ZOOPSYCHOLOG/BEHAWIORYSTA specjalizacja PSY

 

 UWAGA! Kurs ma formę HYBRYDOWĄ - zajęcia odbywają się stacjonarnie w Krakowie i jednocześnie on-line. Istnieje możliwość wyboru dogodnej formy przed każdym ze zjazdów. Wykłady są dodatkowo nagrywane i wszyscy studenci otrzymują do nich dostęp.

 

Kurs z licencją Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii, prowadzony we współpracy z Polską Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu „Green Way”, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr 2.06/00050/2018) i posiadającą uprawnienia do wystawiania zaświadczeń na wzorze druku MEN.

Każda osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

Kurs przeznaczony jest dla:

Instruktorów szkolenia psów (trenerów psów), dogoterapeutów/kynoterapeutów, lekarzy weterynarii, techników weterynarii, petsitterów, wolontariuszy, pracowników schronisk oraz osób interesujących się zachowaniem zwierząt, opiekunów psów sprawiających problemy.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 30 godzin praktyk w Schronisku na Paluchu (praktyki są nieobowiązkowe, ale zalecane).

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  Z WŁASNYMI PSAMI - warsztaty komunikacyjne z Joanną Błońską (praktyki są nieobowiązkowe, ale zalecane).

CASE STUDY (analiza przypadków na podstawie wywiadów behawioralnych i filmów).

AUTORSKA METODA UFT: Understand -> Find -> Transformation

 

UWAGA!!! W trakcie kursu GRATIS cztery seminaria o łącznej wartości 1 700 zł: 

1. TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWANIA U PSÓW: AGRESJA, LĘKLIWOŚĆ, NADPOBUDLIWOŚĆ – PROWADZĄCA LEK. WET. ZOOPSYCHOLOG JOLANTA ŁAPIŃSKA 

2. ROZPOZNAWANIE BÓLU I FARMAKOTERAPIA U PSÓW - PROWADZĄCA LEK. WET. ZOOPSYCHOLOG JOLANTA ŁAPIŃSKA

3. KOMUNIKACJA Z PSEM-PODSTAWA PRACY TRENERSKIEJ I BEHAWIORALNEJ - PROWADZĄCA JOANNA BŁOŃSKA

4. WEBINAR KOMUNIKACJA, ZACHOWANIA GROŻĄCE I AGRESYWNE U PSÓW - PROWADZĄCA MARINA GARFAGNOLI (WŁOCHY)

 

5 CERTYFIKATÓW W CENIE KURSU    

  


 Cena szkolenia: 4 500 zł

 Przy zapisie do 31.08.21 r. cena: 3 800 zł * 

                                                                   * Warunkiem uzyskania zniżki jest zapisanie się do 31.08.21 r. i wpłata 400 zł zaliczki w dniu zapisu.                                                                                                                                                                           (cena nie obejmuje noclegu i wyżywienia)                                                                                                                     Przy zapisie na dwie specjalizacje atrakcyjny RABAT!                                                                     


   Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków

       Linki do miejsc noclegowych: KLIKNIJ  


  

Miejsce Kraków + on-line
Termin 07-09.01.2022 r. I ZJAZD
25-27.02.2022 r. II ZJAZD
11-13.03.2022 r. III ZJAZD
09-10.04.2022 r. IV ZJAZD
22-24.04.2022 r. V ZJAZD nieobowiązkowy (warsztaty komunikacyjne), zjazd poza Krakowem
05-08.05.2022 r. VI ZJAZD
Zajęcia w dni robocze od 15.00
Zapisz się

 

 Informacje organizacyjne: 

 1. Formuła kursu umożliwia udział w specjalizacji psy i koty w tym samym terminie (zajęcia są w trakcie dnia podzielone na wykłady dla spec. koty, a następnie dla spec. psy).
 2. Zajęcia praktyczne w schronisku są nieobowiązkowe, ale zalecamy ich odbycie. Praktyki odbywają się tylko w schronisku na Paluchu w Warszawie gdzie behawioryści pracują  nowymi  metodami opartymi na komunikacji z psem. 
 3. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki.
 4. Organizator pomaga w zorganizowaniu noclegu i wyżywienia.
 5. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator przesyła szczegółowy harmonogram. 
 6. Kurs bez udziału psów kursantów.
 7. Wszyscy uczestniczy PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA otrzymają:
 • materiały szkoleniowe,
 • dostęp do strefy studenta (materiały szkoleniwe on-line, dodatkowe materiały, artykuły, oferty pracy itp.),
 • zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze druku MEN,
 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim,
 • legitymację instruktorską w j. polskim (w j. angielskim lub innym tylko osoby, które to zgłoszą). Za każdą dodatkową legitymację opłata 50 zł,
 • licencję PAZiA ważną 1 rok - WARUNKI PRZEDŁUŻENIA LICENCJI.

8. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty (po wcześniejszym, mailowym poinformowaniu organizatora). Płatność ratalna jest bez odsetek, w dowolnych ratach. Całkowitej spłaty należy dokonać do 2 mies. od rozpoczęcia kursu. Warunkiem uzyskania takiej formy płatności jest wpłata co najmniej połowy należności najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

9. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez Urząd Pracy.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • egzaminy,
 • materiały szkoleniowe, 
 • dokumenty zawodowe (zaświadczenie na wzorze druku MEN, certyfikat w j. polskim i angielskim), legitymacja instruktorska domyślnie w j. polskim (w innym języku należy zgłosić organizatorowi tydz. przed rozpoczeciem kursu), możliwość wyrobienia oprócz jednej bezpłatnej dodatkowej legit. za opłatą 50 zł, licencja PAZiA ważna 1 rok),
 • 4 dodatkowe certyfikaty u działu w seminariach.
 • ubezpieczenie uczestników.

Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat,
 • 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczki gwarancyjnej wliczanej w opłatę (400 zł),
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu najpóźniej w pierwszym dniu kursu (możliwość wpłaty w ratach). Płatność ratalna jest bez odsetek, w dowolnych ratach. Całkowitej spłaty należy dokonać do 2 mies. od rozpoczęcia kursu. Warunkiem uzyskania takiej formy płatności jest wpłata co najmniej połowy należności najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

 

Program szkolenia:

Zajęcia praktyczne

 • Analiza przypadków na podstawie filmów  i planów modyfikacji zachowania (CASE STUDY).
 • 30 godzin w Schronisku na Paluchu w Warszawie (terminy praktyk kursanci ustalają indywidualnie i nie zawieraja się one w terminach zjazdów).
 • Udział w WARSZTATACH KOMUNIKACYJNYCH z własnym psem. Psy są kwalifikowane do zajęć na podstawie ankiety i przesłanych filmów (zastrzegamy możliwość nie przyjęcia psa na zajęcia z powodu stanu zdrowia czy zbyt trudnych dla niego warunków, otoczenia, sytuacji itp.). Osoby bez psów dołączają do zespołów z opiekunami psów, biorą czynny udział w zajęciach.

Kynologia

 1. Proces udomowienia  psa oraz kształtowania się ras.
 2. Naturalne wzorce zachowania psów.
 3. Rozwój psa.
 4. Socjalizacja szczenięcia  i jej wpływ na dalsze życie psa.
 5. Jak pies postrzega świat (rola zmysłów).
 6. Teoria dominacji: prawda czy fałsz?
 7. Żywienie, a zachowanie zwierząt.

Psychologia

 1. Motywacja jako proces służący wprowadzaniu zmian.
 2. Asertywność i komunikacja interpersonalna.
 3. Budowanie profesjonalnego kontaktu  z klientem – warsztat.

Zoopsychologia/behawiorystyka

1. Funkcjonowanie układu nerwowego u psów, neuroprzekaźników i struktur mózgu. 

2. Choroby somatyczne, a zaburzenia zachowania u zwierząt.

3. Ocena występowania bólu u psów.

4. Dobrostan psów - podstawowe potrzeby.

 • podstawowe potrzeby żywieniowe
 • zachowania związane z oddawaniem moczu i kału
 • schronienie i miejsce odpoczynku
 • ruch
 • zabawa
 • ogryzanie i żucie
 • doznania dotykowe
 • szkolenie i ćwiczenia ruchowe
 • smakołyki i nagrody

5. Podróż, hotele dla psów, odwiedziny w lecznicy i u groomera.

6. Szkolenie pozytywne jako element modyfikacji zachowania zwierząt.

 • wygaszanie
 • niezamierzone wzmacnianie
 • problem "łagodnej kary"
 • typowe problemy związane ze wzmocnieniem pozytywnym
 • przeciwwarunkowanie (klasyczne, instrumentalne)
 • odwrażliwianie

