Kurs Instruktora Samoobrony

Kurs instruktora samoobrony ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu samoobrony, przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych oraz taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania jak również uzyskanie uprawnień instruktora sportu o specjalności samoobrona.
Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych ośrodkach sportu, rekreacji, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach oraz prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego. Szkolenie daje możliwość założenia własnej szkółki lub klubu rekreacyjnego w formie działalności gospodarczej i prowadzenia zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

890 zł część specjalistyczna
200 zł część ogólna

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktora z innej dyscypliny sportu lub rekreacji.

W cenę kursu wliczone są:

  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
  • Egzaminy
  • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja )
  • Ubezpieczenie uczestników

Program kursu:

WYKŁADY
- pojęcie samoobrony, ogólny podział chwytów obronnych,
- planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w zajęciach samoobrony
-charakterystyka wybranych sztuk walki
-zasady i metody prowadzenia zajęć z samoobrony
- teoria treningu 
-kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych
-psychologiczne oraz taktyczno-techniczne aspekty walki
- planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w zajęciach samoobrony
-instruktor samoobrony- rola i charakterystyka, 
-rozgrzewka- (znaczenie rozgrzewki, wpływ na organizm, rodzaje natężenia ćwiczeń, kolejność doboru ćwiczeń, gry i zabawy jako element przygotowujący organizm do podejmowania wysiłku)
- kształtowanie się charakteru poprzez sztuki walki

ĆWICZENIA
- nauka i doskonalenie padów, przewrotów oraz innych elementów gimnastycznych,
- nauka i doskonalenie elementów zapaśniczych,
- nauka i doskonalenie elementów boksu i kickboxingu
- prowadzenie przez kursantów rozgrzewek oraz zajęć na zadane tematy,
- nauka postaw i sposobów poruszania się w walce - nauka uniwersalności postawy sposobu poruszania się w walce krok dostawny, przestawny, doskoki, odskoki.
-techniki uderzeń i kopnięć jako skuteczna forma samoobrony
-techniki obrony w tłumie oraz obrona przed kilkoma napastnikami uzbrojonymi lub nieuzbrojonymi
- techniki obrony przed uzbrojonym i nieuzbrojonym napastnikiem
-walki zadaniowe
-strategia unikania sytuacji niebezpiecznych, czyli „walka bez walki”;

[TABELA]

Numer konta :
10 2490 0005 0000 4000 4712 6826
"GREEN WAY" Subik Sylwia
ul. Spółdzielcza 6/61
23-200 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu oraz jego termin"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)

  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie uzbierania się minimalnej liczby osób chętnych ( min. 8 osób) lub innych powodów uniemożliwiających organizację kursu o czym poinformuje wszyskie osoby zapisane na listę

emai: biuro@szkolenia-gw.pl     

tel.: 665-011-813

tel. księgowość / Urzędy pracy:     531 938 444