czynny udział w zajęciach.

Kynologia

 1. Proces udomowienia  psa oraz kształtowania się ras.
 2. Naturalne wzorce zachowania psów.
 3. Rozwój psa.
 4. Socjalizacja szczenięcia  i jej wpływ na dalsze życie psa.
 5. Jak pies postrzega świat (rola zmysłów).
 6. Teoria dominacji: prawda czy fałsz?
 7. Żywienie, a zachowanie zwierząt.

Psychologia

 1. Motywacja jako proces służący wprowadzaniu zmian.
 2. Asertywność i komunikacja interpersonalna.
 3. Budowanie profesjonalnego kontaktu  z klientem – warsztat.

Zoopsychologia/behawiorystyka

1. Funkcjonowanie układu nerwowego u psów, neuroprzekaźników i struktur mózgu. 

2. Choroby somatyczne, a zaburzenia zachowania u zwierząt.

3. Ocena występowania bólu u psów.

4. Dobrostan psów - podstawowe potrzeby.

 • podstawowe potrzeby żywieniowe
 • zachowania związane z oddawaniem moczu i kału
 • schronienie i miejsce odpoczynku
 • ruch
 • zabawa
 • ogryzanie i żucie
 • doznania dotykowe
 • szkolenie i ćwiczenia ruchowe
 • smakołyki i nagrody

5. Podróż, hotele dla psów, odwiedziny w lecznicy i u groomera.

6. Szkolenie pozytywne jako element modyfikacji zachowania zwierząt.

 • wygaszanie
 • niezamierzone wzmacnianie
 • problem "łagodnej kary"
 • typowe problemy związane ze wzmocnieniem pozytywnym
 • przeciwwarunkowanie (klasyczne, instrumentalne)
 • odwrażliwianie

7. Zapobieganie zaburzeniom zachowania psów.

8. Komunikacja z psem.

 • Teoria komunikacji, czyli co mamy na myśli używając terminu komunikacja psów oraz do czego potrzebna nam wiedza sygnałów wysyłanych przez psy.
 • Etogram, czyli przegląd psich sygnałów.
 • Dystans i jego znaczenie w przypadku komunikacji psów półdzikich.
 • Komunikacja na linii pies – pies  – analiza zdjęć i filmów dotyczących różnych przypadków i interpretacja zachowań psów.
 • O tym, co może zakłócać komunikację psów:  na linii pies-pies, na linii człowiek-pies, czyli komunikacyjne wpadki i nieporozumienia oraz ich konsekwencje, jak ich uniknąć.
 • Zastosowanie wiedzy o komunikacji psów w życiu codziennym z naszym podopiecznym, wpracy z psami, dbaniu o dobrostan psów.
 • Sygnały psów, a sygnały innych zwierząt – porównanie.

9. Komunikacja, zach. grożące i agresywne psów.

 • Panoramiczna wizja zachowania psa.
 • Etogram psa.
 • Komunikacja pies-pies.
 • Komunikacja pies-człowiek.
 • Zachowania wynikające ze stresu.
 • Zachowania grożące i ich znaczenie dla psów.
 • Napastliwość, agresja i zachowania agonistyczne.
 • Komunikacja agresywna, a agresja – kiedy pies może kogoś skrzywdzić?
 • Stany emocjonalne kryjące się za agresywnością.
 • Komunikacja agresywna, a dawanie ujścia instynktom drapieżnym.
 • Zabawa, zaloty, zachowania reprodukcyjne.
 • Znaczenie znakowania.

10. Najczęstsze problemy behawioralne psów i sposoby na ich rozwiązywanie.

 • ciągnięcie na smyczy
 • skakanie na ludzi
 • nadmierna wokalizacja
 • niewłaściwa zabawa
 • zachowania destrukcyjne
 • podkradanie przedmiotów
 • kopanie
 • tendencja do gonienia
 • zachowania drapieżcze
 • koprofagia (zjadanie odchodów)
 • nieprawidłowe oddawanie moczu i kału
 • znaczenie moczem
 • zaburzenia zachowania związane z separacją

11. Terapia zaburzeń zachowania u psów: agresja i nadpobudliwość 

 • Różnicowanie problemów związanych z zachowaniem psa.
 • Przyczyny i rodzaje zaburzeń zachowania u psa.
 • Agresja vs komunikacja agresywna.
 • Rozpoznawanie agresji u psa.
 • Przyczyny agresji u psa.
 • Neurofizjologia zachowań agresywnych.
 • Ocena zagrożenia jakie stwarza pies.
 • Aspekty prawne dotyczące psów agresywnych.
 • Praca z psem agresywnym w zależności od rodzaju agresji i stopnia zagrożenia jakie stwarza pies.
 • Terapie wspomagające.
 • Farmakoterapia.
 • Omówienie przypadków.
 • Przyczyny i rozpoznawanie nadpobudliwości.
 • Kontrola emocji i strategie radzenie sobie.
 • Praca z psem nadpobudliwym.
 • Sposoby wyciszania psa.
 • Terapie wspomagające.
 • Farmakoterapia.
 • Omówienie przypadków.

12. Terapia zaburzeń zachowania u psów: lękliwość   

 • Neurofizjologia lęku u  psa.
 • Przyczyny lęku u psa.
 • Objawy lęku u psa.
 • Praca z psem lękliwym.
 • Postępowanie w przypadku fobii i lęku panicznego.
 • Terapie wspomagające.
 • Farmakoterapia.
 • Omówienie przypadków.

13. Zachowania kompulsywno-obsesyjne – przyczyny, leczenie.

14. Feromony i farmakoterapia w leczeniu zaburzeń zachowania zwierząt.

 • Charakterystyka i podział leków psychotropowych.
 • Ogólne zasady stosowania leków psychotropowych.
 • Leki stosowane w terapii lęku i fobii dźwiękowej.
 • Farmakoterapia zaburzeń związanych z agresją.
 • Farmakoterapia zaburzeń obsesyjno- kompulsywnych. 
 • Omówienie przypadków.

15. Zasady prowadzenia konsultacji behawioralnej. Metoda UFT.

  

 

Numer konta :

Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW I INSTRUKTORÓW SPORTU

GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2019)

 

Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych:
Telefon:  728 087 314 (jeśli nie odbieramy prosimy o napisanie na: kontakt@pazia.pl)
Dofinansowania z Urzędu Pracy i inne: tel. 531 938 444
Faktury, raty: tel. 665 011 813, 607 648 811