7. Zapobieganie zaburzeniom zachowania psów.

8. Komunikacja z psem.

 • Teoria komunikacji, czyli co mamy na myśli używając terminu komunikacja psów oraz do czego potrzebna nam wiedza sygnałów wysyłanych przez psy.
 • Etogram, czyli przegląd psich sygnałów.
 • Dystans i jego znaczenie w przypadku komunikacji psów półdzikich.
 • Komunikacja na linii pies – pies  – analiza zdjęć i filmów dotyczących różnych przypadków i interpretacja zachowań psów.
 • O tym, co może zakłócać komunikację psów:  na linii pies-pies, na linii człowiek-pies, czyli komunikacyjne wpadki i nieporozumienia oraz ich konsekwencje, jak ich uniknąć.
 • Zastosowanie wiedzy o komunikacji psów w życiu codziennym z naszym podopiecznym, wpracy z psami, dbaniu o dobrostan psów.
 • Sygnały psów, a sygnały innych zwierząt – porównanie.

9. Komunikacja, zach. grożące i agresywne psów.

 • Panoramiczna wizja zachowania psa.
 • Etogram psa.
 • Komunikacja pies-pies.
 • Komunikacja pies-człowiek.
 • Zachowania wynikające ze stresu.
 • Zachowania grożące i ich znaczenie dla psów.
 • Napastliwość, agresja i zachowania agonistyczne.
 • Komunikacja agresywna, a agresja – kiedy pies może kogoś skrzywdzić?
 • Stany emocjonalne kryjące się za agresywnością.
 • Komunikacja agresywna, a dawanie ujścia instynktom drapieżnym.
 • Zabawa, zaloty, zachowania reprodukcyjne.
 • Znaczenie znakowania.

10. Najczęstsze problemy behawioralne psów i sposoby na ich rozwiązywanie.

 • ciągnięcie na smyczy
 • skakanie na ludzi
 • nadmierna wokalizacja
 • niewłaściwa zabawa
 • zachowania destrukcyjne
 • podkradanie przedmiotów
 • kopanie
 • tendencja do gonienia
 • zachowania drapieżcze
 • koprofagia (zjadanie odchodów)
 • nieprawidłowe oddawanie moczu i kału
 • znaczenie moczem
 • zaburzenia zachowania związane z separacją

11. Terapia zaburzeń zachowania u psów: agresja i nadpobudliwość 

 • Różnicowanie problemów związanych z zachowaniem psa.
 • Przyczyny i rodzaje zaburzeń zachowania u psa.
 • Agresja vs komunikacja agresywna.
 • Rozpoznawanie agresji u psa.
 • Przyczyny agresji u psa.
 • Neurofizjologia zachowań agresywnych.
 • Ocena zagrożenia jakie stwarza pies.
 • Aspekty prawne dotyczące psów agresywnych.
 • Praca z psem agresywnym w zależności od rodzaju agresji i stopnia zagrożenia jakie stwarza pies.
 • Terapie wspomagające.
 • Farmakoterapia.
 • Omówienie przypadków.
 • Przyczyny i rozpoznawanie nadpobudliwości.
 • Kontrola emocji i strategie radzenie sobie.
 • Praca z psem nadpobudliwym.
 • Sposoby wyciszania psa.
 • Terapie wspomagające.
 • Farmakoterapia.
 • Omówienie przypadków.

12. Terapia zaburzeń zachowania u psów: lękliwość   

 • Neurofizjologia lęku u  psa.
 • Przyczyny lęku u psa.
 • Objawy lęku u psa.
 • Praca z psem lękliwym.
 • Postępowanie w przypadku fobii i lęku panicznego.
 • Terapie wspomagające.
 • Farmakoterapia.
 • Omówienie przypadków.

13. Zachowania kompulsywno-obsesyjne – przyczyny, leczenie.

14. Feromony i farmakoterapia w leczeniu zaburzeń zachowania zwierząt.

 • Charakterystyka i podział leków psychotropowych.
 • Ogólne zasady stosowania leków psychotropowych.
 • Leki stosowane w terapii lęku i fobii dźwiękowej.
 • Farmakoterapia zaburzeń związanych z agresją.
 • Farmakoterapia zaburzeń obsesyjno- kompulsywnych. 
 • Omówienie przypadków.

15. Zasady prowadzenia konsultacji behawioralnej. Metoda UFT.

  

 

Numer konta :

Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW I INSTRUKTORÓW SPORTU

GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2019)

 

Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych:
Telefon:  728 087 314 (jeśli nie odbieramy prosimy o napisanie na: kontakt@pazia.pl)
Dofinansowania z Urzędu Pracy i inne: tel. 531 938 444
Faktury, raty: tel. 665 011 813, 607 648 811