Wychowawca wypoczynku / kurs opiekuna kolonijnego

Kurs przeznaczony jest dla kazdego kto chce zdobyć wiedzę, praktyczne umiejętnosci oraz uprawnienia do pracy na obzach dla dzieci i młodzieży.

Tylko u Nas po zkończeniu kursu otrzymujesz dostep do ofert pracy

Szkolenie odbywa się hybrydowo

28 h e-lerningu + praktyka 1 dzień

Nasz program stworzony jest w oparciu o kilkunastoletnie doświdczenie naszej kadry. Wypoczynki dla dzieci organizujemy od ponad 10 lat. Jesteśmy dla ciebie po to, aby przekazać Ci przede wszytskim praktyczną wiedzę.  


Cena szkolenia: 350 zł

( dla naszych kursantów 250zł)


Miejsce czerwiec 2024
Termin 10.06.2024
Zapisz się


 PROGRAM:

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • Koordynacyjna rola władz oświatowych.
 • Obowiązujące przpisy.
 • Elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • Rada wychowawców.
 • Grupa jako zespół wychowawczy.
 • Organizacja i rozkład dnia.
 • Regulamin uczestnika wypoczynku.

3. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • Rada wychowawców.
 • Grupa jako zespół wychowawczy.
 • Organizacja i rozkład dnia.
 • Regulamin uczestnika wypoczynku.

4. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

 • Opracowanie planu wychowawczego grupy
 • Dokumentacja wychowawcy
 • Obowiązki wychowawcy grupy
 • Metody i formy realizacji planów  wychowawczych

5. Ruch i Rekreacja.

 • Cele i zadania zajęć wychowania fizycznego.
 •  Metody nauki technik pływania.
 •  Gry i zabawy ruchowe.
 • Zajęcia z gier zespołowych.
 • Sport, zabawy sportowe, lekkoatletyka.
 • Organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

6. Turystyka i krajoznawstwo:

 • Cele i zadania turystyki i krajoznawstwaw pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku.
 • Organizacja wycieczek.
 • Organizacja biwaków.
 • Gry terenowe.

7. Zajęcia kulturowo-oświatowe:

 • Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych.
 • Organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich.
 • Elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie  dnia.
 • Prowadzenie kroniki.
 • Organizacja uroczystości, imprez,  wieczornic, ognisk.
 • Gry i zabawy świetlicowe.
 • Konkursy, wystawy, dyskusje.
 • Śpiew, muzyka, plastyka itp.

8. Zajęcia praktyczno-techniczne:

 • Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych.
 • Formy i rodzaje zajęć praktyczno- technicznych.
 • Prace dekoracyjne i zdobnicze.
 • Indywidualne zainteresowania uczestników.
 • Rozwój zainteresowań uczestników.

9. Prace społecznie użyteczne:

 • Cele i zadania prac społecznie użytecznych.
 • Wychowawcze znaczenie prac społecznie  użytecznych, wolontariat.
 • Prace w zakresie samoobsługi.
 • Prace na rzecz miejsca wypoczynku.
 • Prace na rzecz środowiska.

10. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
 • Przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku.
 • Abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator).

11.Egzamin końcowy.


Informacje dodatkowe:

 • Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych po umieszczeniu opłaty.
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych e-lerning wynosi 30 dni.

Warunki uczestnicta:

 • Ukończone 18 lat.
 • Wykształcenie średnie.
 • Oświadczenie potwierdzające dobry stan zdrowia (do pobrania w zakladce kontakt).

 Wszyscy uczestnicy PO ZAKOŃCZENIU KURSU otrzymają: 

 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat udziału w szkoleniu.

Numer konta:

Alior Bank: 26 2490 0005 0000 4530 9955 4303
Polska Akademia Trenerów i Instruktorów Sportu  “Green Way”
al. Niepodległości 40/15
23-204 Kraśnik

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


Do przelewów zagranicznych:
Nr konta: PL 26 2490 0005 0000 4530 9955 4303
SWIFT: ALBPPLPW

Wpłacając zaliczkę w tytule wpisz TYLKO: ” imię, nazwisko, nazwę kursu oraz jego termin”
(np. Jan Kowalski, kurs dogoterapii, 22-29.07.2021)


Kontakt w sprawach formalno-organizacyjnych:

e-mail: biuro@szkolenia-gw.pl

tel. +48 665 011 813

tel. Księgowość / Urzędy pracy 607 648 811

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, osoby, które będą chciały otrzymać fakturę za szkolenie muszą ten fakt zgłosić przed kursem drogą mailową lub podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.
 W trakcie trwania oraz po zakończeniu szkolenia nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.