Kurs Instruktora Samoobrony

Kurs instruktora samoobrony ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu samoobrony, przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych oraz taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania jak również uzyskanie uprawnień instruktora sportu o specjalności samoobrona.
Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych ośrodkach sportu, rekreacji, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach oraz prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego. Szkolenie daje możliwość założenia własnej szkółki lub klubu rekreacyjnego w formie działalności gospodarczej i prowadzenia zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

1090 zł część specjalistyczna
200 zł część ogólna

Istnieje możliwość wpłaty ratalnej (po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym) za szkolenie (przy opłacie ratalnej legitymacja wydawana jest po uiszczeniu całej opłaty)

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora z innej dyscypliny sportu lub rekreacji.

W cenę kursu wliczone są:

  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Egzaminy
  • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja )
  • Ubezpieczenie uczestników

Program kursu:

WYKŁADY
- pojęcie samoobrony, ogólny podział chwytów obronnych,
- planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w zajęciach samoobrony
-charakterystyka wybranych sztuk walki
-zasady i metody prowadzenia zajęć z samoobrony
- teoria treningu 
-kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych
-psychologiczne oraz taktyczno-techniczne aspekty walki
- planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w zajęciach samoobrony
-instruktor samoobrony- rola i charakterystyka, 
-rozgrzewka- (znaczenie rozgrzewki, wpływ na organizm, rodzaje natężenia ćwiczeń, kolejność doboru ćwiczeń, gry i zabawy jako element przygotowujący organizm do podejmowania wysiłku)
- kształtowanie się charakteru poprzez sztuki walki

ĆWICZENIA
- nauka i doskonalenie padów, przewrotów oraz innych elementów gimnastycznych,
- nauka i doskonalenie elementów zapaśniczych,
- nauka i doskonalenie elementów boksu i kickboxingu
- prowadzenie przez kursantów rozgrzewek oraz zajęć na zadane tematy,
- nauka postaw i sposobów poruszania się w walce - nauka uniwersalności postawy sposobu poruszania się w walce krok dostawny, przestawny, doskoki, odskoki.
-techniki uderzeń i kopnięć jako skuteczna forma samoobrony
-techniki obrony w tłumie oraz obrona przed kilkoma napastnikami uzbrojonymi lub nieuzbrojonymi
- techniki obrony przed uzbrojonym i nieuzbrojonym napastnikiem
-walki zadaniowe
-strategia unikania sytuacji niebezpiecznych, czyli „walka bez walki”;

Miejsce Oświęcim
Termin 17.09-01.10.2021
Zapisz się

Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

Kochanowskiego 5/53
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

emai: biuro@szkolenia-gw.pl     

tel.: 665-011-813

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444