Kurs Instruktora Samoobrony

Kurs instruktora samoobrony ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia wszechstronnych zajęć z zakresu samoobrony, przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych oraz taktycznych niezbędnych do realizacji procesu nauczania jak również uzyskanie uprawnień instruktora sportu o specjalności samoobrona.
Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia zajęć w klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych ośrodkach sportu, rekreacji, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach oraz prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego. Szkolenie daje możliwość założenia własnej szkółki lub klubu rekreacyjnego w formie działalności gospodarczej i prowadzenia zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.


 CENA SZKOLENIA:

 1090 zł część specjalistyczna

 200 część ogólna

 

[TABELA]


W cenę kursu wliczone są:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • Egzaminy,
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja),
 • Ubezpieczenie uczestników.

Program kursu:

Część teoretyczna:

 •  Pojęcie samoobrony, ogólny podział chwytów obronnych,
 • Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w zajęciach samoobrony,
 • Charakterystyka wybranych sztuk walki,
 • Zasady i metody prowadzenia zajęć z samoobrony,
 •  Teoria treningu,
 • Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych,
 • Psychologiczne oraz taktyczno-techniczne aspekty walki,
 • Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w zajęciach samoobrony,
 • Instruktor samoobrony- rola i charakterystyka,
 • Rrozgrzewka- (znaczenie rozgrzewki, wpływ na organizm, rodzaje natężenia ćwiczeń, kolejność doboru ćwiczeń, gry i zabawy jako element przygotowujący organizm do podejmowania wysiłku),
 • Kształtowanie się charakteru poprzez sztuki walki.

Część praktyczna:

 • Nauka i doskonalenie padów, przewrotów oraz innych elementów gimnastycznych,
 •  Nauka i doskonalenie elementów zapaśniczych,
 •  Nauka i doskonalenie elementów boksu i kickboxingu,
 • Prowadzenie przez kursantów rozgrzewek oraz zajęć na zadane tematy,
 • Nauka postaw i sposobów poruszania się w walce - nauka uniwersalności postawy sposobu poruszania się w walce krok dostawny, przestawny, doskoki, odskoki,
 • Techniki uderzeń i kopnięć jako skuteczna forma samoobrony,
 • Techniki obrony w tłumie oraz obrona przed kilkoma napastnikami uzbrojonymi lub nieuzbrojonymi,
 •  Techniki obrony przed uzbrojonym i nieuzbrojonym napastnikiem,
 • Walki zadaniowe,
 • Strategia unikania sytuacji niebezpiecznych, czyli „walka bez walki”.

Kurs jest dodatkowo punktowany w rekrutacji do policji i innych służb mundurowych.


[TABELA]


Numer konta:
Alior Bank:  26249000050000453099554303
POLSKA AKADEMIA TRENERÓW i INSTRUKTORÓW SPORTU
GREEN WAY S.Subik

al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: " imię, nazwisko, dyscyplinę kursu, termin kursu"
(np. Jan Kowalski-kurs narciarstwa-22-29.07.2015)


Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 10 2490 0005 0000 4000 4712 6826

SWIFT: ALBPPLPW

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

tel. +48 665 011 813

tel. Księgowość / Urzędy pracy: 607 648 811

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.